Maj 2015

Fjerritslev Dyrskue, der afvikles pinselørdag 23. maj, nyder fortsat stor opbakning blandt udstillerne. Ikke færre end 151 dyr fordelt på 33 heste, 58 stykker malkekvæg, 50 stykker kødkvæg og 10 får vises frem. Foto: Ejgil Bodilsen

Fjerritslev Dyrskue, der afvikles pinselørdag 23. maj, nyder fortsat stor opbakning blandt udstillerne. Ikke færre end 151 dyr fordelt på 33 heste, 58 stykker malkekvæg, 50 stykker kødkvæg og 10 får vises frem. Foto: Ejgil Bodilsen

1. Finn Bachs kvægbesætning på gården Dronningholm i Kettrup er hjemsted for en biologisk sensation, da dyrlæge Mirjam Steffensen og assistent Ann Rosenørn fra Kvægdyrlægerne Kronborg i Thisted forløser en kalv med to hoveder ved kejsersnit. Kalven er dog ikke levedygtig. Mærkværdigvis viste det samme fænomen sig for nylig i Mariagerfjord Kommune.

2. Som led i et pilotprojekt om udvikling af nye integrationsmetoder har beboerne på plejehjemmet Solbakken over en periode haft besøg af 11-15 asylsøgere fra Brovst Asylcenters afdelinger i Tranum og Brovst. Ud over gensidigt indblik i hinandens kulturer – bl.a. gennem fællesspisning – har formålet også været at sprede glæde ved både at modtage og give hjælp.

3. Statsautoriseret revisor Peter Wulff Andersen, 43, bliver efter godt et halvt års ansættelse hos HS Revision partner i virksomheden, der har afdelinger i Pandrup og Brovst.

4. Advonord Fjerritslev, der blev grundlagt af sagfører Willumsen i 1926, fusionerer med Storm Advokatfirma i Aalborg, som hermed opretter en Fjerritslev-afdeling i samarbejde med hidtidig indehaver Erik Braad og hans tre medarbejdere. Erik Braad har været selvstændig i mere end 30 år, og blandt hans nye kolleger hos Storm er advokat Hans Peter Storvang, der ligeledes er fra Fjerritslev-området.

Med 450 medlemmer i Skovsgaard Motionsklub er 94 kvadratmeter ikke nok, så klubben har nu lejet flere lokaler i Skovsgaard Multihus og investeret 150.000 kr. i nye faciliteter, som vises frem ved et åbent hus-arrangement 9. maj.

Eleverne Åge Jensen (1.p), Matilde Fjeldsø Larsen (2.b) og Kathrine Vittrup (2.d) hædres med Projekt Frivilligs hæderspris, som for første gang går til Fjerritslev Gymnasium. De tre gymnasieelever har de seneste uger været særdeles aktive i at samle økonomisk støtte til AIDS-Fondet. Projekt Frivillig er et tværministerielt initiativ, der har til formål at engagere elever på landets ungdomsuddannelser i frivilligt arbejde.

5. Lokalhistorisk Forening for Øster Han Herred følger op på herredsudstillingen i Tinghuset om besættelsestidens Han Herred og markerer 70-året for Danmarks befrielse med en miniudgave af udstillingen, der vises på Brovst Bibliotek frem til 30. juni.

Line og Kasper Lauth med datteren Clara fra Aalborg bliver de heldige vindere af fire måneders gratis prøvehus i Bonderup Vestergade 34 for at teste, om landsbylivet er noget for dem. Konkurrencen blev udskrevet på forårsmessen i Aalborg som led i Jammerbugt Kommunes igangværende bosætningskampagne.

6. Da der endnu ikke er kommet svar fra Thisted Kommune på det købstilbud, som Vesløs Håndværker- og Borgerforening indsendte i februar for at erhverve det tidligere plejehjem Stenhøj til et multihus med eksempelvis tryghedsboliger og bed & breakfast – eller eventuelt et vandrerhjem, selv om det ikke har højeste prioritet – har foreningen nu sendt et forslag til en egentlig købsaftale med en overtagelsespris på 100 kr. og en ønsket skæringsdato 1. juni 2015.

9. Selv om der ligger næsten syv års forarbejde bag, lykkes det heller ikke denne gang at få de nordiske vikingelokaliteter – heriblandt Aggersborg – optaget på UNESCO’s prestigefyldte verdensarvsliste. Ansøgningen er tilbagesendt til Kulturstyrelsen med besked om, at der skal arbejdes mere med oplægget, hvis projektet skal lykkes.

Råd & Dåd flytter sin genbrugsbutik fra ejendommen Blushøj 4 ved Attrup til Vestergade 62 i Brovst, hvor 500 kvm lokaler, der engang var Citroën-forhandling, skal indrettes til butik og café.

10. Fjerritslev: Pr. 1. oktober bliver herretøjsforretningerne Klærmann Din Tøjmand i Vestergade 10 og Tøjeksperten i Vestergade 6 lagt sammen. Aktiviteterne fortsætter i Vestergade 10 under navnet Tøjeksperten Klærmann med de nuværende indehavere, Mariane Steen Klitgaard og Michael Winther-Jensen, som franchisetagere, der dog stadig bevarer det fulde ejerskab over butikken.

11. Region Nordjylland etablerer nu en regionsklinik i Frøstrup Lægehus foreløbig frem til 1. oktober, hvorefter det skal vise sig, om der er basis for en privatdrevet lægepraksis i fremtiden, eller driften skal overlades til en anden privat udbyder af sundhedsydelser.

På baggrund af personlig konkurs efter et uheldigt salg af virksomheden Muus Svejseteknik ApS overdrager Mads Muus driften af Klitrosen Hotel & Restaurant på Slettestrandvej 130 i Slettestrand til ægtefællen, Rikke Ejsenhardt Muus.

12. Han Herred Rotary Klub kommer ofrene for den aktuelle jordskælvskatastrofe i Nepal til hjælp med donationer af »water survival box«, som kan filtrere spildevand og give op til 50 liter rent drikkevand pr. døgn i op til et helt år.

Med Inge-Lis og Aage Dissing som tovholdere er der anlagt en økologisk landsby-køkkenhave på marken ved Tranum Kirke. Her er 1. og 2. klasse fra Tranum Skole i øjeblikket i gang med at plante og så til. Projektet er en udløber af januar måneds udviklingsseminar under overskriften »Tranum – på sporet af udvikling« med Tranum Landsbyråd som arrangør.

Som en del af en dansk delegation på fem mand har karateklubben Shuri Ryu Ølands chefinstruktør, lærer Henrik Vandrup, deltaget i Kyoshi Troy Price 7. dan’s internationale kampsportskonference i North Carolina, USA.

Turismens Pris, som hvert år uddeles af Han Herred Turistforening, går denne gang til tidligere skoleinspektør Frank Nielsen, Fjerritslev, der som 80-årig – og med usvækket, smittende humør – fortsat er en særdeles aktiv ildsjæl i egnens turistfremmende kulturliv. Siden sommeren 2013 har han været forsanger for de velbesøgte sangaftener i Slettestrand under overskriften »Sange ved havet«.

13. Efter i to år at have været nummer fire og fem på listen stryger Klim Sparekasse helt op på andenpladsen – kun overgået af Fanø Sparekasse – i den landsdækkende risikoanalyse, som Niro Invest hvert år foretager over for samtlige landets pengeinstitutter med udgangspunkt i 21 nøgletal.

14. Multikunstneren Henrik Westergaard, der er kendt fra utallige kunstprojekter over hele Nordjylland, åbner nu sit atelier Skadhaugevej 15, Vesten Bjerget, med udstilling af malerier og keramiske skulpturer. Det sker foreløbig over tre forårsweekender i samarbejde med kunstnerkollegaen Karen Sennefelder fra Langvad.

16. Fjerritslev Gymnasium holder officiel indvielse på de nye undervisningsfaciliteter i den tidligere Børnehaven Skovhuset, hvor utraditionelle møbler skal fremme den kreative tænkning inden for mediefag og billedkunst.

Med en kommunegaranti på 1,8 mio. kr. i ryggen gør ledelsen i Sport og Kulturcenter Brovst klar til en større udvidelse af det nuværende køkken på 38 kvm med yderligere 45 kvm, som bl.a. skal rumme køle- og fryserum med separat indgang. Byggeriet ventes færdigt midt i august.

Fjerritslev: NORDJYSKE Medier har pr. 1. maj afhændet ejendommen Østergade 33, som fra 1918 til 1999 husede Fjerritslev Avis, til Napkær Holding/Agesen El i Klim. Mediekoncernen har indgået lejekontrakt om de allerede benyttede kontorlokaler, hvorved der ikke sker ændringer, hverken bemandingsmæssigt eller med hensyn til åbningstider, i Fjerritslev-afdelingen.

19. Bestyrelsen for Skovsgaard Multihus gør klar til at etablere ny belysning i idrætshallen og multihuset og udskifte taget på hallen.

Karina Holst gør klar til åbning af butikken Muleposen i Vestergade 6, Fjerritslev, hvor hun fra 22. maj vil byde på brugskunst, gaveartikler, fritidstøj til ryttere og andre sportsudøvere samt foder til hest og hund.

Klavs Poulsen, Fjerritslev, skifter efter mere end 13 år som afdelingsdirektør hos Sparekassen Thy Frøstrup til chef for en nyoprettet afdeling, der skal servicere sparekassens kunder over hele landet med base i Thisted. Klavs Poulsen afløses i Frøstrup af Peter Nielsen, der kommer fra et job som erhvervsrådgiver i Hurup-afdelingen.

For andet år i træk kåres H.J. Nielsen Automobiler i Kollerup til Årets Nissan-forhandler. Virksomheden scorer højt i kundetilfredshedsanalyser og har i sit lokalområde en markedsandel, der er dobbelt så stor som landsgennemsnittet.

Jammerbugt Kommunalbestyrelse træffer formel beslutning om privatisering på plejehjemsområdet, idet driften af Solgaarden i Fjerritslev og Saltum Plejecenter nu sendes i udbud. Kun Enhedslisten stemmer imod beslutningen, som er en del af den budgetaftale, som den øvrige kommunalbestyrelse står bag. Udbuddet er indeholdt i en besparelsesramme på i alt 6,5 mio. kr. inden for forskellige områder.

Fjerritslev Dyrskue, der afvikles pinselørdag 23. maj, nyder fortsat stor opbakning blandt udstillerne. Ikke færre end 151 dyr fordelt på 33 heste, 58 stykker malkekvæg, 50 stykker kødkvæg og 10 får vises frem. Dyrskuet har været holdt i de samme smukke omgivelser siden slutningen af 1890’erne, men traditionen går helt tilbage til begyndelsen af 1870’erne, hvor de første dyrskuer blev holdt ved Fjerritslev Kro.

Skovsgaard Hotel går utraditionelt til værk for at skaffe de nødvendige 50.000 kr. til en tiltrængt renovering af rammerne for fester, koncerter og møder. Midlet er »crowdfunding«, som efter amerikansk forbillede går ud på at rejse penge i ens eget netværk via Boomerang.dk

20. En velgørenhedskoncert med trubaduren Allan Olsen til fordel for kræftsyge børn på afdeling 303B på Aalborg Universitetshospital bliver en bragende succes. Initiativtager Michael Christophersen kan glæde sig over fuldt hus i Thorup Strand Redningsstation og et overskud på den gode side af 100.000 kr. Svinkløv-kokken Kenneth Hansen står for maden, og den kendte samfundsforsker Johannes Andersen fra Aalborg er konferencier.

21. Drømmen om at blive fuldtidsprofessionel i England er nu rykket et skridt nærmere for 20-årige Tobias Vangsted Thomsen, der kører for Brovst Speedway Club i 1. division og Outrup Speedway Club i superligaen. I april fik Brovst-køreren plads på U21-landsholdet, og lige nu forhandler Tobias med engeske klubber om at køre i Premier League, den næstbedste række, hvorefter han kan leve af sin sport.

22. På en og samme nat har der været indbrud i tre af Han Herreds kirker – Langeslund, Øster Svenstrup og Hjortdal – dog uden det helt store udbytte for indbrudstyvene.

23. Fjerritslev Fjernvarme vil anke landsrettens afgørelse i sagen om for højt cadmiumindhold i spildevandsslammet i perioden 2009-10 – den første dom, der over for et dansk fjernvarmeværk statuerer objektivt ansvar efter Miljøerstatningsloven af 1994. Retten har dømt Fjerritslev Fjernvarme til at skulle betale en erstatning på 1,7 mio. kr. for forurening af kloaknettet, men fjernvarmebestyrelsen mener, at landsrettens fortolkning af loven er i strid med forureningsbegrebet. Nu bliver det op til Højesteret at træffe den endelige afgørelse.

24. For første gang arrangerer Jammerbugt Asylafdeling Brovst et byløb, hvor asylsøgere kan mødes med lokalbefolkningen i Brovst om en uforpligtende og sjov oplevelse. Mange lokale butikker har meldt sig som sponsorer.

26. Team Jammerbugt er navnet på et nyt håndboldsamarbejde mellem Skovsgaard-Brovst KFUM og Aabybro HK. Samarbejdet skal skabe stærkere hold inden for herresenior, som omfatter Jyllandsserien og serie 2.

Asbjørn Visnes Jespersen genåbner Café Gårdhaven i tilknytning til sin ølbar i Vestergade 11, Fjerritslev, hvor der lejlighedsvis også vil være levende musik til spisningen.

Fjerritslev Storkøb holder 30. maj stor åbningsfest som markering af, at butikken er forvandlet fra Eurospar til MENY.

Da Fjerritslev Kro har været lukket siden 21. december, har Svend Erik Astrup, som i 11 år har været tilknyttet kroen som tjener og altmuligmand, besluttet at indrette spillehal med 24 helt nye maskiner i Søndergade 3. En del af overskuddet fra spillemaskinerne går til staten og lokale foreninger, herunder FIF, Ørebro Boldklub, Fjerritslev Kino og Brovst Pigegarde.

27. Statsminister Helle Thorning-Schmidt udskriver nyvalg til Folketinget torsdag 18. juni. Valget har været ventet i flere uger, og allerede om formiddagen inden udskrivelsen er den lokale S-kandidat fra Lild Strand, Simon Kollerups valgplakater hængt op i Thisted.

100-året for kvinders og tjenestefolks valgret samt ophævelsen af indskrænkningen af valgretten for mænd markeres i Jammerbugt Kommune med plantning af egetræer i alle fire hovedbyer. I Brovst plantes mindeegen ved administrationsbygningen og i Fjerritslev i byens lystanlæg. Den reviderede valglov blev indført 5. juni 1915.

31. Jammerbugt Kommune indgår partnerskabsaftale med seks socialøkonomiske virksomheder i kommunen, herunder Købmandsgården i Skovsgaard, Skovsgaard Hotel, Råd & Dåd i Attrup og Hjortdal Købmandshandel.

Helga Jensen, Vust, hædres for 25 års indsats som frivillig i Kirkens Korshærs Genbrug i Fjerritslev.