Maj 2012

Kunstkomitéen til forskønnelse af Fjerritslev by afslører en ny granitskulptur i et hjørne af Kirkepladsen med solur og en model af den berømte parabelklit nær Klim Bjerg. Foto: Ejgil Bodilsen

Kunstkomitéen til forskønnelse af Fjerritslev by afslører en ny granitskulptur i et hjørne af Kirkepladsen med solur og en model af den berømte parabelklit nær Klim Bjerg. Foto: Ejgil Bodilsen

1. Bestyrelsen for Klim Friskole indgår fratrædelsesaftale med skoleleder Kim Lund Nielsen, Hadsund, som tiltrådte jobbet i sommeren 2010. 62-årige Ejner Larsen, Aars, der var lærer på friskolen 1984-91, konstitueres i stillingen.

Spillehallen Vegas er flyttet nogle få meter til nye lokaler på Stationsvej 2 i Brovst, hvor der er indrettet en shop-in-shop hos Pitten, der også byder på tips, lotto, tobak og artikler til hund og kat.

Han Herred Havbåde gør klar til søndag 5. maj, hvor der er officiel søsætning af »Nordvest«, som er fra 1962 og den første båd, der er gennemrestaureret i det nye bådeværft i Slettestrand.

Som det tredje af Jammerbugt Kommunes fire biblioteker indføres fra 3. maj selvbetjening på Fjerritslev Bibliotek alle ugens dage kl. 9-21.

Jammerbugtens Golfklub fejrer 25-års jubilæum med ny golfshop og greenfeedage 4.-5. maj. Klubben har ligeledes åbnet en krolfbane, som allerede bliver flittigt brugt.

Simon Larsen og Tejs Andersen fra Bokseklubben Orion i Fjerritslev hjemtager guldmedaljer ved en international bokseturnering i Lübeck, Tyskland.

Fjerritslev: Ulla Flintholm, der er indehaver af guldsmedeforretningen i Østergade 9 som anden generation, jager tre ukendte mænd på flugt med en pulverslukker, da de 23. april kort før kl. 16 forsøger at begå røveri i butikken.

2. Festlig indvielse af Øland Børnehus, som er indrettet i en tidligere lærerbolig ved den nedlagte Øland Skole. Dina Lykke Thomsen er leder og foreløbig eneste ansatte med fire børn i huset. Til september ventes børnetallet at være oppe på 13.

Masser af sol over den traditionsrige 1. maj-fest i parken ved Bratskov i Brovst, hvor de lokale afdelinger af Socialdemokratiet og SF fejrer den første »røde« regering i 10 år efter folketingsvalget 15. september 2011.

3. Ni grupper af KFUM Spejderne og FDF i daværende ebh banks lokale markedsområde mellem Frøstrup og Gjøl får del i 293.220 kr., som er provenuet, efter at afviklingsselskabet FS Finans har fået Civilstyrelsens tilladelse til at nedlægge to gamle sparekassefonde, Den Selvejende Fond Han Herreders Sparekasses Idræts- og Lederpris (stiftet ved 125-års jubilæet i 1983) samt Han Herreders Sparekasses Fond til Dygtiggørelse af Ungdommen. De rare og uventede tilskud til ungdomsarbejdet uddeles af direktør Erik B. Hansen og borgmester Mogens Gade ved en sammenkomst i Kulturcenter Tinghuset, Fjerritslev.

4. Skroget af den nye færge til Feggesund-overfarten er på plads på Hvide Sande Skibs- og Baadeværft, hvor den skal gøres klar til aflevering sidst i september. Færgen er bugseret til Hvide Sande fra et værft i Stettin, Polen.

6. Henning Mysager, Kastanievej 2, Brovst, borgmester i Brovst Kommune 1986-98, fylder 80 år.

Beboerne i Frøstruplejren – også kaldet Thylejren – på Gammel Aalborgvej 16 har gennem mere end 40 år vænnet sig til besøg udefra. Og gæster er fortsat velkomne, men ikke på arrangerede, betalte ture med egen guide, fastslår Vibeke Andersen fra foreningen Det Ny Samfund.

8. Tøjeksperten, som i april 2008 overtog familievirksomheden IP Huset, Vestergade 6, fejrer 100-året for herreekviperingshandler Jens Peter Mortensens etablering af forretningen i Fjerritslev 2. maj 1912.

80-årige landskabsarkitekt Arne P. Kjær, der bruger mange timer på akvarelmaleri i sit sommerhus i Lild Strand, udstiller akvareller af de tre kirker i pastoratet på Kirsten Kjærs Museum i Langvad og forærer Lild Menighedsråd rettighederne til originaler, som bl.a. bruges til telegrammer, kort m.v. Overskuddet fra salget går til menighedsarbejdet.

10. 152 elever fra den for længst nedlagte Torslev Skole mødes til træf i Skovsgaard Multihus for at mindes barndommen i både den »bette« og den »stuer« skole fra slutningen af 1920’erne til 1960.

Fjerritslev: Kødkvæget dominerer årets dyrskue, som afvikles 12. maj og sætter rekord med 154 tilmeldte dyr fordelt på 70 styk kødkvæg (otte racer), 33 heste, 41 styk malkekvæg (heraf 40 sortbrogede) og 10 får.

11. Øland Golfklub iværksætter firmagolf for at udbrede kendskabet til spillet og klubben. Hvert hold består af tre, som ikke i forvejen må være aktive golfspillere.

13. Ida og Karl Jensen, Østerild, der tidligere drev Højtoftegaard på Bjerget i hen ved 40 år, får sig en overraskelse af de større ved parrets 60-års bryllupsfest 23. april. Børnebørnene overrækker en æske med diamantbrudens forlovelsesring, som har været forsvundet i mere end 50 år, men nu er dukket op på gårdens marker ved hjælp af amatørarkæologer med metaldetektor.

15. Kirsten og Egon Winther Larsen, Nærum, dyrlægepar i Skovsgaard de første 50 år af ægteskabet, kan i dag fejre 70-års bryllupsdag, med andre ord jernbryllup.

Agnete Jakobsen har pr. 1. maj overdraget Kirkedal Smede og Maskinforretning til mangeårig førstemand Preben Jensen efter ægtefællen, smedemester Orla Saastamoinen-Jakobsens død 8. marts.

16. Det kommer i dag frem i NORDJYSKE, at Bagmandspolitiet i brev til Erhvervsstyrelsen af 13. januar 2012 har opgivet at rejse tiltale mod bestyrelsen i ebh-fonden for overtrædelser af fondslovgivningen og straffeloven i fondens understøttelse af ebh bank a/s.

Kunstkomitéen til forskønnelse af Fjerritslev by afslører en ny granitskulptur i et hjørne af Kirkepladsen med solur og en model af den berømte parabelklit nær Klim Bjerg. Det sker i samarbejde med naturgeografi-elever og lektor Georg Harmsen fra Fjerritslev Gymnasium.

17. 14-årige Ronja Kragh fra Koldmose ved Tranum har etableret sit eget lille hestestutteri med knabstruppere – en hingst og to hopper, den ene med føl – som hun udstiller på årets dyrskue i Fjerritslev.

18. Det kinesiske marked er så interessant for Tican A/S, at svineslagteriet med hjemsted i Thisted og filial i Fjerritslev vil åbne sit eget lager i det store land. Koncerndirektør Ove Thejls forventer, at den fysiske etablering vil tage seks til ni måneder, efter at en endelig beslutning er truffet.

19. Inger Øeby Pedersen, Bonderup, tager forskud på 50-års fødselsdagen 22. maj og fejrer 15 år som sognepræst i Haverslev-Skræm-Bejstrup med dagens åbent hus i præsteboligen på Skræmvej 25.

Efter trekvart års forberedelse er Fjerritslev-afdelingen af Danske Ølentusiaster og Skovsgaard Boldklub klar til at lancere Skovsgaard Beerfest fredag 8. juni, hvor de flere hundrede tilmeldte får lejlighed til at smage på langt over 100 danske og udenlandske specialøl fra 16 nordjyske udstillere.

21. De lokalhistoriske sognegrupper i Lerup-Tranum inviterer 29. maj på en guidet aftentur, hvor Sigaard Jensen og Peter Sørensen vil fortælle om tidligere tiders befolkning og dagligliv, herunder mose- og skovdrift, i Klithuse Øst og Sandmosen.

22. Mange historier og effekter – bl.a. fremviserudstyret fra den gamle biograf, der var i drift fra tiden lige efter krigen 1940-45 til begyndelsen af 1980’erne – dukker frem under den omfattende renovering af Frøstrup Kro. Frivillige igangsatte projektet 1. marts, og den »nye« kro skal stå færdig til 3. juledag, hvor lokalerne er lejet ud.

Mathilde Kjeldgaard, der bor i Vester Thorup og til daglig går i 9. klasse på Lyngs Efterskole på Thyholm, er udtaget til U16-landsholdet i fodbold. Hun begyndte i Thorup-Klim Boldklub og spiller nu for Thisted FC.

Fjerritslev: Vin- og grønthandler René Hjørnet Jensen, Østergade 2, præsenterer en ny gaveæske med 12 stykker god belgisk chokolade, som alle har motiver fra Fjerritslev og omegn.

Niels Christensen, bosat på Kettrupgaard og tidligere indehaver af Hotel Klitrosen i Slettestrand, fratræder sin stilling som leder af Himmerlandsfondens kursuscenter TranumStrand for at gå på efterløn. Han afløses af Carsten Østergaard.

Harry Nielsen overdrager Han Herred Hegnscenter til Henrik Pedersen, Tranum Entreprenørforretning, Tranumvej 64, men fortsætter som ansvarlig for hegns- og smedejernsafdelingen i virksomheden.

24. Efter lange tovtrækkerier mellem lokalområder og politikere i Jammerbugt Kommune indgår kommunalbestyrelsen kompromis om at bevare den nuværende tandklinikstruktur, i hvert fald to år frem. Det betyder, at den lukningstruede klinik på Tjørnevej i Fjerritslev opretholdes i fuldt omfang indtil videre.

26. Fjerritslev Boligforening, der blev stiftet i 1945 og har knap 300 lejemål, har som følge af krisen på ejendomsmarkedet nu typisk 10-15 tomme boliger, efter at man for blot få år siden havde flere hundrede interesserede lejere på venteliste. De 5-10 stykker, der i dag er på venteliste, kan ikke få solgt deres hus i oplandsbyerne.

27. Imerco Fjerritslev, Søndergade 4, lukker sin afdeling af Legekæden for at give bedre plads til isenkramvarer. I stedet udvider Fjerritslev Bøger & Papir, Østergade 6-8, sin legetøjsafdeling via en større ombygning i forretningen i løbet af juni.

29. En gruppe på fem dagplejere i Fjerritslev – Gitte Røge, Dorte Ostenfeld, Bodil Rasmussen, Jonna Henriksen og Joan Jørgensen – modtager Friluftsrådets Grønne Spire-flag for at have kvalificeret sig som naturdagpleje med daglig frisk luft og ugentlige ture til gårde og marker i omegnen.

Fjerritslev Rotary Klub, der blev stiftet 22. maj 1962, gør klar til 50-års fejring på Strandgaarden Kunstcenter ved Tranum 2. juni og nedlægger krans på klubbens første præsident, seminarielektor Poul Meisners grav på Hjortdal Kirkegård.

31. Hundefristedet, som drives af hundeadfærdspsykolog Anja Maindal på Manstrup Strandvej nær Bejstrup, udvider faciliteterne inden for hundedagpleje fra 17 til 40 pladser.