November 2012

Peugeot Bejstrup – alias Midtvejs Auto – hædres af EUC Nordvest i Thisted som Årets Læreplads 2012 efter indstilling af 22-årige mekanikerlærling Morten Frank Christiansen fra Klim. Foto: Ejgil Bodilsen

Peugeot Bejstrup – alias Midtvejs Auto – hædres af EUC Nordvest i Thisted som Årets Læreplads 2012 efter indstilling af 22-årige mekanikerlærling Morten Frank Christiansen fra Klim. Foto: Ejgil Bodilsen

2. 34-årige Lise Grønning, Brovst, som tidligere har leveret mad ud af huset fra »Lises Landkøkken«, viderefører Arentsminde Kro og Cafeteria som spisestedet »Hos Lise« med gode dagligretter og sunde burgere. Kroen blev i 21 år drevet af Rita og Bent Hansen, indtil de i maj i år valgte at stoppe og satte bygningen til salg.

4. Det vil koste 4 mio. kr. at restaurere Tinghuset i Fjerritslev fra A til Z, vurderer kulturforeningens bestyrelse, der sammen med Bendt Friis fra Kulturstyrelsen har besigtiget bygningen og studeret tegningerne fra opførelsen i 1909. Jammerbugt Kommune, der ejer bygningen, støtter projektet med 300.000 kr.

Rikke Nielsen, Aalborg, der tidligere har spillet håndbold i Aalborg DH og på det danske damelandshold, udgiver bogen »Til sidste fløjt«, hvori hun fortæller sin meget personlige historie, og giver indtryk heraf ved en sogneaften i hjembyen Fjerritslev.

6. Projekt »Digitale Tranum«, der er et samarbejde om lynhurtigt internet mellem Tranum Landsbyråd, Bredbånd Nord, Aalborg Universitet og Vækstforum Nordjylland, etablerer et såkaldt fjernarbejderhus, som indrettes i 250 kvm af TranumStrand Kursus- og Feriecenter, Strandvejen 83. Faciliteterne, der baseres på en internethastighed på 1 gigabit – 50 gange hurtigere end en standardforbindelse – tænkes anvendt af mindre virksomheder, privatpersoner og turister i området.

Brovst Baptistkirke i Kirkegade 17 fylder 100 år, og menigheden holder søndag 18. november en stor fest under overskriften »Tradition og fornyelse«, idet kirken netop har fået en gennemgribende renovering. Borgmester Mogens Gade holder festtalen over emnet »Kirkeliv i Brovst, dets betydning for egnen og kommunen i fortid, nutid og fremtid«. Baptistmenigheden indgår i dag i et kirkefællesskab med Missionsforbundet, hvis kirkebygning, Zionkirken i Kirkegade 26, nu er til salg.

Søren Damgaard tilbyder sig med bl.a. vintertjeneste med sit nyetablerede vikarfirma, Damgaards Vikarservice, der har hjemsted på Aggersundvej 150 ved Fjerritslev.

Blomster-Jørgen – alias Jørgen Jacobsen, Vesløs – hædres som »Årets Hannæsbo 2012« ved en sammenkomst på Vesløs Kro lørdag 17. november.

7. Rose Poultry: 69 medarbejdere bliver fyret som følge af færre slagtninger på fjerkræslagteriet i Skovsgaard, hvorfor produktionen omlægges, og en del af den flyttes til hovedsædet i Vinderup.

Rotary-klubberne i Jammerbugt Kommune hædrer Svinkløv Badehotel med Erhvervspris 2012 med motiveringen, at hotellet med sin unikke beliggenhed og specielle atmosfære af stilhed og ro er et fyrtårn i kommunen.

8. Forfatter Inge Eriksen, Aalborg, der tidligere har boet i Tranum, og lederparret John Anderson og Harald Fuglsang fra Kirsten Kjærs Museum er blandt de nominerede til NORDJYSKE Mediers store kulturpris på 100.000 kr.

Katrine Friis Jensen, Vester Thorup, er den heldige vinder af en Nissan Micra 1,2 LS i årets nøglelotteri hos FIF’s Støtteforening.

9. Jan Holm Ingemann, der er lektor på Institut for Statskundskab på Aalborg Universitet og bidragyder til husmandsbevægelsens 100-års jubilæumsbog, »De forvandlede landet«, hædres af forlaget Samfundslitteratur med en særpris for et bogprojekt om en lærebog i videnskabsteori inden for økonomi, politik og forvaltning. Med æren følger 25.000 kr.

13. Viceborgmester Ole Stavad overrækker Den Kongelige Belønningsmedalje til farmakonomerne Jette Marie Carlsen og Hilda Kirstine Nielsen, som begge har været ansat på Brovst Apotek i mere end 40 år.

Fjerritslev Fjernvarme inviterer til åbent hus for at fremvise det store nybyggeri med udvidelse af kedelhallen mod vest, ny kontorfløj samt udskiftning af kedler.

Jammerbugt Forsyning A/S forbereder at kloakseparere Skovsgaard, Ny Skovsgaard, Øster Svenstrup og Torslev, idet den gamle fælleskloak skal udskiftes med et moderne, tostrenget system, hvor regnvand og spildevand løber i hver sin ledning.

16. 20 elever fra Fjerritslev Gymnasiums 2.g tages med på råd af politikere og planlæggere, der forbereder en ny masterplan for Fjerritslev by. Blandt de unges forslag er et musik- og kulturhus, flere udendørs aktiviteter, renovering af lystanlægget og bedre busforbindelser. Workshoppen er et led i det landsdækkende projekt »12 byer på 12 måneder«.

18. Sparekassen Himmerland lukker med udgangen af året sin pengeautomat i Aggersund, idet sparekassen konstaterer, at antallet af kunder, der bruger pengeautomaten, er begrænset.

Guldsmed Ulla Flintholm, Fjerritslev, der stillede op til seneste kommunalvalg for Det Konservative Folkeparti, skifter til Venstre, da hun som stedfortræder for Søren Brink ikke kunne stemme for det budgetforslag, som han på partiets vegne havde indsendt til andenbehandlingen i kommunalbestyrelsen.

19. Efter at kommunalbestyrelsen har godkendt lokalplanen, kan energiselskabet Vattenfall nu gå i gang med et nyt område på 22 store vindmøller på Klim Fjordholme.

Han Herreders Ungdomsskole i Skerping indvier ny springafdeling på 350 kvm til 3,5 mio. kr. i tilknytning til den eksisterende idrætshal. Der etableres ligeledes en klatrevæg.

20. Peugeot Bejstrup – alias Midtvejs Auto – hædres af EUC Nordvest i Thisted som Årets Læreplads 2012 efter indstilling af 22-årige mekanikerlærling Morten Frank Christiansen fra Klim.

60 deltager i et borgermøde i Klim Forsamlingshus for at høre Thorkild Poulsen, leder af Brovst Asylcenter i Tranum, forklare om, hvorfor Udlændingestyrelsen har lejet syv ældreboliger i Solkrogen for at kunne tilbyde en særlig bolig til familier, der har fået afslag på asyl og nu venter på Flygtningenævnets behandling af deres sag før eventuel hjemsendelse.

Joan Andreasen, der er lærer for asylsøgerbørn, som går i centerklasser på Brovst Skole, udgiver en bog om det at være barn på et asylcenter og de udfordringer, det indebærer. Bogen er skrevet på baggrund af 12 års erfaring med flygtninge og indvandrere og er en læs selv-bog for elever i 5.-6. klasse.

21. Lærer Ida Larsen, der gennem 50 år har været med til at igangsætte forskellige kulturelle aktiviteter i Skovsgaard – herunder 40 år som dirigent for Hanbokoret – hædres som Årets Ildsjæl i Jammerbugt Kommune.

23. 18. udgave af Han Herred Bogen præsenteres for bidragydere, redaktion og udvalgsmedlemmer i Lokalhistorisk Samvirke ved en festaften på herregården Bratskov i Brovst. Finn Løkkegaard præsenterer årets kunstnerpar, malerne Ingeborg Thygesen og Anders Peter Simonsen, som i 1958 etablerede sig med atelier i Thorup Strand.

24. Stor opbakning: 65 møder op i Bonderup Forsamlingshus til stiftelsen af Bonderup Borgerforening, hvis første bestyrelse kommer til at bestå af Torsten Kraghede-Jensen, Inger Øeby Pedersen, Helena Larsen, Tina Risager, Berit Johnsen, Anne Nøhr Ringgren og Kim Ursin.

25. Som led i ny turiststruktur i Jammerbugt Kommune får Brovst og Fjerritslev to måneders bemandet turistservice om sommeren, mens touchskærme, brochureholdere, bykort og et Det Sker-magasin skal dække informationsbehovet i øvrigt. De enmandsbetjente turistinformationer indrettes på henholdsvis Bratskov og i Bryggergaarden.

28. Søndag 2. december tager Han Herreds Hestesportsklub sin nye stald i brug på Vesterstrand Ridecenter ved Gøttrup Strand. I de sidste 11 weekender har i gennemsnit 14 frivillige pr. arbejdsdag à otte timer knoklet med at klargøre byggeriet, der også omfatter en endnu ufærdig ridehal. De nye faciliteter forventes indviet senest i marts.

29. Efter tvangsauktion har Nykredit det konkursramte Yellow Hotel (tidligere Øland Kroen) på salgslisten til 15 mio. kr.

Massive protester fra kommune, erhvervsfiskere, grundejerforeninger og grønne organisationer er blevet hørt, og planerne om en kystnær havvindmøllepark ud for Bulbjerg er nu taget af bordet hos klima- og energiminister Martin Lidegaard (R). I stedet planlægges mølleparker ud for Agger i Thy og Sæby i Vendsyssel.

Natur- og Erhvervsstyrelsen bevilger 10 mio. kr. til et nyt fiskepakhus på Thorup Strand, og med yderligere 10 mio. kr. fra Realdania og A.P. Møllers Støttefond samt en egenfinansiering på 3 mio. kr. betyder det, at Thorup Strand Fiskeriforening, Thorupstrand Kystfiskerlaug og Han Herred Havbåde nu har finansieringen på plads, så huset, der opfattes som vitalt for kystfiskeriets overlevelse, kan stå klar i løbet af 2013. Dog mangler endnu den statslige tilladelse til byggeriet.

30. Fjerritslev Gymnasium inviterer til Åben Café i skolens nye fællesområde, som er en 510 kvm stor tilbygning mod vest med masser af anvendelsesmuligheder til såvel undervisning som fritid.