Maj 2013

Amtoft Lystbådelaug udvider klubhuset på Amtoft Havn til det dobbelte, så der bliver plads til 110 spisende gæster i sejlerstuen. Ligeledes indrettes nye badefaciliteter, og køkkenet ombygges. Projektet beløber sig til 937.000 kr., hvortil der søges fondsstøtte, og der lægges mange frivillige timer i byggeriet. Foto: Mattias Bodilsen

Amtoft Lystbådelaug udvider klubhuset på Amtoft Havn til det dobbelte, så der bliver plads til 110 spisende gæster i sejlerstuen. Ligeledes indrettes nye badefaciliteter, og køkkenet ombygges. Projektet beløber sig til 937.000 kr., hvortil der søges fondsstøtte, og der lægges mange frivillige timer i byggeriet. Foto: Mattias Bodilsen

1. På den første – og sikker sidste – generalforsamling i den selvejende institution Europa-efterskolen i Vester Thorup besluttes det at skrinlægge planerne om en ny efterskole i bygningerne, som oprindelig var kommuneskole fra 1917 til 1994 og senere husede drama- og musikefterskolen Vester Thorup Efterskole fra 1995 til 2012.

Som følge af april måneds lærerlockout i folkeskolen må Jammerbugt Kulturskole aflyse det planlagte karnevalsoptog i Brovst 4. maj, idet eleverne i samme periode har været fraværende i kulturskolens aktiviteter til den nødvendige forberedelse.

2. Velux Fonden bevilger 125.000 kr. til indkøb af en traktor, der skal gøre det lettere for bådelagene at transportere tungt grej frem til havbådene Elbo og Jammerbugt, der ligger på Slettestrand.

1. maj-talerne i parken ved Bratskov i Brovst bærer præg af kritiske holdninger til S-R-SF-regeringens fordelingspolitik, der efter SF’eren Erik Ingerslevs mening rammer skævt.

3. Trækutteren »Mari-Lott« af Hvide Sande bliver til HM800 »Jammerbugt«, idet den er købt og renoveret af Thorupstrand Kystfiskerlaug for 1 mio. kr. til brug for fiskesalg og turistmæssig formidling af Jammerbugten fra en plads ved Havnegade 143 nær Nyhavn i København. Der er indtil nu skaffet 3,75 mio. kr. fra A.P. Møllers fond, LAG Nord, Jammerbugt Kommune og lokale borgere til indretning af henholdsvis butiks- og formidlingsdel, som på grund af hygiejne- og sikkerhedskrav løber op i 4 mio. kr. Projektet skal ses i sammenhæng med etableringen af et nyt fiskepakhus i Thorup Strand, hvorfra der kan leveres dagfrisk fisk til København hver morgen.

7. Jane Blom går på efterløn efter 42 års ansættelse i Dagli’Brugsen Skovsgaard og tildeles kongelig belønningsmedalje af uddeler Leo Mathiesen. Hun har desuden arbejdet under uddelerne Gunnar Mark og Ernst Andersen.

Ved årets 5. maj-højtidelighed på Børglum Kloster tildeles Bent Harding Møller, Godthaabsvej 24 i Fjerritslev, Hjemmeværnets 50-års fortjensttegn af generalmajor Finn Winkler.

Ejeren af Sandnæshus i Lild Strand har planer om at genåbne det gamle badehotel, der er fra 1933, men ikke har været anvendt til sit oprindelige formål i mange år. I mellemtiden har huset været benyttet til lejrskole og ferielejligheder. Bygge- og udlejningsfirmaet Danner Gården købte ejendommen i 2007.

Journalist Niels Hansen fortæller i Fjerritslev Ugeavis historien om Bakkegaarden i Arup, som kan føres helt tilbage til 1604. I 1998 blev gården overtaget af Vibeke og Eigil Lynge, som dog solgte den igen i 2004 for at hellige sig herregården Lønborggaard ved Tarm. De vendte imidlertid tilbage i 2012 og driver nu stedet som kursus- og feriecenter med hvidmalet murværk og takkede gavle, som kan ses viden om.

Tranum Strand Cafeteria og Kiosk ændrer navn til Strandhuset under den nye indehaver, Hanne Østergaard, der har en fortid i Skagens hotelbranche.

9. Skolebestyrelsen foreslår at nedlægge undervisningen på Halvrimmen Skole i foreløbig et år, da der i skoleåret 2013-14 kun vil være 25 elever på skolen, fordelt på 1. og 2. klasse. Udvalgsformand Søren Brink (K) finder det sandsynligt, at det betyder en permanent lukning af Halvrimmen Skole, der tilbyder undervisning i 0.-3. klasse og organisatorisk hører under Brovst Skole.

Den gamle tradition med majstang – pyntet med blomster og lysegrønt løv – og dans til spillemandsmusik holdes i hævd på Råd og Dåd-gården ved Blushøj i Attrup.

Forfatteren Bjarne Nielsen Brovst udgiver bind to i en planlagt serie på fem bøger om originaler i Nordjylland, og Han Herred er denne gang repræsenteret med bl.a. Røde Willy, Dut-Ejnar, Vibe-Oskar og Marianne-Sødeste.

10. Malene Danielsen, der betragter sig selv som en »moderne klog kone«, har etableret sig som selvstændig heilpraktiker med akupunktur, zoneterapi, naturmedicin, kostvejledning m.m. på Vandværksvej 34 i Fjerritslev.

Brovst: På baggrund af sidste års underskud vil arrangørerne af herregårdskoncerterne på Bratskov i år prøve at gå nye veje og bl.a. etablere samarbejde med Brovst Handelsforening om musikalske optaktsarrangementer i midtbyen.

11. De lokalhistoriske sognegrupper i Lerup-Tranum tager initiativ til rejsning af to store granitsten som et varigt minde om den tyske nedskydning af to engelske krigsfly over Tranum Klitplantage 13. august 1940, hvor seks RAF-soldater omkom. Entreprenør Chr. Guldhammer, Brovst, leverer stenene, og Midtfjord Stenhuggeri i Manstrup sørger for inskriptionen.

13. Amtoft Lystbådelaug udvider klubhuset på Amtoft Havn til det dobbelte, så der bliver plads til 110 spisende gæster i sejlerstuen. Ligeledes indrettes nye badefaciliteter, og køkkenet ombygges. Projektet beløber sig til 937.000 kr., hvortil der søges fondsstøtte, og der lægges mange frivillige timer i byggeriet.

14. Lise-Lotte og Thomas Jepsen, Havvejen 49, Thorup Strand, åbner butik HavekunstUnik med salg af bl.a. værker fra det anerkendte tyske glasfirma Borowski.

Kristi himmelfartsdag 9. maj blev en festdag i Bonderup, idet der var konfirmation, og den nystiftede borgerforening for første gang opsatte byens flagallé på 80 flagstænger, der er anskaffet med midler fra en husstandsindsamling og støtte fra Sparekassen Vendsyssel.

17. Polske Jan Jankowski, der var desertør fra tysk soldatertjeneste i Danmark mod slutningen af besættelsen 1940-45, skjulte sig hos skrædder Georg Jensen i Skovsgaard. Samtidig holdt han til i en åben gravhøj i den østlige del af Tingskoven. Nu har arkæolog Henrik Højer fra Nordjyllands Historiske Museum repareret og lukket gravhøjen (fredningsnummer 110969), der indeholder en såkaldt hellekiste, et stensat gravkammer, fra slutningen af bondestenalderen, ca. 1.800 f.Kr.

21. Kathrine Dalsgaard fortæller i Hanbo-Bladet om den 31-årige eventyrer og journalist Lise Josefsen Hermann, der er fra Brovst og elsker at udfordre sig selv gennem klatring i Andesbjergene i Bolivia. Til daglig bor hun sammen med sin ecuadorianske kæreste midt i området og arbejder som kommunikationsrådgiver i La Paz for den danske udviklingsorganisation Ibis, der arbejder med det oprindelige folks rettigheder.

22. Det er et årligt tilbagevendende problem, når vejret bliver lunt, at unge knallertkørere raserer Fjerritslev Lystanlæg med dybe spor i plænerne og efterlader sækkevis af tomme øldåser, konstaterer ansatte i kommunens Vej og Park.

26. – Som borgmester i Jammerbugt er jeg stolt over, at LandboNord og Fjerritslev by år efter år arrangerer dyrskue og dermed holder fast i traditionen, sagde Mogens Gade i sin åbningstale på den smukke festplads, hvor der i langt over 100 år har været holdt dyrskue i Fjerritslev.

Politikerne Steen Andersen (UP) og Morten Marinus (DF) vil have undersøgt, om der er basis for at opgradere Halvrimmen Skole fra 0.-3. klasse til 0.-6. klasse i stedet for at lukke skolen, som der er udsigt til på grund af manglende elevtilgang i 0. klasse.

27. Det er en stor dag, da fjerde båd fra Han Herred Havbådes bådebyggeri, den gennemrenoverede »Skarreklit« model 1962, søsættes fra Slettestrand. »Skarreklit«, som i sin tid blev kaldt kystens smukkeste skib, skal herefter overdrages til et bådelag i Lild Strand, når ophalingsspillet dér igen er klar til brug.

Thisted Provsti, som bl.a. omfatter de fem sogne på Hannæs, har fået nyt provstikontor i det tidligere landbocenter i Silstrup ved Thisted.

28. De 73 pladser i dobbeltdækkerbussen var fyldt, da Jammerbugt Kommune med borgmester Mogens Gade som veloplagt guide viste tilflyttere siden 1. juli sidste år rundt i kommunen. Med herregården Bratskov som udgangspunkt gik turen til bl.a. Fosdalen og Svinkløv.

På grund af svigtende søgning vil Fjerritslev Boligforening ombygge 15 ungdomsboliger i det tidligere Fjerritslev Sygehus på Tennisvej til ni større familieboliger.

Storken er en sjælden fugl i Han Herred, men i år er der allerede nu observeret flere af slagsen på Tranum Enge og i Bratbjerg.

Toyota i Halvrimmen leverer fire nye, miljøvenlige hybridbiler – som både drives af el- og benzinmotor – til den kommunale hjemmepleje.

Den kommunale børnehave på Elmevej i Brovst opgraderes med 12 vuggestuepladser ud over de i forvejen 75 børnehavepladser.

De lokalhistoriske sognegrupper i Lerup-Tranum har afviklet en spændende udflugt til Klithuse for at se på spor af bebyggelser, der forsvandt i forbindelse med plantningen af Tranum Klitplantage for omkring 100 år siden.

29. Måske var det et perfekt dyrskuevejr, der gjorde det – i hvert fald tiltrak Fjerritslev Dyrskue i år et rekordstort antal gæster, op mod 3.000.

31. Sandmoseskolen ved Tranum lægger for ottende år i træk lokaler og arealer til Danmarks nordligste, grønne fagmesse med fokus på golfbaner, anlægsgartnere, havecentre og kirkegårde. Det sker 13. juni.