Sognegrupper i Han Herred

Lokalhistoriske sognegrupper i Brovst-området
(Jammerbugt Kommune) (oprettet ved et møde på Brovst Bibliotek 3. september 2001)

Brovst: Ida Olesen, idao@mail.dk, eller Lise Danner, lisedanner@dlgmail.dk

Koldmose: Lillian Carstensen 98 23 85 02

Langeslund: Brian Hyllested 61 72 62 58 (Arentsminde) og Inge Ulrik 26 71 05 97 (Halvrimmen)

Lerup: Lillian Carstensen 98 23 85 02

Torslev: Bente Kristensen 98 23 61 23 (midlertidigt)

Tranum: Lillian Carstensen 98 23 85 02

Øland: Bodil Christensen 98 23 60 25

Øster Svenstrup: Bente Kristensen 98 23 61 23 (midlertidigt)

Lokalhistoriske sognegrupper i Fjerritslev-området
(Jammerbugt Kommune) (oprettet ved et møde på Fjerritslev Bibliotek 8. juni 2000)

Bejstrup: Lokalhistorisk Arkiv Fjerritslev

Gøttrup: Lokalhistorisk Arkiv Fjerritslev

Haverslev: Agnes Buhl 98 21 50 46

Hjortdal: Rita Rendow 98 21 29 06

Kettrup: Erling Jensen 98 22 54 26

Klim: Lis Jensen 98 22 54 26

Kollerup-Fjerritslev: Rita Rendow 98 21 29 06

Skræm: Ingeborg Mikkelsen 98 21 53 88

Vester Thorup: Lokalhistorisk Arkiv Fjerritslev

Vust: Ole Røge Holm 98 22 53 55

Lokalhistorisk sognegruppe i Aggersborg Sogn
(Vesthimmerlands Kommune)

Verner Bruhn 98 22 11 36

Lokalhistoriske sognegrupper på Sydhannæs
(Thisted Kommune)

Arup: Kaja Bundgaard 97 99 32 43

Vesløs: Egon Persson 97 99 31 46

Øsløs: Ingvard Jakobsen 97 99 35 08

Lokalhistoriske sognegrupper på Nordhannæs
(Thisted Kommune)

Lild (Lild Strand): Erik Rohde 97 99 18 44 / 51 74 11 69

Tømmerby: Erik Rohde 97 99 18 44 / 51 74 11 69