Marts 2013

Påskeudstillingen Kunst i Klim Kalkovn udvides igen i år, så der ud over Havbådehuset nu også er satellitudstilling på Hotel Klitrosen i Slettestrand. I Havbådehuset udstilles bl.a. kunstværker, som er fremstillet af stumper fra den ophuggede »Skarreklit« anno 1962, der er anvendt som model for en ny »Skarreklit« på Han Herred Havbådes bådeværft. Foto: Mattias Bodilsen

Påskeudstillingen Kunst i Klim Kalkovn udvides igen i år, så der ud over Havbådehuset nu også er satellitudstilling på Hotel Klitrosen i Slettestrand. I Havbådehuset udstilles bl.a. kunstværker, som er fremstillet af stumper fra den ophuggede »Skarreklit« anno 1962, der er anvendt som model for en ny »Skarreklit« på Han Herred Havbådes bådeværft. Foto: Mattias Bodilsen

1. I en ny redegørelse fra Nationalt Center for Miljø og Energi (DCE) ved Aarhus Universitet slår Naturstyrelsens biologer fast, at der i Jylland er plads til en bestand på 80-100 ulve. Herunder vil Vester Thorup og Lild klitplantager kunne tiltrække indvandrende ulve fra Tyskland.

20-årige murersvend Benjamin Bislev viderefører 68-årige Carlo Nielsens murerforretning fra adressen Bøgevej 2 i Frøstrup. Carlo Nielsen og hustruen Ingrid har drevet forretning fra Bøgevej 3 i 43 år.

3. Nissan-forhandler H.J. Nielsen i Kollerup har udviklet et nyt totalkoncept for salg af biler med faste afdrag inklusive forsikring og fuld service i fem år, hvorefter køber står som ejer af bilen. Eneste undtagelse er dæk, brændstof og miljøafgifter.

Ved generalforsamlingen i Øland Beboerlaug hædres Netværk Øland med årets initiativpris for netværkets store indsats med etablering af et medborgerhus i den nedlagte skole.

Den tidligere sparekassefilial på Ullerupvej 2 i Aggersund erhverves af Gunner Christensen, Fjerritslev, som videresælger bygningen til autoforhandler Kenneth Haastrup. Aggersund Borgerforening, der er sælgeren, har dog via klausul sikret sig, at der ikke må drives autohandel fra adressen.

4. Susanne Kristensen, som driver dametøjsforretningen Shoppen i Vestergade 2, Fjerritslev, bliver ny butikschef hos Tøjeksperten i Vestergade 6, hvor hun afløser Michael Jensen. Samtidig holder Shoppen flyttedag og overtager pladsen, hvor Tøjeksperten i dag har sin dameafdeling.

8. Historisk dom i den første af en række sager om kursmanipulation i danske pengeinstitutter. Ved Retten i Hjørring idømmes to direktører samt tre ledende medarbejdere fra henholdsvis ebh bank og Sparekassen Himmerland ubetinget fængsel på tre til fem måneder.

Jammerbugt Bibliotekerne, herunder bibliotekerne i Brovst og Fjerritslev, erstatter nu stregkoder med chip på 150.000 emner i form af bøger og andre udlånsmaterialer.

9. Afdelingsdirektør Allan Hansen, Sparekassen Himmerland i Fjerritslev, afløses af sin medarbejder Henrik Jensen, 37, der tidligere var ansat i EBH Bank på samme adresse.

2.g’erne fra Fjerritslev Gymnasium går til årsprøve ude i det virkelige liv, idet gymnasiet har indledt et samarbejde med lokale interessenter – herunder VisitJammerbugten, Tranum Landsbyråd, Sparekassen Himmerland og Fjerritslev Borgerforening – som led i forsøget »Innovation i Almen Studieforberedelse«.

10. Vester Thorup får postbutik hos LokalBrugsen, så borgerne i fremtiden både kan hente og sende breve og pakker, købe frimærker m.v.

Et areal på mellem 150 og 200 hektar af det militære skydeterrræn i Tranum Klitplantage brændte i dag helt ud. Det nedbrændte naturområde strækker sig over en kilometer fra Ejstrup Strand og op mod Rødhus.

DN Jammerbugt er bekymret for de naturmæssige konsekvenser af et nyt og moderne skydecenter i et statsejet eng- og moseområde ved Sandmosevej, selv om man finder det positivt at samle tre eksisterende skydebaner i kommunen på ét sted.

12. Karsten Højen, Ny Skovsgaard, er pr. 1. maj udnævnt til direktør for Nordjyllands MedieCenter i Aabybro foruden at skulle vare et job som kulturformidler – herunder redaktør af et nyt, lokalt kulturblad – samt fælles booker for Brovst Musikforsyning, Jammerbugt Kulturcenter og Spillestedet i Pandrup.

13. Efter mange års strid om vandstanden i og omkring naturreservatet Vejlerne er der nu kommet ro på forholdet mellem myndigheder og de ca. 140 medlemmer af Lodsejerlauget omkring Han Herreds Vejler. Blandt andet hjalp det meget, at der blev bygget en ekstra høfde ved Arup Dæmning, og at der skete en reparation af »klapperne« ved Dykkerslusen, som ellers sandede til og lod salt vand fra Limfjorden løbe ind over markerne.

14. Den traditionsrige påskeudstilling på herregården Bratskov i Brovst har fået vokseværk i form af en række kunstneriske indslag som »poetry-slam« og musik som supplement til beskuelsen af de 16 udstilleres værker. Derfor hedder udstillingen nu »Påskeudstilling Plus 2013«.

15. Nordjysk Familielandbrug, der har rødder i landets første husmandsforening, stiftet i Klim 1896, skifter nu navn til NF+ for at forny organisationen og tiltrække rådgivningskunder uden for landbruget.

17. Tidligere bagerfrue i Skræm, Grethe Neesgaard, Algade 68, Fjerritslev, forbereder sig på sin 100-års dag 1. april (2. påskedag) i fin form.

18. I dag til formiddag blev det nødvendigt at stoppe sejladsen med den nye færge på Feggesund mellem Mors og Hannæs. Med en vindstyrke på 25 sekundmeter fra nordøst var det ganske enkelt ikke muligt at sejle i det lave vand på Hannæs-siden, fortæller skipper Hugo Vestergaard, som tilføjer, at den nye færge er meget vindfølsom.

Guldsmed Ulla Flintholm står bag et Facebook-initiativ for at genindføre en 50 år gammel Fjerritslev-tradition med servering af stuvet hvidkål, flæsk og varmt nisseøl i Bryggerkælderen op mod jul.

19. Karsten Andreasen etablerer Andreasens Vikarservice på Gøttrup Strandvej 30 med håndværker- og haveservice m.v. over for såvel private som erhvervsdrivende.

22. Via den såkaldte »Ildsjælekampagne« støtter Realdania en renovering af laden hos Øster Han Herreds Egnssamling i Tranum med 220.000 kr., så et arbejdende værksted kan komme på plads i det nedlagte husmandssted på Tranhøj 6.

Kommune, lodsejere og Agri Nord går sammen om at give førstehjælp til de truede overdrev og enge ved Lien – den syv kilometer lange og op til 66 meter høje indlandsskrænt mellem Slettestrand og Tranum. Indsatsen skal sikre sjældne planter som gøgeurt og engblomme, og ligeledes skal gamle sitkagraner fjernes for at genskabe de storslåede udsigter fra skrænten.

23. I forbindelse med et nyt, stort trafikforlig beslutter Folketinget, at det reserverede spor til en længe ønsket omfartsvej syd om Brovst skal tages ud af planerne, og at man efter trafikøkonomiske beregninger kun bevarer en mulighed for en delstrækning syd om Arentsminde og Halvrimmen.

24. Trine Bertelsen, Løgstør, overtager forpagtningen af Strandcaféen i Slettestrand efter Bente Nielsen og Mogens Bislev. Strandcaféen ejes af Mads Muus, der også er indehaver af Hotel Klitrosen.

25. Påskeudstillingen Kunst i Klim Kalkovn udvides igen i år, så der ud over Havbådehuset nu også er satellitudstilling på Hotel Klitrosen i Slettestrand. I Havbådehuset udstilles bl.a. kunstværker, som er fremstillet af stumper fra den ophuggede »Skarreklit« anno 1962, der er anvendt som model for en ny »Skarreklit« på Han Herred Havbådes bådeværft.

I forbindelse med årets påskeudstilling i Klim Kalkovn indvier Klim Landsbyforening og Jammerbugt Kommune en ny natursti på Klim Bjerg. Ved udsigtspunktet mod nord er »Marius’ Bænk« blevet opsat som erindring om Marius Nielsen, der drev et husmandssted som forløber for det nuværende Hotel & Restaurant Klim Bjerg på Klim Strandvej 156.

27. Folketingets seneste trafikforlig betyder, at der anvendes 5,7 mio. kr. til at ændre rundkørsler m.v. som en opgradering af bl.a. rute 11 gennem Han Herred og rute 29 mellem Fjerritslev og Hobro, således at de såkaldte modulvogntog på op til 25 meters længde kan passere uhindret.

30. Den herregårdslignende ejendom »Marialund«, der ligger på Aggersborgvej 102 i Aggersund, kommer 9. april på tvangsauktion i Fogedretten i Aalborg. Det tidligere husmandssted er ombygget  med tårn og spir i perioden 1973-84 af psykolog, kunstsamler, jæger og gyserforfatter Kjeld Andreasen, som døde i fjor, 91 år gammel.

31. Direktør Lars Bo (Lasse) Breddam, der er fra Vester Thorup, har efter 45 års arbejde i AMU-systemet valgt at gå på pension. I den anledning holdes afskedsreception på AMU Nordjylland, Sofievej 61 i Aalborg.