Aggersborg Sogn

Sognegruppens kontaktperson
Verner Bruhn, Ullerupvej 60E, Aggersund, 9670 Løgstør, telefon 98 22 11 36 vernerbruhn@mail.dk

Lokalhistorisk Arkiv
Torvegade 6, 9670 Løgstør, telefon 99 66 60 98 www.logstor.lokalarkiver.dk
Fjerritslev Bibliotek, Danmarksgade 1, 9690 Fjerritslev, telefon 72 57 85 03 www.jammerbugtbibliotekerne.dk

Museumsforeningen for Fjerritslev Kommune
Ellen Helvind, Skovbrynet 37, 9690 Fjerritslev, telefon 98 21 38 33 ellen.helvind@mail.dk

Fjerritslev Bryggeri- og Egnsmuseum
Østergade 1, 9690 Fjerritslev, telefon 98 21 31 92 www.fjerritslevmuseum.dk