Juni 2012

Vejkrucifikset ved Svinkløvvej er tilbage på sin plads, efter at det langfredag væltede på grund af blæst og en rådnet sokkel. Foto: Mattias Bodilsen

Vejkrucifikset ved Svinkløvvej er tilbage på sin plads, efter at det langfredag væltede på grund af blæst og en rådnet sokkel. Foto: Mattias Bodilsen

1. Hidtidig viceskoleleder René Gregersen, 37 år og bosat i Aabybro, overtager stillingen som leder af Brovst Skole. Han har været konstitueret i jobbet siden februar, hvor forgængeren Lene Burchardt Jensen flyttede til en ny lederstilling i Frederikshavn.

Billedkunstner Pia Skogberg, Vesløs, tildeles titlen »Årets kunstner 2012« af Kulturekspressen, der har base i Sydthy. Det sker på Kirsten Kjærs Museum i Langvad, hvor Pia Skogberg er daglig leder af Det grafiske Værksted, og hvor hun i øvrigt underviser i freelanceprojekter.

2. I dagene 9.-13. juni dyster militære hold fra 26 nationer om VM i orienteringsløb. Det sker i klitplantagerne i Han Herred med vægt på områderne Vester Thorup og Bulbjerg.

3. Brovst Pigegarde og Brovst Musikforsyning sælger 2.300 billetter til Bratskov-koncert med Johnny Madsen og Sanne Salomonsen. Men arrangementet tegner til et underskud på op mod 100.000 kr., så der skal findes et økonomisk sikkerhedsnet til fremtidige koncerter, konstaterer Jette Nielsen og Flemming Kristiansen, formændene for de to foreninger.

4. Som en af blot tre campingpladser i landet hædrer Miljømærkning Danmark Svinkløv Camping med »Isbryderprisen«. Det sker i forbindelse med fejringen af 20-års jubilæet for EU Blomsten i København. Svinkløv Camping var blandt de allerførste EU Blomst-campingpladser i Danmark, og pladsen har gennem alle årene øget kendskabet til EU Blomsten og miljørigtig ferie, lyder det i motivationen.

Brovst: Jammerbugt Kommune afslår at give Kim Godiksen, der står bag skurvognsvirksomheden Godik ApS, tilladelse til at etablere hotel for sæsonansatte chauffører i bygningen, som tidligere husede Hagens Fjedre. Afslaget begrundes i hensynet til udviklingsmulighederne for de øvrige virksomheder i området.

5. Strandfesten i Thorup Strand kan i år markere sit 25-års jubilæum. Jubilæet fejres 30. juni med aktiviteter for små og store dagen igennem og afslutningsvis et stort fiske- og skaldyrsbord med specialiteter, der leveres af de lokale fiskere.

Hjortdal Ungdoms- og Idrætsforening gør klar til fejring af foreningens 80-års jubilæum med sportsuge på Hjortdal Stadion 13.-17. juni.

21 gamle konfirmander fra Øsløs-Vesløs-Arup anno 1962 samles til 50-års jubilæum i Øsløs Kirke.

Inger Marie Jensen, der tidligere drev galleri i Lerup Gamle Præstegård, åbner efter flytning til Brovst et nyt minigalleri på Egevej 18 under navnet »Galleri 18«.

6. Jammerbugt Kommune indvier 10. juni et nyt publikumsområde ved Telefondalen 59, Grønnestrand, med infotavler, der giver et godt udgangspunkt for naturture i det storslåede, fredede terræn. Pladsen stilles til rådighed af de lokale beboere.

8. Sparekassen Vendsyssels Fond, Brovst, giver Brovst Handelsforening 100.000 kr. som støtte til etablering af elektroniske velkomstportaler to steder i byen. I forvejen har kommunen afsat 400.000 kr. til nye infoportaler i de fire hovedbyer, forudsat at de respektive handelsstande selv forestår driften af portalerne.

10. I forbindelse med 50-års jubilæet i Fjerritslev Rotary Klub – afviklet med reception og fest i Tranum Strand – skifter klubben navn til Han Herred Rotary Klub og forbereder et seminar, der skal sætte fokus på udvikling af området, såvel indbyggermæssigt som erhvervs- og turistmæssigt.

Flügger Farver, som lokalt drives af Jane og Thor Rishøj, Vesløs, overtager farvehandelen Østergade 11 i Aabybro som familiens syvende Flügger-forretning ud over butikkerne i bl.a. Brovst og Fjerritslev.

11. Det blev kun til et enkelt år uden revy i Aggersund. Garvede kræfter er i fuldt sving med at genoplive revyen, som ellers blev aflivet sidste år efter 25 år. Revyen afvikles i uge 30 som afslutning på Aggersund Idrætsforenings sportsuge.

Ordet kirkegang får ny betydning, når præst og menighedsråd i Lerup-Tranum-Koldmose sogne inviterer til tre sommergudstjenester, der lægger sig tæt op ad den efterhånden meget udbredte tradition for pilgrimsvandring og indebærer en musisk og meditativ oplevelse i den flotte natur med kirkebygningen som udgangspunkt.

12. Vejkrucifikset ved Svinkløvvej er tilbage på sin plads, efter at det langfredag væltede på grund af blæst og en rådnet sokkel. Krucifikset blev afsløret pinsedag 1. juni 1952 og kan dermed fejre 60-års fødselsdag samtidig med renoveringen af soklen, som Hjortdal Menighedsråd har bekostet.

Med støtte på en mio. kr. fra A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal er der nu udsigt til, at ønsket om et nyt orgel til Lild Kirke kan gå i opfyldelse. Orglet ventes at koste 1,6-1,8 mio. kr.

LAG Thy-Mors indstiller til Fødevareministeriet, der administrer landdistriktsprogrammet, at foreningen Hanniks planer om et nyt samlingssted på Frøstrup Kro støttes med godt 1,5 mio. kr. ud af et budget på 5,3 mio. kr.

Fjerritslev Bryggeri- og Egnsmuseum renoverer vægge og kedler i bryggerkælderen, og publikum får for første gang mulighed for et kig ind i den flere etager store maltovn og et frit udsyn over svalebakkerne, som brugtes ved afkøling af det færdigkogte øl før tilsætning af gær.

13. Preben Eskildsen, redaktøren af ugeavisen Vesthimmerlands Folkeblad, som også dækker dele af Han Herred, nægter at lægge spalteplads til omtale af det nye vielsesritual for par af samme køn. Den nye ægteskabslov, som træder i kraft 15. juni, blev vedtaget i Folketinget 7. juni, og 11. juni afleverede otte af landets 10 biskopper et ritual til autorisation.

14. Tandlægerne Niels og Bente Skjødt, der er søskende, flytter Brovst Tandpleje- og Implantat Klinik fra Nyvej 7 til Sundhedshuset på Sygehusvej 6 med virkning fra begyndelsen af september.

17. Ekspedient Bente Agesen fejrer 40-års jubilæum hos SuperBrugsen i Fjerritslev.

18. Kultur-, fritids- og landdistriktsudvalget i Jammerbugt Kommune bevilger 90.000 kr. til ny tagpapdækning på Klim Kalkovn, der har været plaget af hærværk mod det gamle eternittag.

19. Lærerne Dorte og Steffen Krøyer, Glædeby, vender tilbage til Bjerget Efterskole, hvor de afløser Birgit og Peter Gundersen som forstanderpar og flytter ind i forstanderboligen på Kærupvej 8C.

20. Jægerum Søpark: Teaterforeningen Skovspillene gør klar til sæson 2012 og satser på, at tredje gang er lykkens gang for forestillingen »Emil fra Lønneberg«, som tidligere er blevet aflyst hele to gange, bl.a. fordi Emil brækkede et ben.

21. Arne Pedersen, 44 år og indehaver af Frøstrup Specialværksted, leverer 24 specialbyggede tanke til opsugning af olieslam i Tanzania. Det sker i samarbejde med Øsløs Maskinfabrik som underleverandør til Esbjerg-virksomheden Semco.

22. I forbindelse med en højtidelighed i Langeslund Kirke i anledning af parrets sølvbryllup forærer Inge Brøchner Pedersen og Jes Reiner Pedersen kirken et stort vægkors, som gommen selv har lavet, hvorefter det er dekoreret med farvede glasstykker af Jonna Andersen, Tranum.

24. Lions Club Brovst fejrer 40-års jubilæum i Sport og Kulturcenter Brovst med uddeling af 56.050 kr. til 13 forskellige projekter, herunder 20.000 kr. til multibanen ved Brovst Stadion.

25. Den gamle hestestald ved Tranum Strandgaard er revet ned og genopført som værksted for arbejdende kunstnere og andre kreative børn og voksne, som har lyst at udfolde sig.

26. Et stort flertal på 17 mod ni stemmer imod social- og sundhedsudvalgets forslag til en ny plejeboligplan for Thisted Kommune, herunder lukning af plejehjemmet Stenhøj i Vesløs. Forslaget, som skulle have givet kommunen en besparelse på cirka 15 mio. kr., indebar også en samling af pladser for demente, senhjerneskadede og psykisk syge samt en opgradering af antallet af aflastningspladser.

Liv Jensen er årets første student fra Fjerritslev Gymnasium, som forbereder dimissionsfest i hallen, da fællesområdet er under ombygning for at give plads til det kommende 10. klassecenter.

Per Laustsen, der i 2007 solgte sin vvs-forretning til Agesen VVS i Fjerritslev, er nu igen selvstændig med enmandsfirmaet Laustsen VVS i Manstrup.

Elever og lærere på Bjerget Efterskole stod tidligt op onsdag 6. juni og fik lejlighed til at observere og fotografere planeten Venus’ passage forbi Solen, som først finder sted igen om 105 år. Elevernes måledata blev sendt til en amerikansk videnskabskvinde, som samlede data ind fra hele verden, og de nærmeste »kolleger« for Bjerget-eleverne var fra en skole i Iran!

Fjerritslev: Efter en lang årrække som GuldBageren træder bageriet i Søndergade 12 ud af kædesamarbejdet og skifter tilbage til sit oprindelige navn, Konditoriet.

28. Svineslagteriet Tican forventer at kunne høste fordel af den kinesiske præsidents, Hu Jintaos, netop overståede statsbesøg i Danmark, idet der er udsigt til en forøget eksport på 10-20 pct., hvis der opnås tilladelse til at eksportere direkte til Kina fra opskæringsafdelingen i Fjerritslev.

29. Efter seks år udelukkende med servering af kaffe og kage vender Anne Mette Middelboe tilbage til sit oprindelige koncept med tilbud om lette frokostretter, når der er besøgende i Lien Kunstcenter i Slettestrand.

30. Børn og voksne med lyst til leg, boldspil og andre udendørs aktiviteter får en helt enestående tumleplads ved siden af Brovst Hallen i form af en multipark, som indvies midt i august og herefter vil stå åben dagligt en stor del af døgnet.