Signalkanon ved Svinklovene

http://hanherred.dk/turist/svinklov