Juni 2013

Mariane Steen Klitgaard (51), Fjerritslev, og Michael Winther-Jensen (32), Aars, er pr. 15. juni nye indehavere af herretøjsforretningen Klærmann Din Tøjmand i Vestergade 10, Fjerritslev. Foto: Mattias Bodilsen

Mariane Steen Klitgaard (51), Fjerritslev, og Michael Winther-Jensen (32), Aars, er pr. 15. juni nye indehavere af herretøjsforretningen Klærmann Din Tøjmand i Vestergade 10, Fjerritslev. Foto: Mattias Bodilsen

1. Charlotte Møller Bolivard, Klim, som sidste år tog initiativ til en landsdækkende zumba-dag til fordel for kræftramte børn, fortsætter i år succesen med foreløbig 40 tilmeldte haller landet over og et forventet overskud på 500.000 kr. Årets »Zumba for livsglæde« finder sted 24. august, og Klim Forsamlingshus lægger hus til det lokale arrangement.

3. Søren Jepsen, som driver Løgstør Autoværksted på Vindblæsvej 63, overtager pr. 1. juli Pedersen & Nielsens Fjerritslev-afdeling, Vestergade 48, som er specialist i Renault og Volvo. Virksomheden fortsætter under navnet Auto Fjerritslev A/S med Poul Østergaard som daglig leder, mens hidtidig afdelingsdirektør Benny Nielsen herefter vil koncentrere sig om salg af Volvo-rustvogne.

4. Den selvejende institution Stiftelsen Købmandsgården i Torslev vil indrette dagbeskæftigelse i Prinsensgade 14, Skovsgaard. Forinden afvikles et stort lagersalg med rester fra den nu nedlagte Jysk Chenillefabrik og et køkken- og badcenter, der tidligere havde til huse i lokalerne.

Jens Oluf Thomsen markerer med en reception, at det 13. januar var 40 år siden, han etablerede Øland Entreprenørforretning, som i dag har til huse i tilknytning til en nyopført jagtfarm på Tranumvej 194 mellem Tranum Enge og Birkelse. I perioden 1986-2004 var Jens Oluf Thomsen endvidere indehaver af Brovst Hotel og Diskotek Kahytten.

Thisted-Fjerritslev Cementvarefabrik markerer 14. juni sit 40-års jubilæum, og samme dag fejres direktør August H. Petersens 70-års fødselsdag. Virksomhedens forhistorie rækker dog helt tilbage til 1945, hvor en rør- og fliseproduktion blev igangsat i et gammelt kalkværk i det vestlige Thisted.

5. De første 100 kunder får overrakt roser, og der er morgenkaffe til alle, da Hjortdal Købmand genåbner grundlovsdag kl. 7 efter halvandet års lukning.

6. Trods udsigt til tredje år med økonomisk ubalance, som forventes dækket ind af kommunens underskudsgaranti på op til 50.000 kr., er arrangørerne af herregårdskoncerten på Bratskov i Brovst fulde af optimisme med hensyn til opbakningen i lokalområdet, så der også kan holdes koncert i 2014.

11. Det internationale skydecenter, som har været på tegnebrættet siden 2010, får ikke den oprindeligt tiltænkte placering i Sandmosen. Det har Jammerbugt Kommune besluttet efter en del negative høringssvar fra bl.a. Danmarks Naturfredningsforening og Dansk Ornitologisk Forening, som har anket over, at centret skulle placeres i et såkaldt paragraf 3-område efter naturbeskyttelsesloven.

Niels Peter Myrup etablerer sig som portrætfotograf med atelier i privatboligen på H. Rasmussens Vej 6 i Brovst ved siden af sit arbejde som lærer på Fjerritslev Skole.

12. Skovsgaard: Mere end 400 personer er tilmeldt årets ølmesse, hvor man på standene kan smage på specialøl fra både danske og udenlandske butikker og bryggerier.

15. I en risikoanalyse af landets 79 pengeinstitutter fra analysefirmaet Niro Invest er Klim Sparekasse kåret til Danmarks femte sikreste pengeinstitut.

16. Den nystiftede forening Lyngmøllens Venner af 2012 inviterer 5. juli til en sommeraften på Feriecenter Grønnestrand, hvor der synges fællessang og fortælles om familien Søndergaards oprindelige badepensionat, lyngmøllen og skudehandelen til Norge.

KFUM Spejderne i Han Herred fejrer 22. juni 50-års jubilæum for lejrstedet Hanbohus, som i 1962 blev oprettet i et nedlagt husmandssted i Tranum Klit.

17. Jammerbugt Turistbureau har premiere på nye infostandere og touchskærme, der skal afløse de helårsåbne turistbureauer i Fjerritslev og Brovst. Den digitale turistinformation er foreløbig etableret hos DanBolig i Fjerritslev og OK Plus-tankstationen i Brovst. Ligeledes på Fjerritslev Bryggeri- og Egnsmuseum og herregården Bratskov, hvor der ud over skærme også er personlig betjening i de tre sommermåneder.

18. Som første skole i kommunen indfører Ørebroskolen fra nytår forskudt skolestart for at styrke indlæringen i o.-2. klasse. Indskolingen får sin egen afdeling, og der er afsat 175.000 kr. til ændring af de fysiske rammer til formålet.

Mariane Steen Klitgaard (51), Fjerritslev, og Michael Winther-Jensen (32), Aars, er pr. 15. juni nye indehavere af herretøjsforretningen Klærmann Din Tøjmand i Vestergade 10, Fjerritslev.

Mona Bekstrøm, Haverslev, der er lægeeksamineret massør i 2009, har åbnet egen klinik for fysiurgisk massage i Søndergade 3, Fjerritslev.

18 »realister« samles til 50-års jubilæum for deres realeksamen fra Fjerritslev Folke- og Realskole i 1963, og med til frokosten på Rønnes Hotel er også klassens tidligere engelsklærer Lillian Binderup.

19. Børne- og ungeudvalget under Dansk Håndbold Forbund (DHF) har blandt landets 900 medlemsforeninger kåret FIF Håndbold i Fjerritslev som årets håndboldklub.

21. I samarbejde med Jammerbugt Kommune har handelsstandsforeningerne i Fjerritslev, Brovst, Aabybro og Pandrup nu opsat nye informationstavler ved indfaldsvejene og på centrale pladser i handelsmiljøerne.

23. 18-årige Nikolaj René Stagsted Bjerre etablerer sig som selvstændig fisker med kystbåden A20 fra Thorup Strand.

25. Rikke Sand Andersen, Hjortdal, skriver historie på Fjerritslev Gymnasium, idet hun bliver den første HF-student, der udklækkes på gymnasiet siden HF-afdelingens oprettelse i 2011.

Inge Kjær Schaft, Grabows Vej 42, Brovst, fejrer 1. juli 40-års jubilæum hos Sparekassen Vendsyssel.

Nyuddannede optiker Johnny Haslund Madsen, Synoptik, Søndergade 5 i Fjerritslev, hædres i Københavns Tivoli med Optimus-prisen på 10.000 kr. for sin bacheloropgave, hvor han belyser, hvordan aldersbetinget forkalkning i øjnene har indflydelse på patientens hverdag, praktisk såvel som socialt, og hvordan man som optometrist kan afhjælpe generne af sygdommen.

Kent Ostenfeld, Gøttrup, vinder en række førstepriser til hundehvalpen Karla ved en international udstilling, der finder sted i Drammen og Oslo, Norge, hvor Karla bliver bedst i sin klasse, bedst i sin race og bedst blandt det modsatte køn.

Årets Træf Han Herred bliver en særdeles vellykket begivenhed med ca. 90 deltagere, der bl.a. hører arkæolog Simon Kjær Nielsens beretning om vikingeborgen Aggersborg og oplever lurblæseren Per Nielsen i de smukke omgivelser ved Limfjorden.

26. De lokalhistoriske sognegrupper i Lerup-Tranum-Koldmose står for sommerens levendegørelse af den gamle herregård Bratskov i Brovst med fokus på gammelt håndværk af næsten enhver slags.

27. Med specielt designede til salg-skilte vil Jammerbugt Kommune øge indsatsen for at få solgt de tomme grunde, der står tilbage efter nedrevne huse som led i forskønnelsen af kommunens by- og landområder.

28. Fjerritslev Tennisklub har i tilknytning til klubhuset på Brøndumvej indviet en ny minitennisbane på 6 x 11 meter af kunstgræs, som gør den perfekt til børnetræning og »legetennis« for klubbens medlemmer.

Sanden Bjerggaard inviterer hver mandag sommeren igennem på besøg i en bunker af typen Regelbau 622, der er opført som led i Stützpunkt Slettestrand under den tyske besættelse 1940-45.

29. Mariann Stenholm, Bonderup, stopper efter 23 år som journalist på Fjerritslev Avis og NORDJYSKE’s Jammerbugt-redaktion.