Oktober 2014

Hærvejen: Med indvielsen i går af en 76 km vandrerute gennem Jammerbugt Kommune er der nu genskabt en ubrudt forbindelse ad de gamle handels- og pilgrimsruter fra Trondheim i Norge via Hirtshals til Santiago de Compostela i Spanien. Foto: Mattias Bodilsen

Hærvejen: Med indvielsen i går af en 76 km vandrerute gennem Jammerbugt Kommune er der nu genskabt en ubrudt forbindelse ad de gamle handels- og pilgrimsruter fra Trondheim i Norge via Hirtshals til Santiago de Compostela i Spanien. Foto: Mattias Bodilsen

1. Daniel Bruun, Vesløs Huse 18, Vesløs, der imponerede alle ved at hjemtage danmarksmestertitlen for lærlinge ved de danske og nordiske mesterskaber for beslagsmede i forbindelse med Hest & Rytter-messen i Herning i marts 2014, har nu efter endt læretid hos Jesper Mortensen i Stoholm nedsat sig som selvstændig beslagsmed, hvor han påtager sig alt inden for sygebeslag, beskæring og skoning.

4. Jammerbugt Kommune har bedt Vejdirektoratet undersøge mulige forbedringer af hovedvej A11 mellem Aabybro og Fjerritslev, idet syv personer er trafikdræbt på strækningen siden 2009. Senest blev en 41-årig kvindelig motionsløber 30. september ramt af en 27-årig mandlig motorcyklist umiddelbart vest for Brovst, hvorved begge, der var fra lokalområdet, mistede livet.

5. Skolerne i Jammerbugt Kommune markerer 200-året for folkeskoleloven med projektarbejde herom samt indspilning af sangen »Vor Skole er Viden og Venskab«, som er skrevet af musiklærer Kaj Pries, Ørebroskolen, og komponeret skoleleder Finn Bonde, Nørhalne Skole. 8. oktober kl. 10 uropføres jubilæumssangen på samtlige skoler, samtidig med at der serveres kagemand til eleverne.

Bent Andersen, tidligere sygehusdirektør i Brovst, vinder for andet år i træk titlen dansk mester i kystfiskeri, da der holdes DM i surfcasting ved Thorup Strand.

6. Det tegner til, at 2014 bliver en rigtig god årgang af rosévinen fra Torslev, konstaterer gårdejer Poul Erik Lundtoft, der har anlagt sin vinmark på den gamle kælkebakke bag Torslev Kirke, hvor han i 2007 plantede sorterne Rondo, Millot og Regent.

7. Rødland Hede, som er et af Danmarks fineste eksempler på marker fra jernalderen, er blåstemplet af Kulturstyrelsen via projekt »Danmarks Oldtid i Landskabet«, der omfatter 100 af landets mest bemærkelsesværdige, fredede fortidsminder. Der er således opsat nye informationstavler, så kendskabet til dette unikke kulturlandskab bliver øget. Oldtidsagrene, der ligger i den sydvestlige del af Fosdal Plantage, blev fredet i 1911 og dækker ca. fire hektar.

Fjerritslev Vinen, som lanceres af LC Vesterhavsfruerne via SuperBrugsen i Fjerritslev, er i 2014-udgaven forsynet med et maleri fra Troldsting ved Bulbjerg, udført af Lis Breum.

Journalist Villy Dall tager i en avisartikel pulsen på, om Han Herred igen er på vej til at blive samlet, nu hvor Hannæsskolen i Frøstrup/Vesløs er lukningstruet, og flere forældre taler om at sende deres børn til Fjerritslev i stedet for Thisted.

Vesløs: Et stort flertal i Thisted Kommunalbestyrelse beslutter, at man ikke vil imødekomme et ønske fra Sydhannæs-borgerne om at overtage Stenhøjs bygninger til et friplejehjem. Beslutningen blev dog ikke bakket op af bl.a. Henrik Gregersen (V), Frøstrup, som valgte at stemme imod sin egen partigruppe. Dog var kommunalbestyrelsen enstemmig, da man valgte at give borgerne i byer med lukningsvarslede ældrecentre en længere frist til at komme med forslag til anvendelse af de snart tomme bygninger før en eventuel nedrivning.

Ruben Brandborg etablerer internetbutikken Planteformidling.dk med salg af danske planter fra hjemadressen Bejstrupvej 72 øst for Bejstrup.

Louise og Hans Kurt Christensen ændrer DK-tanken ved A11 i Øsløs til en Go’on tankstation.

8. Brovst: Efter 26 år i Østergade 53 har Jannie Poulsen og broderen Johnny Kristensen valgt at flytte AT Blomster til Jernbanegade 31, hvor de glæder sig til at få større del i strøghandlen.

11. Med 912 stemmer ud af 1.648 mulige i anden valgrunde er 52-årige Henrik Stubkjær, hidtidig generalsekretær i Folkekirkens Nødhjælp, valgt til ny biskop i Viborg Stift, hvortil Aggersborg Sogn i Han Herred hører. Han afløser Karsten Nissen, der har beklædt embedet i 18 år. Bispevielsen finder sted i Viborg Domkirke søndag 23. november.

Skammekrogen, skråskrift, kridt og tavle og terperi i kongerækken er for et par dage genindført på Fjerritslev Skole, som dermed fejrer 200-året for den danske skolelov, der blev til under Frederik VI i 1814.

12. Hærvejen: Med indvielsen i går af en 76 km vandrerute gennem Jammerbugt Kommune er der nu genskabt en ubrudt forbindelse ad de gamle handels- og pilgrimsruter fra Trondheim i Norge via Hirtshals til Santiago de Compostela i Spanien.

14. Som led i det nationale projekt »Danmarks Oldtid i Landskabet« var der i går officiel indvielse af ny historieformidling ved vikingegravpladsen fra 900-tallet i Højstrup mellem Frøstrup og Vesløs.

Med en festgudstjeneste søndag 19. oktober som højdepunkt markerer Brovst Baptistkirke 175-året for dannelsen af landets første baptistmenighed. I 1839 var der stadig ikke religionsfrihed i Danmark, og selv længe efter indførelse af grundloven i 1849 var der fortsat diskrimination med bl.a. tvangsdåb af børnene blandt dem, der valgte at stå uden for Folkekirken.

15. Beskæftigelsesministeriet har bevilget 3 mio. kr. til jobsøgningskurser og efteruddannelse af de 157 medarbejdere, som mister deres job i forbindelse med lukningen af Ticans afdeling i Fjerritslev. Endvidere er der oprettet en jobbank på slagteriet, ligesom Jobcenter Jammerbugt har åbnet et specielt indsatskontor.

16. Et lovforslag – der ellers kunne betyde lukning af otte ud af 11 nordjyske apoteksfilialer, fordi det offentlige tilskud stod til at skulle fjernes, hvor filialen ligger inden for 15 km fra hovedapoteket – justeres, så der er sikret fortsat apoteksdækning i såvel Brovst som Fjerritslev.

18. Jammerbugt Kommune sælger en grund ved Tranumvej nord for VUC i udkanten af Brovst til en lokal bestyrelse, som dermed har taget et vigtigt skridt frem mod etableringen af Brovst Friplejehjem, der tænkes indrettet med 30 rummelige plejeboliger til indvielse i midten af 2016.

Med udgivelsen af »Min verden vælter« på Højers Forlag har forfatteren Bjarne Nielsen Brovst, Klithuse, taget hul på en ny bogserie med små erindringsforløb.

19. Jammerbugtens klassiske badesteder – herunder Svinkløv og Slettestrand – bliver en vigtig brik i landets første turistmuseum, som en initiativgruppe med Blokhusfonden i spidsen ønsker at etablere i Blokhus-Hune-området inden for de næste to år.

Vestre Landsret har besluttet, at erstatningssagen, hvor 17 tidligere direktører, bestyrelsesmedlemmer og eksterne revisorer i ebh bank er stævnet med krav om 700 mio. kr., først går i gang 4. september 2017, ni år efter bankens krak i efteråret 2008.

Vækst Jammerbugt vil ansætte en lokalekonsulent, som bl.a. får til opgave at skaffe nyt liv i tomme butikslokaler i kommunens fire hovedbyer, herunder Brovst og Fjerritslev.

76-årige oversergent Bent Harding Møller fejrer 40-års jubilæum som våbenmester hos Hjemmeværnets afdeling på Fjerritslevgården, Vandværksvej 6 i Fjerritslev.

21. Byen skal bindes sammen med den omgivende natur og samtidig fortættes mod centrum. Det er et par af hovedteserne i kommunens oplæg til en kommende masterplan for Fjerritslev by, der af planlæggerne karakteriseres som en »minikøbstad« for de omkringliggende landsbysamfund.

TV2-serien »Badehotellet«, hvis udendørsscener er optaget ved Svinkløv og Slettestrand, skal være med til at tiltrække turister til Nordjylland, fremgår det af et kampagneoplæg fra VisitNordjylland og VisitDenmark, som har indgået et samarbejde med den nordiske filmdistributør Scanbox om at udbrede en dvd-version af serien i Norge og Sverige.

23. Klim Fjordholme: Op mod 13.000 tons beton bliver knust på stedet og genanvendt til vejmateriale i forbindelse med Vattenfall Vindkrafts nedtagning af 35 gamle 600 kW vindmøller, som er solgt til genbrug i bl.a. Italien og Irland og skal erstattes af 22 nye 3,2 mW møller, der fra 2016 skal kunne forsyne 64.000 husstande med strøm årligt.

27. Ulla Flintholm (V), Fjerritslev, er af Nyhedsmagasinet Danske Kommuner udpeget sammen med 30 andre danske kommunalpolitikere til at indgå i BYRÅDET, som skal være det kommunale landskabs faste stemme i bladet.

Butikschef Jan Larsen, SportMaster Brovst, åbner specialafdeling for skiudstyr i naboejendommen Jernbanegade 14, hvor Kiel tidligere havde butik.

28. Herregården Bratskov i Brovst danner ramme om underskrivelsen af en venskabsbyaftale mellem Jammerbugt Kommune og kinesiske Tongzhou. Det sker i forbindelse med et kinesisk genvisit efter Jammerbugt-repræsentanternes besøg i Tongzhou i maj. Under besøget er gæsterne indkvarteret på Hotel Sanden Bjerggaard i Slettestrand.

Karen Marie Frostholm overtager 1. november jobbet som butiksleder hos Hannes Blomster, Østergade 14 i Fjerritslev, efter Hanne Friederichsen, der i sin tid overtog den kendte Gartner Andersen-forretning på samme adresse. De seneste år har forretningen været ejet af Christian Hjorth-Westh, som står bag en tilsvarende blomsterforretning i Farsø med Blomsterforretningen.dk som fælles internetportal.

»Gårde og huse på Hannæs« er titlen på en ny bog, skrevet og redigeret af lokalhistoriker Ingvard Jakobsen, Øsløs, der ud fra et omfattende kildemateriale beskriver ca. 70 gårde og huse i de fem Hannæs-sogne. Bogen udkommer såvel på tryk som i en internetudgave, der er tilgængelig via Hanherred.dk

1. november står den nye Regionsklinik Brovst/Lægehuset klar til åbning i Jammerbugt Sundhedshus på Sygehusvej 6 og flytter dermed ud af de hidtidige lokaler i lægehuset på Poppelvej 3. Mens regionsklinikken bemandes af læger, der er ansat af Region Nordjylland, fortsætter Leif Rønnow Nielsen og Kristof Zbroja som privatpraktiserende læger.

Arne Jacobsen og Henrik Gundersen fejrer 25-års jubilæum med Brovst Auto-Lakering I/S på Industrivej 1.

Han Herred Traktorlaug demonstrerer gammeldags roehøst på Jens Karl Ingvardsens marker på Røgildvej 55 lidt uden for Arentsminde.

Ved et arrangement i Hanstholm Hallen overrækker borgmester Lene Kjeldgaard Sparekassen Thys Lederpris 2014 til Poul Erik Kjærgaard, Frøstrup, der har været en af hovedkræfterne bag Foreningen Hannik, byfornyelsen i Frøstrup, multihuset i den gamle kro samt Musisk Forening. Næste projekt for den lokale ildsjæl er etableringen af »Energipunkt Frøstrup Hannæs«.

30. Øland: Den norske investorgruppe, som i tre måneder har haft option på overtagelse af Yellow Hotel (tidligere Øland Kroen), har trukket følehornene til sig, så Nykredit Erhverv har måttet tage ejendommen tilbage på salgslisten. Hotellet blev i 2008 renoveret for 50 mio. kr. af ejendomsinvestor Kurt Skafsgaard, men ingen af de tidligere driftsherrer har kunnet skabe den fornødne økonomi i projektet.

Politikerne i Folketingets udvalg for Landdistrikter og Øer med Hans Chr. Schmidt (V) i spidsen er begejstrede over at opleve borgernes vilje til at skabe udvikling, da de tager på en todages studietur rundt i Jammerbugt Kommune og slutter med et velbesøgt debatmøde på Skovsgaard Hotel, hvor det samtidig markeres, at »Skovsgaardmodellen«, som omfatter Købmandsgaarden, Skovsgaard Hotel og Råd & Dåd, samme dag vandt den Socialøkonomiske Pris 2014.