Oktober 2013

Henrik Bech (46) er pr. 1. oktober tiltrådt som ny afdelingsdirektør hos Sparekassen Vendsyssel, Søndergade 13 i Fjerritslev. Henrik Bech kommer fra en stilling som områdechef hos NORDJYSKE Medier Thy/Han Herred. Samtidig er Carsten Sørensen (44), der hidtil har været kunderådgiver hos Sparekassen Himmerland i Fjerritslev, tiltrådt som afdelingens nye souschef. Foto: Ejgil Bodilsen

Henrik Bech (46) er pr. 1. oktober tiltrådt som ny afdelingsdirektør hos Sparekassen Vendsyssel, Søndergade 13 i Fjerritslev. Henrik Bech kommer fra en stilling som områdechef hos NORDJYSKE Medier Thy/Han Herred. Samtidig er Carsten Sørensen (44), der hidtil har været kunderådgiver hos Sparekassen Himmerland i Fjerritslev, tiltrådt som afdelingens nye souschef. Foto: Ejgil Bodilsen

1. Med tilsagn fra en række puljer og fonde er bestyrelsen bag Kulturcenter Tinghuset i Fjerritslev klar til at lade startskuddet lyde til en omfattende restaurering af den smukke og fredede bygning fra 1909. Planerne præsenteres ved et åbent hus-arrangement 4. oktober.

Eleverne på Ørebroskolen fortsætter skolens 50-års jubilæumsfest i august med en emneuge »tilbage til, da skolen var ung«. Projektet slutter med en modeopvisning i bedste 60’er stil.

»Lyserød Lørdag«: Årets Støt Brysterne-kampagne med sponsorløb m.m. i Fjerritslev til fordel for kampen mod brystkræft udvides i år med et arrangement på Hotel Klitrosen i Slettestrand, hvor tv-lægen Peter Qvortrup Geisling holder foredrag, og der holdes auktion over et maleri af kunstneren Jacob Gadd, som har fremstillet værket specielt til formålet under et ophold på Kunstcenter Lien.

Der er nu sat gang i anden etape af Frøstrups byfornyelsesplan fra 2009. Projektet omfatter en ny aktivitetsplads mellem FHIF’s boldbaner og Søndergade. Bl.a. etableres en sansehave med en kopi af vandmøllen, som indtil for et halvt hundrede år siden drev maskinerne hos byens karetmager, og en tribune til boldbanerne med 150-200 siddepladser.

2. SF’s partiformand, social-, børne- og integrationsminister Annette Vilhelmsen besøger Jammerbugt Kommune på invitation af den lokale partiforening og får bl.a. lejlighed til at se Svejsemaskinefabrikken Migatronic i Fjerritslev, Råd og Dåd i Attrup og bofællesskabet Krabben i Hjortdal.

6. 37-årige Rasmus Åkerstrøm i Glæde ønsker at bygge en 3.000 kvm stor stald, som vil blive Danmarks mest moderne og højspecialiserede til produktion af økologiske kyllinger. Men her ni måneder efter har han ikke fået svar på sin ansøgning om miljøtilladelse fra Thisted Kommune. Teknisk Forvaltning har meldt ud, at ansøgningen først kan blive behandlet i andet kvartal af 2014. I staldanlægget, der ligger på Kærupvej ved Frøstrup, er det Åkerstrøms hensigt at øge produktionen fra 10.000 til 38.400 kyllinger årligt.

7. Bjerget Efterskoles adventurehold har søsat et utraditionelt genbrugsprojekt – 16 hjemmelavede kajakker, der kun har kostet 350 kr. i materialer pr. styk – som skal give eleverne færdigheder i at færdes på vandet såvel som et indblik i grønlandsk kulturhistorie.

8. En af landets største og kendteste campingpladser skifter ejer, idet Jan Jepsen efter længere tids sygdom har valgt at sælge familievirksomheden Klim Strand Camping til de nuværende forpagtere af restauranten, Filip Siig og Ole Jensen, samt lejrchefen på Bogense Strand Camping, Michael Madsen, og ejerne af henholdsvis Drejby Strand Camping, Annemette Jakobsen, og Løgismosestrand Camping, Peter Lützen.

Udviklingsminister Christian Friis Bach (R) besøger Fjerritslev Gymnasium, hvor han i en fællestime taler med eleverne om menneskerettigheder, demokrati og udvikling.

Q8-servicestationen i Vestergade 28, Fjerritslev, er nu blevet et F24-selvbetjeningsanlæg. Indehaver Allan Christensen holder butikken åben lidt endnu, men vil forsøge at udleje lokalerne, idet han for fremtiden blot skal fungere som vicevært på tankstationen, der blev etableret af hans forældre i 1958.

Internetportalen Fjerritslev.dk, som drives af Fjerritslev Handelsstandsforening, er blevet relanceret med større overskuelighed og lettere adgang til at finde butikker, virksomheder, foreninger, seværdigheder og arrangementer i hele 9690-området. Parylewicz Marketing står for design, mens indholdet leveres af Bodilsen tekst & foto.

Borgmester Mogens Gade overrækker kongelig fortjenstmedalje til Ole Rasmussen, der fejrer 40-års jubilæum som lærer på Tranum Skole.

Sparekassen Vendsyssels Fond, Brovst, donerer 25.000 kr. til Brovst Handelsforening, som ønsker at etablere et højttaleranlæg i handelsstrøget Jernbanegade.

ØAH-Hallen i Halvrimmen søger ny halinspektør som afløser for Kurt Mølgaard, der efter 26 år i jobbet ønsker at gå på pension.

9. Tre ud af fem læger i Brovst Lægehus stopper pr. 1. december: Hanne Bødskov skifter til Fjerritslev Lægehus, mens Svend Fonslev og Per Elkjær Andersen går på pension. Der arbejdes nu i den nordjyske afdeling af Praktiserende Lægers Organisation (PLO) med at finde afløsere, som kan indgå i et samarbejde med de to tilbageblevne læger i Brovst, Leif Rønnow Nielsen og Krzystof Zbroja, om at betjene områdets 8.000 patienter.

En afstikker væk fra motorvejen: Kunstneren Erik Peitersen, 58, der også er kendt som handyman fra tv’s »Roomservice«, har åbnet et midlertidigt atelier på Kirsten Kjærs Museum i Langvad, hvor han – gerne med publikum på – arbejder på ni store landskabsmalerier, som er inspireret af naturen i Han Herred, Thy og Thyholm og skal sælges på auktion 19. oktober.

11. Per Lorenzen, formand for Tranum Landsbyråd, hædres som Årets Digitale Ildsjæl, idet han gennem projektet »Digitale Tranum« er hovedmanden bag at sikre landsbyens husstande og erhvervsvirksomheder lynhurtige bredbåndsforbindelser til omverdenen. Ligeledes arbejder han for, at Tranum skal være testlaboratorium. Bag prisen står Dansk Energi, Landdistrikternes Fællesråd og Foreningen af Kommunale It-chefer.

I går fik 29 anlægsgartnere deres svendebrev på Sandmoseskolen i Tranum Klit. Det er det største hold, der har gennemført den fire år lange uddannelse, siden den blev oprettet i 1981.

14. Øster Han Herreds Egnssamling i Tranum danner i skolernes efterårsferie rammen om en udstilling om Besættelsestidens Han Herred. I løbet af ugen er der foredrag ved tidl. skoleinspektør Arne Sloth Kristoffersen, Aalborg, der er medlem af projektets styregruppe for hele Han Herred.

15. DR ruller det store grej ud på Fjerritslev Skole for at lave optagelser til tv-programmet »Fredagsfesten«, som sendes på DR Ultra 1. november. I programmet skal tre elever fra 5. klasse dyste mod tre lærere i paratviden.

Henrik Bech (46) er pr. 1. oktober tiltrådt som ny afdelingsdirektør hos Sparekassen Vendsyssel, Søndergade 13 i Fjerritslev. Henrik Bech kommer fra en stilling som områdechef hos NORDJYSKE Medier Thy/Han Herred. Samtidig er Carsten Sørensen (44), der hidtil har været kunderådgiver hos Sparekassen Himmerland i Fjerritslev, tiltrådt som afdelingens nye souschef.

Sparekassen Himmerland Fjerritslev lægger lokaler til en omfattende udstilling om Han Herred under den tyske besættelse 1940-45, arrangeret af Ole Villumsen Krog, Kollerup Klit.

Sammen med 200 andre købmandsbutikker ud over landet bliver Spar-købmanden, som Klaus Andersen driver i Vestergade 20, Fjerritslev, til »Min Købmand« pr. 20. oktober.

Som led i Kulturstyrelsens projekt »Danmarks oldtid i landskabet« indvier teknikudvalgsformand Jens Chr. Golding nye informationsskilte ved jættestuen Hvissehøj på Alsbjergvej nord for Attrup. Hvissehøj, der er fra stenalderen og over 5.200 år gammel, er med sine tre gravkamre helt enestående i europæisk sammenhæng.

16. Jammerbugt Kommune indleder samarbejde med almene, frivillige organisationer, som driver genbrugsbutik i kommunen, om at aftage og sælge brugbare effekter, som borgerne afleverer på særligt indrettede stillesteder på de kommunale genbrugspladser.

19. Bryggertorvet i Fjerritslev danner hver fredag eftermiddag og lørdag formiddag op til kommunalvalget 19. november rammen om en livlig snak om lokalpolitik. De lokale by- og regionsrådskandidater har søsat et nyt initiativ i form af et Tværpolitisk Torv, og de små, hvide huse, der er kendt fra julehandlen i Fjerritslev, er i disse weekender beboet af Socialdemokraterne, SF, Borgerlisten og Venstre, ligesom repræsentanter for de øvrige partier også vil være til stede.

20. Norsk landbrug er blevet et vigtigt marked for Thisted-Fjerritslev Cementvarefabrik, som lige nu er ved at montere en ny stald til 60 køer hos en kvægbonde i Valsøybotn ved Kristiansund.

21. For at nå målet om, at 95 pct. af kommunens 5.600 unge mellem 15 og 29 år får en uddannelse, har Jammerbugt Kommune etableret et netværk bestående af fri- og folkeskoler, Fjerritslev Gymnasium, VUC, AMU, EUC, Ungecenter Jammerbugt, Jobcenter, SSP, PPR, erhvervsrådet og en række virksomheder. Netværket skal finde løsninger ud fra et 40 siders handlekatalog.

22. En arbejdsgruppe under Lokalhistorisk Forening for Sydhannæs har etableret en samling af gamle fiskeri- og landbrugsredskaber i den gamle smedje på Vejlevejen 9 i Øsløs. Udstillingen vil lejlighedsvis være åben for publikum.

FIF Håndbold, som Dansk Håndbold Forbund har udpeget som Årets Håndboldklub 2013, forstærker sin profil med en ny slagsang og musikvideo, som indspilles på dvd i samarbejde med Fri-Stedet i Aalborg Øst. Den iørefaldende FIF-sang præsenteres live ved et håndboldstævne i Han Herred Fritidscenter 27. oktober.

Kirsten Kjærs Museum i Langvad forsøger sig med »melodisk museum«, hvor de besøgende på deres tur gennem museets samlinger af maleri, tegning, grafik og skulptur bliver mødt af levende musik og får mulighed for spontane udvekslinger med musikerne.

Han Herreds kendteste original, Alverdens Casper, får nu en ny mindesten på gravstedet på Kettrup Kirkegård. Det sker i forbindelse med en sogneaften, hvor lærer Bent Gammelgaard øser af den righoldige samling af anekdoter om den lokale spøgefugl, der levede fra 1864 til 1943, og hvor René Jensen serverer smagsprøver af specialbrygget øl med navnet »Alverdens Casper«.

25. Uenighed om økonomien betyder, at tre nye læger, der ellers var interesseret i at afløse Hanne Bødskov, Svend Fonslev og Per Elkjær Andersen, takker nej til at blive en del af Lægehuset i Brovst. I stedet forventes det, at Region Nordjylland vil etablere en særskilt lægeklinik, som får til huse i Jammerbugt Sundhedshus og bemandes med tre yngre vikarlæger pr. 1. december.

27. Efter mange genvordigheder med at holde tidsplanen og den økonomiske ramme har Jammerbugt Kommune nu indviet en ny og fuldt moderne genbrugsplads på Industrivej 8 i Fjerritslevs vestlige udkant. Genbrugspladsen, der afløser Affaldscenter Gøttrup, er yderst brugervenligt indrettet og lever op til nutidens standarder for håndtering af genanvendeligt materiale.

29. Den orkanagtige storm, som i går fejede hen over landet med store ødelæggelser til følge, fik ikke rigtigt tag i Nordjylland og dermed Han Herred. Dog var der enkelte væltede træer i landsdelen.

Trekroner Landsbycenter investerer 400.000 kr. og et stort frivilligt arbejde i renovering og udvidelse af køkkenet til mere end det dobbelte areal. Det er nu også slut med frituremad, selv om det stadig primært er fastfood, der rækkes over disken.

Stiftelsen Købmandsgården, der har overtaget den tidligere chenillefabrik i Prinsensgade 14, Skovsgaard, holder udsalg af de mange hobbyartikler, der ligger på lager i bygningerne. De 1.340 kvm skal i det nye år indrettes til et aktivitetssted, og Købmandsgården er åben over for forslag fra borgerne.

Maskekunstneren Kirsten Gitz-Johansen, der er kendt fra teatertruppen »Dunkelfolket fra Fosdalen«, vil efter ægtefællen, Uffe Gitz-Johansens død flytte fra parrets mangeårige hjem på Vesterkystvejen 34, Under Lien, og arbejder på at finde et permanent udstillingssted til den omfattende samling af billedskærerkunst, som ægtefællen efterlod sig. Håbet er at kunne benytte den røde staklade på Tranum Strandgaard, og i samarbejde med Jammerbugt Kommune søges nu fondsmidler til istandsættelse og indretning af laden.

30. Som en del af et pilotprojekt inden for EU er Tranum Landsbyråd langt fremme med planerne for et fjernarbejderhus, som forventes indrettet i TranumStrand Kursus- og Feriecenter og skal give pendlere, iværksættere og turister mulighed for at drage nytte af lynhurtigt internet fra Bredbånd Nord, fælles kontorfaciliteter og et godt socialt, innovativt miljø. Projektet skal samtidig styrke bosætning og erhvervsudvikling i det naturskønne område.