Marts 2012

Øland Golfklub har iværksat en større omlægning af træningsfaciliteterne samt pay & play-banen. Foto: Mattias Bodilsen

Øland Golfklub har iværksat en større omlægning af træningsfaciliteterne samt pay & play-banen. Foto: Mattias Bodilsen

1. Vejdirektoratet går i gang med at sikre krydset Bygholm Vejlevej/Gøttrupvej vest for Fjerritslev, så cyklister kan krydse hovedvej A11 i større sikkerhed for den tunge trafik.

2. Skolebestyrelsesformand Anders Henriksen bakker op om Fjerritslev Skoles forsøg med gratis havregryn og yoghurt til de ældste elever i februar-marts og håber, at ordningen kan gøres permanent og senere udvides til mellemtrinnet, da morgenmadstilbuddet efter hans opfattelse er en del af »den gode skole« og sikrer en bedre undervisning, når eleverne får det fysisk bedre.

Region Nordjylland lægger i sin nye råstofplan op til tre nye grusgrave i Jammerbugt Kommune, henholdsvis ved Jægerum vest for Halvrimmen, Gøttrupvej vest for Fjerritslev og ved Thistedvej øst for Klim. Syv andre foreslåede områder i kommunens vestlige del er ikke medtaget, primært på grund af gravhøje og andre kultur- og naturværdier.

Hede og enge gror til, hvis der ikke er dyr på græs, og her er heste og anguskvæg en ideel kombination, mener Ulf Nielsen, der driver Brøndum Nørgaard Natur-Ox nord for Fjerritslev. Men EU-reglerne, der er skabt til at kontrollere landbrugsstøtten, fremmer ikke natur gennem afgræsning, hvilket gør det svært at arbejde med dyr i naturområder, påpeger han.

3. Efter at Øland/Halvrimmen IF har valgt Brovst IF som fremtidig samarbejdspartner som følge af ny skolestruktur, er et godt og næsten 20-årigt samarbejde med Skovsgaard Boldklub på ungdomssiden i fodbold ophørt.

5. 6,3 mio. kr. er prisen på ombygningen af Frøstrup Kro til aktivitetscenter og samlingssted for borgerne i Frøstrup og omegn, viser licitationen. Det er dog 1,5 mio. mere, end der er penge til, så i første omgang skæres projektet til, oplyser Morten Thomsen fra foreningen Hannik.

48-årige Anna Marie Sloth blev i går indsat som sognepræst i Tømmerby-Lild Pastorat, hvor hun afløser Poul Farsinsen, der er gået på pension. Den nye sognepræst er fra Bedsted Thy, cand. theol. fra Aarhus Universitet 1992, og har tidligere haft embede i Vorup ved Randers og Skivum-Giver-Blære Pastorat i Himmerland.

6. Brovst Baptistmenigheds kirke i Kirkegade 17 blev indviet i 1912, og 17. marts åbnes dørene på vid gab, så enhver kan se den store, lyse kirkesal og tilhørende faciliteter, der netop er renoveret for knap 1,2 mio. kr. foruden en del ulønnet arbejde.

Som én ud af blot fire efterskoler i hele landet er Han Herreders Ungdomsskole i Skerping udvalgt til et firårigt pilotprojekt, der skal anspore flere unge til at gøre karriere inden for industrien. Lokalt vil det ske i form af linjen Science First, der lanceres i samarbejde med Fjerritslev Gymnasium, EUC Nordvest i Thisted samt Fjerritslev-virksomheden Scaniro, der laver ståldele til kontormøbler.

7. Det blev en travl søndag for 51-årige Pia Abery Jacobsen, da hun 4. marts skulle indsættes i hele fire kirker – Løgstør, Aggersborg, Kornum og Løgsted. Hun kommer fra Allerød og afløser Anna Margrethe Saxild, der nu er gymnasielærer i Fjerritslev.

Poul Farsinsen, Nørresundby, tidligere provst i Jammerbugt Provsti og sognepræst i Tømmerby-Lild, har været i afskedsaudiens hos Dronningen på Christiansborg Slot.

9. I erkendelse af, at områdets ældre medborgere fravælger de ledige plejeboliger ved Klim Ældrecenter, indstiller socialudvalget til kommunalbestyrelsen, at komplekset ombygges til en specialiseret institution på handikapområdet med døgnbemandet enkeltmandstilbud til ni personer.

DN Jammerbugt samler frivillige til den afsluttende oprydning på Holmsø Hede syd for Tingskoven, efter at lyngen igen har fået lys og luft ved rydning af en stor mængde træer og buske. Projektet er gennemført i samarbejde med Jammerbugt Kommune og områdets lodsejere.

10. Støtteforeningerne for Thorup-Klim Boldklub og Thorup-Klim Ungdoms- og Gymnastikforening klar til åbning af 13. forårsmesse i Thorup-Klim Hallen efter samme solide koncept, som da hallen blev indviet for 25 år siden.

11. Mogens Gade, der ved siden af sit hverv som Jammerbugt Kommunes borgmester stadig er aktiv blandt de grønne spejdere i Skovsgaard, modtager 40-års stjernen af grupperådsformand Hanne Jensen, der takker ham for en udsædvanlig indsats for KFUM Spejderne gennem de mange år.

Den lille Vust Kirke, som i slutningen af 1970’erne blev landskendt gennem tv-serien »Fiskerne«, danner jævnligt ramme om en kirkecafé med korsang, solosang og oplæsning af digte – til stilhed, eftertænksomhed eller inspiration, som arrangørerne udtrykker det.

13. »Med vajende flag i byens gader og stor festivitas eftermiddagen igennem blev Fjerritslev Svømmehal i dag indviet,« kunne man læse i Fjerritslev Avis’ referatet af indvielsen, som fandt sted for præcis 40 år siden i dag. Sammen med svømmehallen jubilerer også badeassistent Mogens Grønqvist, der har været ansat alle årene siden 1972.

Beboerforeningerne og paraplyorganisationen Regnbuen bliver enige med turistchef Ole Riis, Thisted, om etablering af fem infosteder, hvor interesserede kan hente brochurer og anden information om egnen: Østerild Kro, Dagli’Brugsen i Frøstrup og Vesløs, Amtoft Købmandshandel og Johan Skjoldborgs barndomshjem i Øsløs.

Menighedsrådene i Kettrup og Gøttrup indkalder til møde om sammenlægning af de to menighedsråd.

14. Fra 18. marts får postbudene i Brovst ny base på Fjerritslev Distributionscenter, Jernbanegade 7 i Fjerritslev. Samtidig flyttes postboksene til Weiss SuperBest, Jernbanegade 4 i Brovst.

Med lige nu 91 børn – 62 i skolen og 29 i børnehaven – overstiger søgningen til Vejlernes Naturfriskole forventningerne hos de forældre, der for et år siden tog initiativ til friskolen i den tidligere Øsløs Skole. Desuden kan skolekredsen glæde sig over et overskud på 168.000 kr. mod forventet et minus på 111.000 kr. det første driftsår.

15. Den tidligere Skovsgaard-afdeling af Brovst Sparekasse på Nordvangsvej 2 summer nu af kreativitet, efter at Fonden Krobakken for et år siden har etableret en dagbeskæftigelse for 11 udviklingshæmmede med 10 ansatte pædagoger under navnet Butik Den Gamle Sparekasse.

16. Som led i kampagnen »Stedet tæller« modtager Feriecenter Slettestrand 125.000 kr. fra fonden Realdania til at udvikle idéen om et mountainbike-center af internationalt format. Planen er at indrette cykelværksted i Hjortdal Gamle Smedje, flere cykelruter, sheltere, bålpladser, træningsfaciliteter, agilitybane, legemiljø og forhindringsbane.

17. Øland Golfklub har iværksat en større omlægning af træningsfaciliteterne samt pay & play-banen. Udslagsbanen bliver 50 meter længere, og udslagsretningen ændres, så naboen ikke udsættes for vildfarne bolde, forklarer formand Ejnar Bering.

Fjerritslev Fjernvarmes fliskedel fra 1993 er slidt op og bliver erstattet af en ny, der skal køre sammen med en anden fliskedel, der opstillet i 2004. Som backup under udfald eller strømsvigt opsættes en ny elkedel i stedet for en gammel oliekedel på Sandagervej fra værkets etablering i 1959. Fjernvarmen, der efter de seneste års udvidelse til store dele af oplandet nu forsyner 2.325 forbrugere, styrker dermed sin grønne profil, idet det er slut med fossile brændstoffer i form af kul og olie.

19. Han Herreds Hestesportsklub får et længe næret ønske opfyldt, når den selvejende institution Vesterstrand Ridecenter på Gøttrup Strandvej 58 gennemfører en større renovering og udbygning, herunder en ny ridehal på 1.200 kvm og en moderne stald med plads til 40 heste. Klim Sparekasse støtter projektet med 50.000 kr., mens Jammerbugt Kommune bidrager med 550.000 kr. til byggeriet, hvoraf 181.500 kr. kommer som medfinansiering fra Økonomi- og Indenrigsministeriet.

Lokalhistorisk Samvirke for Han Herred gør klar til at igangsætte et omfattende projekt, der skal kulegrave besættelsestiden og dens spor i lokalsamfund og landskab. Projektet involverer hele det lokalhistoriske netværk og præsenteres i Fjerritslev Kino ved en særforestilling med storfilmen om Hvidstengruppen på lærredet.

Kystfiskeriet som erhverv er i stor fare for at uddø. – Kvotebaroner støvsuger markedet. De holder øje med, hvornår en af kystfiskerne når pensionsalderen og tilbyder ham så en pris, som ingen ung og nystartet fisker kan hamle op med, forklarer Thomas Højrup, der er formand for Thorupstrand Kystfiskerlaug, til Kristeligt Dagblad. Der er nu kun 10 både tilbage på landets største kystlandingsplads.

20. Ægteparret Ester og Arne Boesen hædres som æresmedlemmer af Vesløs Håndværker- og Borgerforening ved generalforsamlingen på den nyligt genåbnede Vesløs Kro.

22. Henrik Vandrup, der har ydet en stor indsats for etablering af karate, bogcafé og børnepasning i Øland Medborgerhus, modtager Initiativprisen, som Øland Beboerlaug nu genopliver efter flere års pause.

Optimismen vender tilbage i Brovst Speedway Club, som tidligere var med til at dominere dansk speedway. Efter en træls periode er klubben nu tilbage i 1. division, lige under ligaen, og stiller med et næsten lokalt hold, konstaterer en tilfreds Alex Myrup, der er nyvalgt formand for klubben.

23. Fra 1. august tiltræder 37-årige René Henriksen stillingen som chef for fusionen mellem skolerne i Skovsgaard og Tranum. René Henriksen, der afløser Mogens Johansen som skoleleder, har i tre et halvt år været leder af Ørebroskolen, som dermed skal på udkig efter en ny.

80-årige Børge Møller, Aalborg, der ligger inde med stor lokalhistorisk viden, bl.a. om våbenmodtagegrupperne i Han Herred under besættelsen, udgiver bog om tørvegravning i moserne mellem Tranum og Pandrup under titlen »Energi fra våde moser«.

24. Hele byen samlet til fest for Skovsgaard Hotel, der har fået velfortjent hæder fra FDB som årets socialøkonomiske virksomhed 2011.

26. Carlo Kristoffer Sand – alias Kalle – har 1. april været ansat som strandfoged for Thorup Strand i 40 år. I mellemtiden er Bulbjerg og en del af Klim Strandlen kommet til. Det offentlige hverv har i 100 år været bestridt af familien Sand, hvoraf Kalle er tredje generation, med skiftedag 1. april i henholdsvis 1942 og 1972.

27. Elektriker Erik Hermansen, Solsortevej 12, Fjerritslev, fejrer 1. april 40-års jubilæum som brandmand ved den lokale Falck-station.

Efter weekendens opgør med Ella Maria Bisschop-Larsen om præsidentposten i Danmarks Naturfredningsforening (DN) har Poul Hald-Mortensen, Øsløs, vicepræsident de seneste seks år og medlem af hovedbestyrelsens forretningsudvalg de seneste 11 år, meddelt, at han med omgående virkning nedlægger alle sine ledende poster i DN. – Jeg forbliver naturligvis som medlem, siger 68-årige Poul Hald-Mortensen, der er ansat som biolog i Aage V. Jensen Naturfond.

Socialdemokraterne i Thisted-kredsen, som dækker Thisted og Morsø kommuner, har på generalforsamlingen enstemmigt genvalgt folketingsmedlem Simon Kollerup, Lild Strand, som kredsens folketingskandidat.

28. SuperBrugsen i Fjerritslev sætter med 60 mio. kr. ny omsætningsrekord og noterer sig 6,4 pct. flere kunder i det forløbne år, hvilket ikke mindst skyldes større synlighed med det nye torv, der er etableret foran butikken efter nedrivningen af det tidligere advokatkontor i Østergade 21. Nu åbnes også personlig betjent slagterdisk.

29. Jan Thomsen, bosat i Vesløs og tidligere forpagter af Han Herred Bowlingcenter i Fjerritslev, er efter tvangsauktionen i efteråret tilbage som ansat daglig leder af centret på Håndværkervej 15. Driften er pr. 1. januar 2012 overgået til et nyt anpartsselskab med Børge Nielsen, Frederikssund, som stifter.

1.000 kg økologiske æbler fra Æblegården Baksminde bliver til en ny brændevin i et samarbejde mellem restauratør Frank Størup, Sæby, og Anders Bilgram, der driver mikrodestilleriet Nordisk Brænderi i tilknytning til Glaspusteriet Hødal ved Hjortdal.

31. Tine Bilgram og Anne Mette Kornum fra Hjortdal Beboerforening vil puste nyt liv i tanken om en socialøkonomisk virksomhed bag Hjortdal Købmandshandel – inspireret af erfaringerne fra Skovsgaard Hotel – og får opbakning på et borgermøde, hvor 40 møder op.