September 2012

Efter mange år som ansat i tøjbranchen springer 49-årige Tove Styrbæk, Vester Thorup, ud som selvstændig, idet hun etablerer modeforretningen Styrbæk Women’s Clothing i det hidtidige turistkontor, Vestergade 16 i Fjerritslev. Foto: Ejgil Bodilsen

Efter mange år som ansat i tøjbranchen springer 49-årige Tove Styrbæk, Vester Thorup, ud som selvstændig, idet hun etablerer modeforretningen Styrbæk Women’s Clothing i det hidtidige turistkontor, Vestergade 16 i Fjerritslev. Foto: Ejgil Bodilsen

4. Nurdjan Karaman åbner egen butik i Jernbanegade 1, Brovst, med friske grønsager, der er importeret fra flere udenlandske leverandører.

Brovst: Som led i regeringens netop fremlagte trafiksikkerhedsplan skal den sorte plet i lyskrydset, hvor hovedvej A11 overskæres af Jernbanegade/Kirkegade, fjernes ved hjælp af bl.a. blå felter til cyklisterne. Gennem de sidste fem år er der i krydset registreret 12 uheld, heraf seks med personskade.

6. Indre Mission i Brovst fylder 125 år med festligheder i Bjælkebo, Skovsgaard, idet hovedparten af Brovst Missionshus i Østergade 30 nu er omdannet til genbrugsbutik, hvor der også serveres kaffe og kage på jubilæumsdagen fredag 7. september.

Inger Thunbo, Brovst, udstiller i samarbejde med veninden Bente Kristensen, Øland, kvindemode 1910-70 under titlen »Mit historiske klædeskab« i salene på herregården Bratskov i Brovst. Begge er til daglig engageret i lokalhistorisk arbejde.

7. VesterhavsRock 2012 i Fjerritslev giver 400.000 kr. i overskud til deling mellem de fem arrangerende idrætsforeninger.

11. Brovst: Coop, som hidtil har drevet SuperBrugsen og Fakta i Bycentret på den tidligere stationsplads, overtager Weiss SuperBest i Jernbanegade 2-4 efter Berit og Flemming Weiss. Faderen, Gunnar Weiss, åbnede familievirksomheden i 1961. Efter ombygning åbner en ny SuperBrugsen i Weiss-lokalerne inden jul, hvorefter den hidtidige butik på Rotfelds Vej lukker.

Den tidligere Brovst Biograf i Faldborggade 9 – senest hjemsted for byens pinsemenighed – averteres til salg.

En af fordums store gårde i Fjerritslev, Dalsgaard i Østergade 51, sættes til salg efter gårdejer Søren Danielsen Sørensens død 26. marts.

Klim Valgmenigheds kredse i Klim, Vesløs og Vedsted skal vælge ny præst, idet færingen Thorben Johannesen, der fyldte 65 år 22. januar, har bebudet sin afsked.

14. Som led i Coops nye butiksstruktur i Brovst flytter Fakta-butikken fra Bycentret på Rotfelds Vej til nybyggeriet Vadestedet i Jernbanegade. Oven på den nyåbnede dagligvareforretning er håndværkerne i gang med at færdiggøre 10 lejligheder.

Forfatteren Bjarne Nielsen Brovst udgiver første bind af en bogserie med »Originaler i Jylland«, hvor Han Herred er repræsenteret med bl.a. Bette Lambert, Alverdens Casper og pastor Thorlacius Ussing.

15. Øland: Det mindst 150 år gamle og fredede stendige omkring godset Oxholm er skredet sammen ikke færre end syv steder på den 100 meter lange strækning langs Vestre Skovvej, og de ødelagte områder bliver nu istandsat med godkendelse fra Kulturstyrelsen, Aalborg Historiske Museum og Jammerbugt Kommune.

17. 51-årige lærer Lorents Bentzen fra Den Økologiske Efterskole i Store Vildmose bliver pr. 1. oktober ny leder af den 140 år gamle Klim Friskole.

18. 26-årige Steffen Bach fra Fjerritslev sikrer sig dansk mesterskab i traktortræk på Odense Dyrskueplads. Han vinder på sin Ursus 201, med en ydelse på op til 600 hestekræfter, blandt otte kørere i Standard klasse 2.

20. Jens Jørgen Kristensen udnævnes til æresmedlem af Øland Golfklub, idet han siden starten i 2002 har været klubbens samlende punkt og taget sin tørn som baneudvalgsformand, i byggeudvalget ved baneudvidelsen og ikke mindst som frivillig greenkeeper.

22. Andelsforeningen Hjortdal Købmand a.m.b.a. klar til stiftende generalforsamling mandag 1. oktober. Der er dog mange detaljer, der skal falde på plads, før butikken på Hjortdalvej 142 kan genåbne i begyndelsen af det nye år, oplyser Tine Bilgram fra projektgruppen.

En ny forening for patienter, der er ramt af lungesygdommen KOL, ser dagens lys i Brovst Hallen onsdag 26. september. Bent Laursen, Skovsgaard, er udpeget til formand.

24. Jette Nielsen, der selv begyndte som gardist i 1969, fejrer 25-års jubilæum som en utrættelig leder af Brovst Pigegarde, hvor datteren Pernille i øvrigt optræder som en af landets bedste tamburmajorer.

25. Efter mange år som ansat i tøjbranchen springer 49-årige Tove Styrbæk, Vester Thorup, ud som selvstændig, idet hun etablerer modeforretningen Styrbæk Women’s Clothing i det hidtidige turistkontor, Vestergade 16 i Fjerritslev.

Jan Larsen takker af efter mere end 25 år som indehaver af SportMaster i Brovst og Fjerritslev. Begge butikker er nu solgt til SportMaster-kæden.

Ved landemodegudstjenesten i domkirken, Budolfi Kirke, fredag 28. september, hvori der deltager 50 præster og 14 provster fra Aalborg Stift, kreeres sognepræst Folmer Toftdahl-Olesen, Skovsgaard, som provst for Jammerbugt Provsti.

Daværende Frøstrup Idrætsforening fylder 100 år, og derfor lægger den nuværende Frøstrup-Hannæs Idrætsforening op til den helt store festaften i Hannæs Hallen lørdag 29. september.

Hanne B. Hansen, der har været advokatsekretær i 30 år, åbner klinikken »Sundhedscoachen mellem hav og fjord« i turistbureauets hidtidige lokaler på herregården Bratskov i Brovst.

Via KringleXpressen.dk kan Konditoriet i Søndergade 12, Fjerritslev, nu modtage online-bestillinger og levere brød, kager, drikkevarer og sågar aviser  lige til døren.

27. Fjerritslev: Tilskuerne fortæller hinanden historier om fjernvarmecentralen fra 1959 og det endnu ældre elværk på Sandagervej, mens en stor kran tager den høje jernskorsten ned og sætter punktum for en æra i byens liv. Oliekedlen, som har stået i bygningen, har hidtil været i brug som backup for det nuværende fjernvarmeværk ved Industrivej, men er nu taget ud af drift.

28. Rytteren Charlotte Holst fra Gøttrup vinder DM i disciplinen alrid på sin niårige islænderhoppe Svala fra Stoubjerg. Svala var den hurtigste hest med 48 km i timen på en 250 m lang strækning. Konkurrencen blev afviklet i Viborg med 65 deltagende ekvipager.

Jammerbugt Kommune pålægger en landmand i Lørsted ved Bonderup at etablere en ny kørevej til erstatning for oppløjningen af en privat, naturbeskyttet fællesvej mellem Kirkedalsvej og Lørstedvej. Vejen er også historisk, da den mere end 200 år tilbage kan påvises som kirkevej til Haverslev Kirke.

Den første af en forventet lang række sager i kølvandet på krakket i ebh bank berammes til 10 retsdage ved Retten i Hjørring i perioden 3. januar til 14. februar 2013. Første sag drejer sig om kursmanipulation og involverer endvidere Sparekassen Himmerland.

30. Efter en stiftende generalforsamling vil en bestyrelse på syv personer, hovedsagelig fra lokalområdet, arbejde for at genskabe den nyligt lukkede musik- og teaterefterskole i Vester Thorup med et nyt, internationalt og kreativt koncept. Hvis det går efter planen, vil den selvejende institution Europa-efterskolen Nordjylland se dagens lys i 2014.