Juni 2015

Over 1.000 koncertgæster hyggede sig i aftensolen til tonerne fra folkemusikbandet Tørfisk, gospelkoret Sing4Joy og trompetisten Per Nielsen, da Kettrup-Gøttrup Menighedsråd, Ørebro Boldklub og Ørebro Beboerforening inviterede til friluftskoncert i Gøttrup Grusgrav. Foto: Ejgil Bodilsen

Over 1.000 koncertgæster hyggede sig i aftensolen til tonerne fra folkemusikbandet Tørfisk, gospelkoret Sing4Joy og trompetisten Per Nielsen, da Kettrup-Gøttrup Menighedsråd, Ørebro Boldklub og Ørebro Beboerforening inviterede til friluftskoncert i Gøttrup Grusgrav. Foto: Ejgil Bodilsen

1. Fisker Jan Olsen fra Thorup Strand deltager i et panel, der diskuterer mulighederne for at tiltrække unge til fiskeriet, ved den internationale Slow Food-festival i Genova. Slow Food-bevægelsen blev dannet i 1989 i Italien bl.a. for at fremme kvalitet i fødevareproduktionen.

Jammerbugt Kommune kan som den første kommune i Danmark snart kalde sig certificeret vandsikker kommune. I certificeringen lægges vægt på en række forhold med fokus på sikkerhed i og omkring vand, herunder badestrande og offentlige svømmeanlæg. Bl.a. skal vandsikkerheden fremmes ved forebyggende at tilbyde alle børn mulighed for svømmeundervisning som en del af idræt i skolen.

2. Efter massive protester fra lokalbefolkningen har et politisk flertal i Jammerbugt Kommune besluttet, at der igen skal være lys i gadelamperne om natten. Det var ellers besluttet, at der skulle være slukket for gadelyset overalt i kommunen i perioden 15. maj til 15. august.

3. Tidligere landmand og arbejdsmand Søren Svendsen, der sidste år i oktober kunne fejre 70-års bryllupsdag med Ester, fylder i dag 100 år med teltfest i haven på Parkvej 88 i Fjerritslev. Hustruen døde 16. april i en alder af 94 år.

50 frivillige aktører – i år med Brovst Billardklub som koordinator – gør klar til levendegørelse af herregården Bratskov i Brovst for 19. gang. Der bliver traditionen tro sommeraktiviteter over seks torsdage i juli og august med alt fra gamle børnelege til håndværk, husflid og traktorer.

5. Grundlovsdag, der også omfatter 100-året for valgret til kvinder og tjenestefolk, fejres traditionen tro flere steder i Han Herred – således også i år i Fjerritslev Lystanlæg (Socialdemokraterne), Bratskov (Venstre) og Fosdalen (Indre Mission).

»Vejlernes Dag« afvikles for første gang med indvielse af et nyt fugletårn mellem Østerild Fjord og Arup Vejle, ligesom der er åbent hus i driftsbygningerne på Bygholmvej 69-71.

6. Over 1.000 koncertgæster hyggede sig i aftensolen til tonerne fra folkemusikbandet Tørfisk, gospelkoret Sing4Joy og trompetisten Per Nielsen, da Kettrup-Gøttrup Menighedsråd, Ørebro Boldklub og Ørebro Beboerforening inviterede til friluftskoncert i Gøttrup Grusgrav.

7. Pernille Møller og Ask Nør Schlichting overtager ansvaret som butiksbestyrere på HM800 Jammerbugt, som er Thorup Strand-fiskernes faste udsalgssted i Nyhavn, København. De afløser James Ørum, som har varetaget jobbet siden august 2014.

9. SDM-ko nr. 2711 hos gårdejer Hardy Larsen, Nørre Fuglsang i Manstrup, har på 8,2 år præsteret en ydelse på 100.000 kg mælk.

Som led i Kulturarvsmåneden i Vesthimmerland holder museumsleder Jens Andersen fra MuseumsCenter Hanstholm foredrag ved bunkeranlæggene fra den tyske besættelse af Aggersund. Det sker om formiddagen lørdag 20. juni, hvorefter Jens Andersen fortsætter til Fjerritslev Kultur/Senior Center, hvor han skal fortælle om besættelsestiden for deltagerne i årets Træf Han Herred.

Fhv. produktionsmedarbejder i HKScan Denmark A/S John Willy Nielsen, Brovst, er tildelt den kongelige belønningsmedalje.

11. Attrup Havnecafé genopstår som socialøkonomisk virksomhed og skal drives af mennesker, der har svært ved at fungere på det gængse arbejdsmarked. Kommunen ejer bygningerne, og caféen er en del af en partnerskabsaftale mellem kommunen, Skovsgaard Hotel, Råd & Dåd samt Købmandsgaarden i Torslev. Driften sker i samarbejde med Attrup Borgerforening og Attrup Bådelaug.

13. Brovst Pigegarde og borgmester Mogens Gade er på pletten helt fra morgenstunden, hvor SuperBrugsen Fjerritslev holder stor åbningsfest efter forårets store udvidelse og ombygning. Fjerritslev og Omegns Brugsforening kan føre sin historie tilbage til 1893, fremgår det af skiltning og gamle billeder i det fuldstændig moderniserede supermarked.

14. Pernille Vigsø Bagge indsættes af provst Hanne Petersen, Hornum, som sognepræst i Aggersborg, Løgstør, Løgsted og Kornum kirker. Det hidtidige folketingsmedlem, der i forvejen bor i Løgstør, flytter ind i embedsboligen i Løgstør.

Som led i det kommunale projekt »Fælles om Fortiden« gør Trekronerskolen klar til indvielse af et nyt skolespor ved Haverslev Kirke 15. juni. Turen ad sporet byder på en flot udsigt over Limfjorden, en række bronzealdergravhøje, en gammel kirkesti og et lille skovstykke. Sporet er etableret og formidlet af lærere og elever.

15. Jammerbugt Kommune flytter syv sagsbehandlere fra børne- og familierådgivningen i Pandrup til forvaltningen i Fjerritslev, som herefter tæller 35 medarbejdere. Da sagsbehandlerne har med et komplekst fagområde at gøre, skulle centraliseringen betyde en større ensartethed i selve sagsbehandlingen, forlyder det fra familie- og forebyggelseschef Susanne Berke.

Efter nøjagtig 44 år som ansat hos dametøjsforretningen Lindstrøm, Østergade 7 i Fjerritslev, hædres salgsassistent Jonna Hansen med kongelig belønningsmedalje, idet hun pr. 1. maj har valgt at gå på efterløn for at hellige sig familie, fritidsinteresser og rejser.

16. Lerup: Når valglokalerne lukker torsdag 18. juni om aftenen, står præst og menighedsråd klar til at byde på en sikkert tiltrængt pause fra valg og valgkamp. I samme sekund som afstemningen rundt om ringes af, er der nemlig aftensang i Lerup Kirke. Aftensang er et nyt tiltag i Lerup-Tranum-Koldmose og er tænkt som en god og eftertænksom afslutning på dagen, hvor man samles omkring fællessang fra såvel salmebogen som Han Herred Sangbogen.

»Glæden ved at stå nøgen« er titlen på en samling af digte og noveller, der er skrevet af Forfatterlinjen på Bjerget Efterskole og kredser om eksistentielle temaer om liv og ungdom. Bogen udkom 4. juni og kan købes via internet og boghandlere.

I anledning af sit 30-års jubilæum uddeler Lions Club Fjerritslev 60.000 kr., hvoraf den største portion på 20.000 kr. går til udbygning af sansehaven ved Plejecenter Solgaarden.

Hans Bak Koldsgaard, Christian Agesen og Thomas Rugholm fra Agesen VVS, Industrivej 39 i Fjerritslev, bliver certificerede vådrumsinstallatører for at sikre kunden en kvalificeret og lovgivningsmæssig korrekt installation af badeværelser.

17. 34-årige Diana Lübbert Pedersen, Aalborg, der har erfaring fra tilsvarende fagområder i Randers Kommune, er tiltrådt som chef for skole- og dagtilbud i Jammerbugt Kommune med placering i Fjerritslev. Hun får ansvaret for den kommunale dagpleje, 22 børnehaver, fire integrerede institutioner, 12 skoler og sfo’er samt tre undervisningssteder foruden Ungdomsskolen og Naturskolen.

19. Folketingsvalget i går, som lægger op til et skifte fra en socialdemokratisk til en Venstre-ledet regering, betød genvalg til de lokale S-kandidater Ane Halsboe-Jørgensen (opvokset i Fjerritslev) og Simon Kollerup (fra Lild Strand).

Kystjollen »Bette Knud« vender hjem til Lønstrup, efter at den er blevet restaureret af Freddy Nielsen, Udklit, og Hans Jørgen Hansen, Koldborg Mark, som begge er medlemmer af bådelaget »Jammerbugt« under Han Herred Havbåde. Jollen blev oprindelig bygget 1946 i Tornby til kystfisker Johan Hjermitslev i Lønstrup og opkaldt efter sønnen Knud, som nu er den lykkelige ejer af klenodiet. Båden var med i tv-serien »Fiskerne« fra 1977.

21. Plejehjemmet Møllegaarden i Brovst er igen på ret kurs, efter at det uvildige tilsynsfirma Revas tidligere på året gav Jammerbugt Kommune klar besked om, at det faglige niveau på plejehjemmet ikke var tilstrækkeligt. I 2014 var Møllegaarden genstand for en strukturmæssig omvæltning, idet faste plejehjemspladser skulle nedlægges for at skabe nye aflastningspladser, hvilket fik store negative konsekvenser for såvel beboernes som medarbejdernes og ledelsens trivsel.

23. Brovst: Efter indsigelser fra skolebestyrelsen, der frygter for børnenes sikkerhed ved den øgede trafik på Skolevej i forbindelse med omdannelsen af den tidligere Falck-station i Østergade 58 til Rema 1000-discountbutik, er der nu fundet en løsning mellem parterne. Udkørslen fra Skolevej til Østergade gøres bredere, og det skarpe 90-graders sving midt på Skolevej rettes ud. Løsningen skulle gøre det muligt for tunge køretøjer som skolebusser at passere personbiler, hvilket er et problem i dag.

Rikke Mortensen fra Klithuse Militaryklub deltager i Danmarks Cup i springning for heste i Kallehavegaard Rideklub ved Randers og vinder med sin hest Haldgaardens Comewon suverænt i MB, som er stævnets højeste cup.

Øland Beboerlaug sætter alle kræfter ind på at gøre årets Ø Fest på pladsen ved Øland Medborgerhus til noget særligt, da festen samtidig markerer 40-års jubilæet for beboerlauget.

Martin Frandsen fra Fjerritslev Badmintonklub hædres af DGI, Dansk Firma Idrætsforbund, Danmarks Idrætsforbund og de nordjyske Servicesparekasser med en af årets tre idrætslederpriser på hver 6.000 kr. Hæderen overrækkes af direktør Henrik Agesen fra Klim Sparekasse og Kirsten Krogh Lunden fra DGI. Martin er træner for klubbens U9-U19 badmintonspillere og til daglig ansat hos Agesen VVS.

Gårdejer Thomas Helenius, Klim Strandvej 121 nord for Klim, taber en kamp mod Jammerbugt Kommune og Naturklagenævnet, idet han nu har fået to afslag fra begge instanser på at opsætte en husstandsvindmølle på sin gård, bl.a. med begrundelsen, at den vil have en uheldig landskabsmæssig påvirkning af omgivelserne ved natur- og kulturmiljøet Klim Bjerg.

24. Fjerritslev Kro er efter krovært Hanne Smetana Christensens død for halvandet år siden nu afhændet til en ejerkreds bestående af Pia Mai Buchholtz og Lars Lindholm Andreasen, Klim, Allan Beith, Tranum, Henrik Beith, Aabybro, Søren Lynge, Aabybro, og Casper Friis, Aalborg. De seks ejere vil drive stedet som en socialøkonomisk virksomhed og genoplive traditionen om kroen som et lokalt samlingspunkt.

25. Efter syv år som leder af Fjerritslev Gymnasium har 64-årige Per Beck valgt at overlade rektorposten til nye kræfter pr. 1. oktober, mens han har indvilget i at fortsætte som underviser på gymnasiet i endnu en periode. I Per Becks rektortid har gymnasiet gennemgået en rivende udvikling med en række nye uddannelser og en løbende udbygning af skolens netværk.

70-årige billedkunstner Pia Birkholm, Hjortdal, er aktuel med en sommerudstilling på Frederikshavn Kunstmuseum, og samtidig er der i disse dage ved at blive optaget en film om hende til fremvisning for museumsgæster. Pia Birkholm betegner først og fremmest sig selv som kolorist, mens hun er blevet tildelt C. Godtfredsens legat (1992) for at være en af de fineste arvtagere til dansk landskabsmalerisk kultur.

29. 31-årige Karsten Lauritzen, der blev student fra Fjerritslev Gymnasium i 2002, overtager posten som landets skatteminister – og i øvrigt det yngste medlem – i den nye Venstre-regering, som i går blev præsenteret for Dronningen.

30. Mikkel Brøndum Andersen fra Brovst Speedway Club vinder sølv, da klubben er vært for EM for U21-kørere med deltagelse fra mange europæiske lande.

FDF Klim-Thorup-Vust har fejret 50-års jubilæum med festgudstjeneste i Vester Thorup Kirke ved biskop Henning Toft Bro og sammenkomst med bålmad for 80 deltagere i kredshuset Stalden ved præstegården på Thorup Strandvej. Det var daværende sognepræst Villy Andersen, der i 1965 tog initiativ til den lokale FDF.

Årets Træf Han Herred bød på besøg i Tinghuset og samvær på Kultur & Senior Centret i Fjerritslev med fokus på historier om retsvæsen og besættelsestidens Han Herred.