Oktober 2012

I sansehaven bag Plejecenter Solgaarden i Fjerritslev indvies en ny pavillon, opført fra midler skænket af afdøde Ellen Myrup, som fra barnsben var spastisk lammet, men livede Solgaardens beboere og personale op gennem mere end 20 år. Foto: Ejgil Bodilsen

I sansehaven bag Plejecenter Solgaarden i Fjerritslev indvies en ny pavillon, opført fra midler skænket af afdøde Ellen Myrup, som fra barnsben var spastisk lammet, men livede Solgaardens beboere og personale op gennem mere end 20 år. Foto: Ejgil Bodilsen

2. Bryggergaarden fra 1897 i Fjerritslev og Han Herred Havbådes nybyggeri i form af bådeværft og formidlingshus i Slettestrand hædres med Jammerbugt Kommunes Arkitekturpris, der uddeles hvert andet år.

Søren Mølgaard bliver ny butikschef for SportMaster i Brovst, hvor han afløser tidligere indehaver Jan Larsen, som nu er ansat i en boenhed for unge mennesker.

VW- og Skoda-forhandler John Andersen, Østergade 55A i Brovst, tager nu også Citroën ind i sit bilprogram. Der har ikke været Citroën i Brovst, siden Gunnar Andersen for nogle år siden lukkede sin forretning i Vestergade 62-64.

Advokat Christian Løth Mortensen, der er Brovst-dreng, etablerer sammen med kollegaen Kristian Reiner Pedersen advokatfirmaet Komplext i Indkilde Park, Aalborg.

Elsebeth og Bjarne Thomsen overdrager Skovsgaard Auto- og Karosseriværksted til datter og svigersøn, Camilla og Kristian, som viderefører virksomheden under navnet Skovsgaard Auto v/Kristian Kronborg.

Jammerbugt Kommune holder indvielse af ny vandrerute på Lien-skrænten med tilhørende infotavle ved p-pladsen på Hjortdalvej 211 nær Vester Svenstrup.

Teknisk audiolog Helle Kjærgaard skal servicere Fjerritslev-området med en mobil høreklinik, der hører under Spalding Hørecenter i Thisted og Skive.

I sansehaven bag Plejecenter Solgaarden i Fjerritslev indvies en ny pavillon, opført fra midler skænket af afdøde Ellen Myrup, som fra barnsben var spastisk lammet, men livede Solgaardens beboere og personale op gennem mere end 20 år. Læs den bevægende og inspirerende historie om Ellen Myrups liv i Han Herred Bogen 2013.

3. Jens Chr. Golding, formand for teknik- og miljøudvalget, tager med en gravko det første »spadestik« til Jammerbugt Kommunes nye og topmoderne genbrugsplads på hjørnet af Industrivej og den nedlagte jernbane i Fjerritslevs vestlige udkant.

Efter et veloverstået idéseminar på Fjerritslev Gymnasium med 65 engagerede ildsjæle er foreningen Udvikling Han Herred en realitet og en bestyrelse på medlemmer klar til at sætte gang i en masterplan for erhvervsmæssig og kulturel udvikling af området fra Vesløs i vest til Øland i øst. Afdelingsdirektør Allan Hansen, Sparekassen Himmerland i Fjerritslev, bliver efterfølgende valgt som foreningens første formand.

6. Med foreløbig ca. 50 andelshavere, der hver har tegnet sig for én eller flere andele à 1.000 kr., er bestyrelsen for det nystiftede andelsselskab Hjortdal Købmandshandel a.m.b.a. optimistisk med hensyn til at nå målet på 200.000 kr. som startkapital, før butikken på Hjortdalvej 142 kan genåbne – nu som en socialøkonomisk virksomhed med inspiration fra Skovsgaard Hotel.

Henriette Pedersen, 27 år og bosat i Halvrimmen, er netop færdiguddannet kørelærer og etablerer sig som selvstændig med teorilokaler i Brovst Hallen. Det sker i samarbejde med Danmarks Køreskole v/Finn Jensen, Aars.

8. Gammel Aagaard, Aggersundvej 79 ved Fjerritslev, sættes på auktion hos advokatfirmaet Vingaardshus i Aalborg.

9. Øland Beboerlaug afvikler konkurrencer for børn, når der lørdag 13. oktober holdes officiel indvielse på en ny multibane ved Øland Medborgerhus.

Det nye, nationale testcenter for store vindmøller, der er placeret i Østerild Plantage lige på grænsen til Han Herred, indvies med stor folkefest og tale af bl.a. miljøminister Ida Auken (SF).

73-årige Robert Vestergaard Olsen, klitplantør i Vester Thorup 1975-99, udgiver bogen »Danske Guldmedaljer« om sit liv og livsværk i statsskovene på Sjælland, Fyn og i Jylland, især med fokus på jagt og vildtforvaltning.

10. Johan Skjoldborgs hus, der ligger på en skrænt med flot udsigt over Løgstør by og til husmandsdigterens hjemstavn på Hannæs, præmieres af komitéen for Godt og Smukt Byggeri i den gamle Løgstør Kommune. Ejeren, advokat Mogens Kjær, flytter pr. 1. december sit advokatkontor fra havnekvarteret til det historiske og nyrenoverede digterhjem, hvor også advokaterne Uffe Bro og Erik Bengtsson vil være at træffe.

11. For første gang kan et kommunalbestyrelsesmøde på rådhuset i Aabybro overværes hjemme fra sofaen, idet der sendes direkte fra andenbehandlingen og vedtagelsen af Jammerbugt Kommunes budget for 2013.

Den nye Feggesundfærge, der indvies og navngives fredag 12. oktober, kommer ikke i drift med det samme, da det operationelle tilsyn af færgen før indsættelsen har vist, at der er behov for tekniske udbedringer.

15. Kaj Rasmussen A/S, Thistedvej 12 i Fjerritslev, overtager Frøstrup-Hannæs VVS efter Jacob Berthelsen, som har haft virksomheden i fem år og nu har fået job hos Thisted Vandforsyning. De nye ejere ansætter Rico Nielsen som daglig leder og bevarer værkstedet på Søndergade 49 i Frøstrup.

16. Jørgen Østerballe Jensen, Skovsgaard, som har en mangeårig karriere som kunderådgiver bag sig fra bl.a. ebh bank og Danske Bank, tiltræder stillingen som afdelingschef for Sparekassen Vendsyssel i Sjørring, Thy.

TV2/Nord optager programmet »Mit Kæreste Eje« i Fjerritslev Kirkecenter, hvor publikum kan få effekter fra gemmerne vurderet af auktionsleder Trolle Henriksen. Programvært er Zita Hvid.

Fra 22. oktober er det muligt at skifte billetter og klippekort ud med det elektroniske Rejsekort, når du kører med NT’s busser gennem Han Herred.

Majbritt Risager Knudsen, der hidtil har virket i Grønlands Tandpleje, er fra 15. oktober ansat i tandlægeselskabet Knud Kamper ApS, som herefter tæller i alt fire tandlæger.

Mads Holst, Lars Olesen og Morten Severinsen åbner Depotboksen.dk i Østergade 46, Fjerritslev, hvor der er mulighed for at leje opvarmede opbevaringsrum.

17. Nyt aktivitetshus i Bonderup? En gruppe borgere har kik på et tomt rødstenshus ved Skræmvej, hvor der i forvejen er p-plads, legeplads og busholdeplads tæt ved. Planen er at renovere huset og opføre en bålhytte, og gruppen har søgt kommunen om 150.000 kr. til projektet, ligesom der skal iværksættes en lokal indsamling af midler.

18. Anders Hjortlund, 24 år og bosat i Nørresundby, etablerer sig som selvstændig med Højbogaard Auto på Jægerumvej 5-7 øst for Brovst med alle former for reparationer af såvel person- som varebiler.

Maskinmester Jørgen Gabel (66) og slagteriarbejder Ingrid Leere (62) er hædret med Den Kongelige Belønningsmedalje for lang og tro tjeneste på slagteriet Ticans afdeling i Fjerritslev, henholdsvis i 41 og 40 år. Begge er i dag fratrådt.

Det skal nu være slut med gener fra de kraftige, hvide blink fra vindmølleparken i Nørrekær Enge øst for Aggersund Syd. Efter mange protester fra borgere og kommunalpolitikere er det nu aftalt mellem Vattenfall Vindkraft, Trafikstyrelsen og Forsvaret, at møllerne forsynes med rødt lys af meget lavere styrke.

19. 21-årige Line Krohn Gundersen etablerer butikken »Retro & Genbrug« i Jernbanegade 34, Brovst – naboejendommen til hendes oldefars, Sofus Gundersens daværende vognmandsforretning.

23. 19-årige Henriette Bedsted fra Klithuse Militaryklub hædres af Dansk Rideforbund som vinder af den danske rangliste 2011 i military for young riders.

24. Bind 2 af journalist og forfatter Peter Øvig Knudsens mammutværk om Frøstruplejren (Thylejren) – »Hippie 2« – udkommer på forlaget Gyldendal.

27. »Danmarks smukkeste hjertesti« kalder initiativtagerne en ny vandre- og motionssti i området ved Svinklovene. Stien er etableret i et samarbejde mellem Svinkløv Camping og Hjerteforeningens lokalafdeling Jammerbugt.

51-årige lærer Lorents Bentzen skifter fra Ryaa Efterskole ved Aabybro til stillingen som leder af Klim Friskole, som netop i år runder 140 år. Her afløser han Ejner Larsen, der har været konstitueret i stillingen siden Kim Lund Nielsens fratræden tidligere på året.

29. Vester Han Herreds Skytteforening siger nej til en planlagt fusion mellem De Danske Skytteforeninger (DDS) og Danske Gymnastik- og Idrætsforeninger (DGI), da man frygter, at det vil koste for meget af foreningens tilskud i forhold til forestående investeringer på anlægssiden, oplyser formand Jens Peter Larsen, Fjerritslev.

30. Den prestigefyldte pris som Årets Restaurant går til Restaurant Frederikshøj i Aarhus foran prominente konkurrenter som bl.a. NoMa i København og Søllerød Kro. Bag Frederikshøj står chefkok Wassim Hallal, der er opvokset i Vesløs og udlært fra Hotel Limfjorden i Thisted.

Mange af de røde postkasser bruges for lidt, og derfor fjerner PostDanmark 142 postkasser i Nordjylland – bl.a. på Holmsøvej og Svinkløvvej i Han Herred – mens en del af de resterende får varierende tømningstidspunkter.