Lokalhistoriske foreninger

Lokalhistorisk Forening for Frøstrup og Omegn

Formand: Erik Rohde
Torvevej 9
7741 Frøstrup
Telefon 97 99 18 44 / 51 74 11 69
erik.rohde@altiboxmail.dk eller froestrup-arkiv@live.dk

Lokalhistorisk Forening for Sydhannæs

Formand: Knud Jørgen Kristoffersen
Vesløs Stationsvej 15
7742 Vesløs
Telefon 97 99 34 25
knudjorgen1@gmail.com

Museumsforeningen for Fjerritslev Kommune

Formand: Else K. Andersen
Mågevej 14
9690 Fjerritslev
Telefon 29 84 56 37
elsekronborg@gmail.com

Lokalhistorisk Forening for Øster Han Herred

Formand: Bente Kristensen
Fanøvej 9, Øland
9460 Brovst
Telefon 98 23 61 23
benteogjjk@dlgmail.dk

Lokalhistorisk Forening for Halvrimmen og Omegn (Det Gamle Bibliotek)

Formand: Inge Ulrik
H.C. Andersens Vej 23
9000 Aalborg
Telefon 26 71 05 97
iaulrik@mail1.stofanet.dk

Arentsminde Lokalhistoriske Forening/Arkiv

Formand: Brian Hyllested
Plesnervej 28, Arentsminde
9460 Brovst
Telefon 61 72 62 58