Marts 2014

Thorupstrand Landingsplads Pakhusforening indvier nyt pakhus til 22 mio. kr. med støtte fra NaturErhvervstyrelsen, Region Nordjylland, Den A.P. Møllerske Støttefond, Realdania, Den Europæiske Fiskerifond, Fødevareministeriet og EU. Huset, der rummer en moderne forarbejdningshal og ismagasin til forsyning af detailhandel og restauranter med dagfrisk fisk, er tegnet af Brøgger Arkitekterne og tilpasset naturen og omgivelserne med træfacade og paptag, ligesom der udnyttes solenergi. Foto: Mattias Bodilsen

Thorupstrand Landingsplads Pakhusforening indvier nyt pakhus til 22 mio. kr. med støtte fra NaturErhvervstyrelsen, Region Nordjylland, Den A.P. Møllerske Støttefond, Realdania, Den Europæiske Fiskerifond, Fødevareministeriet og EU. Huset, der rummer en moderne forarbejdningshal og ismagasin til forsyning af detailhandel og restauranter med dagfrisk fisk, er tegnet af Brøgger Arkitekterne og tilpasset naturen og omgivelserne med træfacade og paptag, ligesom der udnyttes solenergi. Foto: Mattias Bodilsen

1. 35-årige Ronni Høgh har så stor succes med salg af legetøj via internet, at han har besluttet at lukke sin fysiske butik, Leg & Hobby på hjørnet af Jernbanegade og Faldborggade i Brovst, pr. 31. marts.

2. Brovst Pigegarde vil i anledning af 50-års jubilæet, der kulminerer med en gallakoncert 31. maj, have fremstillet et nyt logo, som er inspireret af Jammerbugt Kommunes byvåben.

4. Borgmester Mogens Gade overrækker kongelig fortjenstmedalje til Jane Overgaard, der fejrer 40-års jubilæum som lærer ved Brovst Skole.

Thomas Rendbæk Andersen har overtaget Ford-forhandler Agner Sørensens lokaler på Industrivej 6 i Brovst og åbner Brovst Suvocenter med speciale i undervognsbehandling og klargøring til syn.

5. Han Herred Fritidscenter vil bygge nyt motionscenter til seks mio. kr. i tilknytning til svømmehallen og derefter overtage ledelsen af Fjerritslev Motionscenter, som hidtil har lejet sig ind i ældre lokaler bag Han Herred Hallen.

6. Borgmester Mogens Gade, som de seneste to år har ageret guide på busture for nytilflyttede borgere i Jammerbugt Kommune, vil igen sidde bag mikrofonen, når kommunen udvider konceptet til også at omfatte busture for potentielle tilflyttere, herunder de kommunalt ansatte, som for ca. 800 medarbejderes vedkommende bor uden for kommunen.

Frøstrup og andre mindre byer i Thisted Kommune oplever nye tider med opblomstring af boligmarkedet, idet kommunen sammen med frivillige, lokale kræfter i borgerforeningerne har revet udtjente huse ned for derefter at opbygge samlingspunkter i form af aktivitetscentre, mødesteder og sportsfaciliteter.

8. Som led i en ny omstrukturering i Jammerbugt Kommune planlægges Halvrimmen Skole nedlagt pr. 1. august 2014 for at indgå i Skolecenter Brovst. Samme dato foreslår børne- og familieforvaltningen, at børnehaven Skovhuset nedlægges på grund af faldende børnetal i Fjerritslev. Udspillet opererer også med nedlæggelse af Thorup-Klim Skole pr. 1. august 2015 for at indgå i Skolecenter Fjerritslev sammen med Ørebroskolen og Trekronerskolen. Kommunen skal ifølge forslaget have syv skolecentre i fremtiden: Fjerritslev, Skovsgaard, Brovst, Aabybro, Biersted, Jetsmark og Saltum.

10. Brovst Speedway Club er på generalforsamlingen i Danmarks Motor Union kåret som årets speedwayklub på baggrund af danmarksmesterskabet i 1. division og et velgennemført sommerstævne med 70 kørere i 2013.

Borgmester Mogens Gade er udpeget til styrelsen for Partnerskab for Vestkystturisme, som de 11 vestkystkommuner netop har stiftet for at matche regeringens udspil til »Vækstplan for dansk turisme«, hvor storbyturisme og kystturisme er hovedhjørnesten.

11. Michelle Mortensen og Dan Bruun, der kort før jul åbnede forretning med havecenter på Vasen 36, har flyttet blomster- og brugskunstafdelingen til hjørnebutikken Jernbanegade 43 i Brovst for at være, hvor kunderne er.

Hans H.S. Pedersen, Kirkegårdsvej 2, Fjerritslev, fejrer 40-års jubilæum hos svejsemaskinefabrikken Migatronic, hvor han i dag er produktudvikler i produktionsteknisk afdeling på Aggersundvej 33, Fjerritslev.

14. marts kan Kirstine og Villy Hegelund, Mågevej 8, Fjerritslev, fejre noget så usædvanligt som 70-års bryllupsdag, også kaldet jernbryllup.

12. Thorupstrand Landingsplads Pakhusforening indvier nyt pakhus til 22 mio. kr. med støtte fra NaturErhvervstyrelsen, Region Nordjylland, Den A.P. Møllerske Støttefond, Realdania, Den Europæiske Fiskerifond, Fødevareministeriet og EU. Huset, der rummer en moderne forarbejdningshal og ismagasin til forsyning af detailhandel og restauranter med dagfrisk fisk, er tegnet af Brøgger Arkitekterne og tilpasset naturen og omgivelserne med træfacade og paptag, ligesom der udnyttes solenergi.

Amatørarkæolog Allan Krogh opsporer med metaldetektor en større sølvskat, bestående af tyske mønter fra renæssancen omkring år 1600, ved vikingeborgen Aggersborg, hvorefter Vesthimmerlands Museum tager over og foretager en hurtig undersøgelse via nødudgravningspuljen. Mønterne sættes umiddelbart i forbindelse med Kalmarkrigen mellem Danmark og Sverige i 1611-13.

14. Jammerbugt Bibliotekerne indskrænker køreplanen for bogbussen, som pr. 1. april ikke længere har stoppested i Klim og Hjortdal. Ligeledes droppes den bemandede lørdagsåbning, idet behovet dækkes ved selvbetjening, oplyser afdelingsleder Anna Kristensen, Fjerritslev Bibliotek.

Morten Christensen åbner Jammerbugt Autoteknik, der er medlem af AutoPlus-kæden, på Nørre Økse Engvej 10 i Arentsminde.

Som første etape af en omfattende renovering er Fjerritslev Fjernvarme i gang med at lægge nyt tegltag på den 100 år gamle elværks- og fjernvarmebygning på Sandagervej 3, som i den fortsatte udbygning af ledningsnettet i Fjerritslev by skal fungere som pumpestation.

15. Han Herred Fritidscenter bliver til Idrætscenter Jammerbugt, idet bestyrelsen har ønsket et navn, der signalerer mere idræt end andre aktiviteter. – Samtidig vil vi gerne have fokus på Jammerbugt, da det er et brand, der placerer os bedre, uddyber centerleder Torben Larsen.

Lokalhistorisk Samvirke inviterer til det fjerde stormøde i Projekt Besættelsestidens Han Herred med henblik på at skabe opbakning til en ny herredsudstilling som markering af 75-året for Danmarks besættelse 9. april 2015.

Gårdejer Kaare Bonde Olesen, Kokkedalsvej 51, Attrup, får som en af de første i Danmark tilladelse til at eksportere økologisk svinekød til Kina.

16. Mette Bager Mølgaard, 28 år, overtager jobbet som bestyrer af OK Plus-tankstationen i Østergade 63, Brovst.

17. Han Herred Rotary Klub støtter Øster Han Herreds Egnssamling i Tranum med 20.000 kr. til indretning af værksted i den nyrenoverede lade på ejendommen Tranhøj 6.

18. På Fjerritslev Skole fejres 10-året for underskrivelsen af et dokument om trivsel på skolen med besøg af teatertruppen Dunkelfolket fra Fosdalen og en kæmpekæde af elever, lærere og forældre hånd i hånd omkring hele skolekomplekset.

19. Fjerritslev: Medlemstallet i Jammerbugtens Golfklub er for lavt til at sikre klubbens fortsatte eksistens. Derfor har bestyrelsen skruet et ekstra favorabelt tilbud sammen til nye medlemmer og tidligere medlemmer, der ikke har været med de to foregående sæsoner.

22. Kollerup Strand: Der sættes omsider punktum i en mere end 40 gammel appelsag mellem fredningsmyndighederne og ejerne af tre gamle sommerhuse, som nu rives ned. Det ældste og vestligste af husene, som er bygget 1937 af dommer Gædeken, blev under besættelsen 1940-45 brugt af tyske soldater.

23. I et samarbejde mellem Thorup-Klim Hallen, Thorup-Klim Skole og de lokale gymnastik- og idrætsforeninger gøres klar til etablering af en fitnesspark og multibane på de grønne arealer ved hallen. Det er tanken, at anlægget, der vil koste ca. 700.000 kr. ud over frivillig arbejdskraft, skal kunne bruges af områdets 1.700 indbyggere døgnet rundt året igennem.

By-, bolig- og landdistriktsminister Carsten Hansen (S) besøger TranumStrand Kursus- og Feriecenter for at få indblik i, hvordan Tranum har etableret sig som Europas måske hurtigste it-landsby med internethastigheder på 1 gigabit pr. sekund. Tranum Landsbyråd er vært ved besøget, og alle områdets foreninger er inviteret til at deltage.

25. Menigheden i Øster Svenstrup tager afsked med mangeårig graver Henning Langgaard ved gudstjenesten søndag 30. marts.

Vester Thorup Klitplantage: Som led i EU’s naturplejeprojekt LIFE fældes alle nåletræer på et fem hektar stort areal, der er beplantet umiddelbart efter anden verdenskrig, for at genskabe den oprindelige kystnatur med den rette fauna og kildevæld på skrænterne ved Bulbjerg og Ellidsbøl.

Michael Wadmann bliver ny leder for Vestkystens VVS’ Hannæs-afdeling på Vejlevejen 33 i Øsløs, idet den hidtidige afdelingsleder, tidligere selvstændig smedemester Erik Gregersen, har valgt at gå på pension.

Elektriker Klaus Jacobsen fejrer 40-års jubilæum hos Klim-Fjerritslev Elforretning med reception på Fabriksvej 19 i Fjerritslev.

26. Vesthimmerlands Folkeblad, som også dækker en del af Han Herred, overtages af NORDJYSKE Medier som nr. 26 i rækken af lokale ugeaviser i selskabet. Familien Eskildsen, som hidtil har drevet bladet, fortsætter med produktionen af den ugentlige lokalavis fra de nuværende lokaler på Blekingevej 13 i Løgstør.

Ægteparret Mette og Kaare Olsen, der som anden generation er ejer af et sommerhus i Gammel Hvarre ved Svinkløv, protesterer til Jammerbugt Kommune over kommunens planer om at iværksætte intensiv naturpleje ved at sætte heste og kreaturer ud i området, hvorved publikum af sikkerhedsmæssige årsager hindres i at benytte hævdvundne stiforløb af kulturhistorisk værdi gennem det naturskønne terræn.

27. Jordemoderuddannede Grit Niklasson, Klim Strandvej 80, Klim, tildeles ph.d.-graden for afhandlingen »At være gravid – kvinders oplevelse af tilbud, valg og krav«.

29. – Det har været et cirkus at være med i X Factor, men et fantastisk ét af slagsen, siger 23-årige Lucy Mardou, der er glad for sin andenplads i DR’s tv-show næstefter duoen Anthony Jasmin. Nu glæder hun sig til at komme hjem til Frøstruplejren sammen med mand og datter.

Når Dronning Margrethe i dag indvier det nye musikhus i Aalborg, får hun lejlighed til at smage den første nordjyskproducerede rom, som er fremstillet på Nordisk Brænderi i Vester Svenstrup af indehaveren Anders Bilgram på initiativ af Anders Skotlander fra Aalborg.

Niels Christian Kjærgaard Jensen, Fjerritslev, der arbejder som pædagog på døgninstitutionen Engly i Farsø for omsorgssvigtede unge, har sammen med Frivillighuset Jammerbugt taget initiativ til foreningen Støt Et Barn Aktivt med henblik på at bevilge tilskud til fritidsaktiviteter for børn med en enlig forælder, eller hvor en af forældrene af mistet dagpenge/kontanthjælp.

30. Fjerritslev: Tre gamle bygninger rives ned for at give plads til en Fakta-butik på 1.000 kvm og 33 p-pladser på hjørnet af Søndergade og Jernbanegade. Det drejer sig om ledvogterhuset fra jernbanens etablering i 1897, den tidligere tekniske skole (nu 3F-bygning) fra 1930 og fotograf Pedersens hvidpudsede hus. Nedrivning og nybyggeri forestås af Breinholt A/S, Fjerritslev, og ventes færdigt medio marts 2015.

31. Alex E. Thomsen flytter Brovst Malerfirma ApS fra Terndrupvej 81 til sit nyerhvervede domicil på Nymarksvej 16, hvor der 11. april åbnes ny butik med malervarer, tapet, rengøringsartikler m.v.