Kontakt Lokalhistorisk Samvirke for Han Herred

Lokalhistorisk Samvirke for Han Herred
Mågevej 5
9690 Fjerritslev
Telefon 70 21 35 70
post@sognegrupper.dk

Ejgil Bodilsen, Lokalhistorisk konsulent
Mågevej 5
9690 Fjerritslev
Telefon 70 21 35 70
Mobil 22 30 57 90
konsulent@sognegrupper.dk

Otto Kjær Larsen, Formand for Lokalhistorisk Samvirke
Toftholmvej 124, Ullerup
9690 Fjerritslev
Telefon 98 22 55 52
otklar@gmail.com