Arup Sogn

Sognegruppens kontaktperson
Kaja Bundgaard, Borreholmvej 12, Amtoft, 7742 Vesløs, telefon 97 99 32 43

Mødested
Lokalhistorisk Arkiv, Plejecenter Stenhøj

Lokalhistorisk Forening for Sydhannæs
Formand: Knud Jørgen Kristoffersen, Vesløs Stationsvej 15, 7742 Vesløs, 97 99 34 25, knudjorgen1@gmail.com