September 2015

Vesthimmerlands, Thisted og Jammerbugt kommuner, som Han Herred er en del af, gør klar til at tage imod nye asylsøgere som følge af den seneste uges stærke tilstrømning af flygtninge og migranter over den danske grænse. I Vesløs påtænkes det at indrette 100 pladser for asylsøgere i det nedlagte Ældrecenter Stenhøj, og fra byens side bakkes der op om initiativet, som fremlægges ved et borgermøde på Vesløs Kro. Foto: Mattias Bodilsen

Vesthimmerlands, Thisted og Jammerbugt kommuner, som Han Herred er en del af, gør klar til at tage imod nye asylsøgere som følge af den seneste uges stærke tilstrømning af flygtninge og migranter over den danske grænse. I Vesløs påtænkes det at indrette 100 pladser for asylsøgere i det nedlagte Ældrecenter Stenhøj, og fra byens side bakkes der op om initiativet, som fremlægges ved et borgermøde på Vesløs Kro. Foto: Mattias Bodilsen

1. Bent Christiansen trækker sig som formand for pårørenderådet ved Plejecenter Solgaarden i Fjerritslev, fordi han mener, at beboere og pårørende er blevet forhindret i at få tilstrækkelige oplysninger i forbindelse med plejehjemmets virksomhedsoverdragelse til Aleris Omsorg a/s. Den faglige organisation FOA bakker ham op i synspunktet om lukkethed i processen, men finder i øvrigt, at kommunen har gjort alt korrekt.

32 elever fra afgangsklasserne A og B på Brovst Realskole 1965 samles til 50-års jubilæum på Rønnes Hotel i Slettestrand.

TV2-serien »Gutterne på kutterne« bliver nu aktivt anvendt i markedsføringen af Thorup Strand. Efter en workshop som led i kommunens bosætningskampagne »Derfor Jammerbugt« har beboerne fået fremstillet postkort med de efterhånden landskendte, unge fiskere i samarbejde med bureauet Tankegang.

De to lokale kørere Tobias Vangsted Thomsen og Mikkel Brøndum Andersen stiller op, når Brovst Speedway Club 4. september er vært for »Individual Speedway U21 DM Finale« på banen i Mou Kær.

Han Herred Motorklub oplever medlemsfremgang, efter at der sommeren igennem er arbejdet intenst med forbedringer af anlægget i Starkær ved Fjerritslev. Bl.a. er der etableret en mikrobane for de yngste motocrosskørere. Desuden er der lavet bedre lysforhold i ryttergården og anskaffet nye redskaber til at slæbe banen med.

Musik i Han Herred går lidt utraditionelt til værks i forsøget på at nå yngre målgrupper og oplever en stor publikumssucces med grandprixvinderen Basim, der optrådte i Torslev Kirke 26. august, herunder med vindersangen »Cliche Love Song«.

2. Selv om arbejdsgruppen bag Vejlernes Friplejehjem i Vesløs nu for anden gang har fået afslag på at få del i kvoten for nye private plejehjemspladser, har man ikke opgivet. Tovholder Ernst Breum oplyser, at der vil blive indsendt en ny ansøgning.

5. De godt 1.800 patienter, der er tilknyttet lægehuset i Frøstrup, får pr. 1. oktober ny læge (almen mediciner), ansat af Falck Lægehuse A/S, der også har drevet klinikken midlertidigt siden 1. juni.

8. Borgmester Mogens Gade og Jammerbugt Kommunes tidligere turistchef René Zeeberg er udpeget til bestyrelsen for Partnerskab for Vestkystturisme, som er stiftet pr. 1. september som et netværk mellem 11 kommuner med henblik på en koordineret indsats til fremme af turismen i landsdelen.

Naturstyrelsen Thy og Jammerbugt Kommune gør klar til officiel indvielse af 6,2 km nye mountainbikespor i Kollerup Plantage og 6 km ny riderute i Svinkløv-området. Desuden er handikapstien ved Slette Å blevet forlænget, og der er opsat nye informationsskilte i hele området samtidig med udgivelsen af folderen »Naturopleverlser i Han Herred«. Startskuddet går lørdag 19. september kl. 10.

Øster Svenstrup Vandværk markerer sit 50-års jubilæum med åbent hus lørdag 19. september.

Statsautoriseret revisor og partner Søren Beer Møller, Brandt Revision & Rådgivning i Fjerritslev, har rundet de 60 år, og det er samtidig anledningen til, at der indledes et generationsskifte på afdelingskontoret, idet de statsautoriserede revisorer Lennart Mouritzen og Dan Hinnerup over de næste par år gradvis vil overtage ledelsen efter Søren Beer Møller.

Frisør Lise Krogh har pr. 7. september etableret sig som selvstændig med salon på hjemadressen Svinkløvvej 319 i Andrup.

Landets indtil videre største vindmøllepark på land står nu klar, idet den sidste af de 22 nye møller i Vattenfalls anlæg på Klim Fjordholme blev rejst søndag 6. september. Det er ikke alene produktionen – med strøm nok til 64.000 husstande – der gør parken til landets største. Det er også et af de største repowering-projekter herhjemme, hvor forældede vindmøller med lille produktionskapacitet erstattes af færre, men langt mere effektive møller. I dette tilfælde er 35 stk. 600 kW-møller udskiftet med store 3,2 MW Siemens-modeller.

Svinkløvkokken Yasser Naz skal dyste med fem andre danske kokke på topniveau, når der 18. oktober holdes finale i kreeringen af Årets Vildtret, tilberedt på friskt vildtkød, der er nedlagt af danske jægere. Konkurrencen foregår i Forum, København, til Intercomps Mad, Bolig og Design-messen.

10. På Skovsgaard-Tranum Skole er der sat et nyt fag på skemaet for de ældste klasser, nemlig bridge. Det sker i samarbejde med Brovst Bridgeklub, og hensigten er, at denne aktivitet skal styrke elevernes indlæring på linje med skak og musik.

Henrik Bech og Carsten Sørensen fra Sparekassen Vendsyssel møder op til indvielsen af det nye motionscenter i Idrætscenter Jammerbugt med en check på 15.000 kr. fra sparekassens Brovst-fond.

12. For femte gang arrangerer Conny og Esben Bak loppemarked i det nedlagte cementstøberi i Vesløs for at skaffe penge til forskning i den sjældne sygdom cystisk fibrose. Hele familien – inklusive bedsteforældre og børn – er involveret i projektet med baggrund i, at den ældste søn, 14-årige Jeppe, er en af de knap 500 danskere, som er ramt af sygdommen, og at en ny, kostbar medicin, Orkambi, måske kan medvirke til et længere og bedre liv.

13. Vesthimmerlands, Thisted og Jammerbugt kommuner, som Han Herred er en del af, gør klar til at tage imod nye asylsøgere som følge af den seneste uges stærke tilstrømning af flygtninge og migranter over den danske grænse. I Vesløs påtænkes det at indrette 100 pladser for asylsøgere i det nedlagte Ældrecenter Stenhøj, og fra byens side bakkes der op om initiativet, som fremlægges ved et borgermøde på Vesløs Kro.

Brovst Skole indvier fire nye undervisningslokaler i form af en pavillon, der navngives 8’eren. Pavillonen er opstillet i samarbejde med Brovst Asylcenter med henblik på at skabe bedre rammer for at arbejde med holddeling i henhold til intentionerne i den nye skolelov. 8’eren skal huse Brovst Skoles 8. klasser og den ældste klasse for elever fra asylcentret.

14. Jens Damsgaard, tidligere chefredaktør på Fjerritslev Avis/Løgstør Avis og mangeårig formand for Han Herred Turistforening samt Lokalhistorisk Samvirke for Han Herred, er død efter lang tids sygdom, 77 år.

15. Med opbakning fra foreløbig 150 husstande er den nye Brovst Borgerforening nu en realitet. Foreningen, der skal arbejde i nær tilknytning til byens handelsforening og skabe aktivitet uden for butikkernes åbningstid, blev stiftet 3. september. Den første bestyrelse består af formand Jeppe Møller Nielsen, Gitte Bang Hjardemål, Michelle Mortensen, Line Hyllested, Jens Chr. Nielsen og Martin Hammer Hauerslev.

To realklasser, som sluttede på Fjerritslev Realskole i 1965, samles til 50-års jubilæum, hvor Stig Andersen, der er blandt jubilarerne, fortæller og viser rundt i Klim Kalkovn, som hans far drev frem til 1977.

Jammerbugtens Havecenter på Aggersundvej 253 i Skerping holder ophørsudsalg og lukker pr. 30. september efter 10 år med Søren Vang Christensen som indehaver. Han var i øvrigt grundlæggeren af den landsdækkende Plantorama-kæde.

Eleverne fra 4.-5. klasse på Skovsgaard-Tranum Skoles afdeling i Tranum tager ud i naturen og lever som stenalderfolk i lidt mere end et døgn sammen med naturvejleder Svend Møller Nielsen fra Naturcenter Fosdalen og Morten Hilmer, som ejer pladsen ved Vestkystvejen.

Øland: Svagstrømsingeniør Sanne Løfqvist Bager har succes med nichevirksomheden DANLED, hvor hun fra adressen Hammershøj 32 producerer og rådgiver i brugen af specialdesignede LED-lamper. Størsteparten af de energibesparende lamper bliver dog fremstillet i Kina.

16. Brovst: Bashir Mustafo Hoto indretter den tidligere legetøjsbutik i Jernbanegade 42 til salg af dagligvarer, frugt og grønsager, herunder mange importerede specialiteter fra Østen.

19. Med 22 stemmer af 27 mulige vedtager kommunalbestyrelsen at lukke plejehjemmet Møllegaarden i Brovst som konsekvens af, at der med det kommende friplejehjem bliver 30 ekstra plejehjemspladser i byen. Desuden lukkes Hune Plejecenter pr. 1. juli 2016.

20. Træningen i det nye projekt »Herrehåndbolden i Fjerritslev« er startet med stor optimisme. Der er tilgang af talentfulde spillere, heraf flere med erfaring fra 3. divisionshåndbold.

21. En millioninvestering i et nyt biomasseanlæg betyder, at Halvrimmen-Arentsminde Kraftvarmeværks 400 brugere kan se frem til, at prisen sænkes med mindst 1.000 kr. pr. husstand årligt. Det nye anlæg ventes klar til januar.

22. Brovst: Borgmester Mogens Gade tager første spadestik til det nye friplejehjem, som opføres på en 20.000 kvm grund ved Stationsvej med 30 boliger på hver 55 kvm og ventes klar til indflytning 1. november 2016. Pris ca. 50 mio. kr.

»Familiestuen« er et nyt tilbud, der etableres på Skovsgaard-Tranum Skole som et pilotprojekt i Jammerbugt Kommune for at give familier med børn, der har sociale og indlæringsmæssige problemer, mulighed for bedre fælles trivsel. Forskningsforsøget er tilrettelagt i samarbejde med UCN.

Pr. 1. oktober overtager Falck Lægehuse driften af Regionsklinikken i Jammerbugt Sundhedshus i Brovst, ligesom lægeklinikken i Frøstrup videreføres i samme regi. Begge steder er der åbent for tilgang af nye patienter.

Kirsten Kjær Museet holder koncert med guitarspillende Arne Würgler og Michael Vesterskov i John’s Hall og skaffer samtidig 30.000 kr. til Syriens flygtninge via en kunstauktion samt salg af bøger og kunsthåndværk.

Renés Vin & Grønttorv i Fjerritslev bliver forhandler af Varelotteriet, hvorved lokale »spillefugle« også kan støtte foreninger, der arbejder med sociale tiltag i lokalområdet.

23. Jammerbugt Asylafdelings børneafdeling står bag »Vester Thorup Løbet«, som afvikles 24. september for at give de unge asylsøgere og lokalbefolkningen mulighed for at mødes under hyggelige former.

Næsten 100 øboere møder op i garagen hos Bodil og John Christensen på Nørremarksvej 18, da Øland Beboerlaug afvikler høstfest med »Nordjyllands største garagelotteri«.

Brian Krabbe Johansen og Mads Fisker Thorsen, indehaverne af Brovst Bolighus, tager første spadestik til en 900 kvm stor udvidelse, som med en investering på syv mio. kr. vil forvandle komplekset på Nyvej til en af landsdelens største møbelforretninger.

24. Med et lille, hastigt sammenkaldt arrangement fejrer Vesløs Håndværker- og Borgerforening, at foreningen har overtaget det tidligere Ældrecenter Stenhøj fra Thisted Kommune, formedelst 100 kr. i købesum. Tidligere plejehjemsleder Birgit Nielsen klipper den røde snor som markering af, at Stenhøj nu er tilbage på lokale hænder. Bygningen skal i første omgang udlejes til Udlændingestyrelsen, der med kort varsel har søgt lokaler til et midlertidigt asylcenter. Thisted Kommune har i handlen sikret sig ubetinget tilbagekøbsret, hvilket borgerforeningen har måttet acceptere.

26. Flere års tradition for brede budgetforlig i Jammerbugt Kommune brydes, da flertallet bestående af Venstre, Dansk Folkeparti og Borgerlisten ikke kan opnå enighed med Socialdemokratiet, SF og Enhedslisten om det kommunale budget for 2016.

28. Børneasylcentret i den nedlagte Vester Thorup Efterskole søger frivillige til indretning og drift af en genbrugsbutik, hvor centrets børn og unge kan købe billigt tøj, legetøj m.v. Pengene skal gå til aktiviteter for beboere og lokalsamfund.

29. Frivillig Fredag: Else Marie Nielsen fra Jammerbugtens Tværkulturelle Venskabsforening hædres med Årets Frivilligpris på 5.000 kr. og et farverigt maleri af kunstneren Piet Pedersen med titlen »Den stærke løfter den svage«, da der holdes frivilligmarked med 23 foreningsstande i Fjerritslev Kirkecenter.

Alice Pedersen hædres med kongelig fortjenstmedalje, nu hvor hun er gået på efterløn efter mere end 44 års tro tjeneste på fjerkræslagteriet HKScan Denmark (Rose Poultry) i Skovsgaard.

30. 7.-9. årgang på Klim Friskole bliver udfordret i matematiske færdigheder på kreativ vis, når skolen som led i Børnehjælpsdagens projekt »Ungdomsværn« skal udvikle en velgørende pr- og indsamlingskampagne. De store elever skal herigennem lære at håndtere pengedonationer, gennemføre indtægtsgivende aktiviteter samt sælge muleposer i Fjerritslev og omegn.

Hjortdal Dyrefarm har fået en utraditionel beboer, idet dyrefarmen midt på sommeren fik indleveret et seks uger gammelt rålam, som var fundet af en familie et par meter fra dets trafikdræbte mor og holdt i live med sutteflaske. Rålammet trives fint i selskab med farmens andre dyr, men problemet er blot, at man ifølge reglerne ikke må holde rådyr i fangenskab i modsætning til dådyr og krondyr. Så lige nu er indehaver Susanne Vittrup gået i tænkeboks for at finde en løsning, evt. at søge dispensation.