Bygholm Mølle

Bygholmvej
7742 Vesløs

http://hanherred.dk/turist/vejlerne