Juli 2014

100-året for den store amts- og herredsudstilling på dyrskuepladsen i Fjerritslev 4.-12. juli 1914 samt fotograf Chr. Pedersens efterladte glaspladearkiv danner basis for en omfattende foto- og maleriudstilling i Vestergade 2 i forbindelse med Fjerritslev Handelsstandsforenings Sommer by Night 11. juli, hvor der blandt mange andre aktiviteter også sættes fokus på haner i alle afskygninger. Åbningen bliver festliggjort med musikalsk underholdning ved Johan Svaneborg, Niels Kraghede og mangeårig koncertmester Eyvind Sand Kjeldsen, hvis far spillede med sit orkester ved den opsigtsvækkende begivenhed i 1914. Den lokalhistoriske udstilling har endvidere åbent ved sommerens øvrige aktiviteter i handelsbyen. Foto: Mattias Bodilsen

100-året for den store amts- og herredsudstilling på dyrskuepladsen i Fjerritslev 4.-12. juli 1914 samt fotograf Chr. Pedersens efterladte glaspladearkiv danner basis for en omfattende foto- og maleriudstilling i Vestergade 2 i forbindelse med Fjerritslev Handelsstandsforenings Sommer by Night 11. juli, hvor der blandt mange andre aktiviteter også sættes fokus på haner i alle afskygninger. Åbningen bliver festliggjort med musikalsk underholdning ved Johan Svaneborg, Niels Kraghede og mangeårig koncertmester Eyvind Sand Kjeldsen, hvis far spillede med sit orkester ved den opsigtsvækkende begivenhed i 1914. Den lokalhistoriske udstilling har endvidere åbent ved sommerens øvrige aktiviteter i handelsbyen. Foto: Mattias Bodilsen

1. Fra i dag opløses det århundredgamle sognefællesskab i Kollerup-Hjortdal Pastorat til nye pastorater for henholdsvis Hjortdal og Kollerup-Fjerritslev. Niels Jørgen Langdahl fortsætter som kirkebogsførende sognepræst i Kollerup-Fjerritslev, mens Lotte Sandø Heftye skal beklæde det tilsvarende embede i Hjortdal.

Efter sidste sommers store publikumsopbakning er otte lokale organisationer klar til en ny sæson af fællessang i solnedgangen ved Havbådehuset i Slettestrand under overskriften »Sange ved havet«.

Jammerbugt Kommune vil omdanne den tidligere affalds- og genbrugsplads i Gøttrup Have til et grønt publikumsområde i stil med Gateway Blokhus. Arbejdet skal være tilendebragt senest i oktober for at leve op til lovgivningen om genetablering af nedlagte affaldspladser.

På husmandsstedet Birgittelund, Bejstrupvej 68, Bejstrup, hvor Birgitte Glossing er indehaver som syvende generation, inviteres alle og enhver til at deltage i naturpleje i form af græsslåning med le for at give vegetationen og dermed dyrelivet på engen de bedste vækstbetingelser. Det hyggelige initiativ, som involverer både børn og voksne, sker i samarbejde med DN Jammerbugt.

Oscar Sørensens bog »Brovst – min barndomsby« er grundbog for den levende fortælling, da der for første gang holdes historisk byvandring i Gammel Brovst ad Præstevænget, Månevejen og Kirkegade til legepladsen, hvor beboerlauget beværter de mere end 40 deltagere med kaffe og hjemmebagt brød. I august fortsættes i den vestlige del af landsbyen.

3. Pernille Hovaldt, pædagogisk konsulent i den kommunale skoleforvaltning, konstitueres indtil videre som leder af Fjerritslev Skole, da det ikke i første ansøgerrunde lykkedes at finde en afløser for Elo Nielsen, som netop er gået på pension.

5. 91-årige Sigaard Jensen fra Brovst er iført det sorte skolelærerkostume, og 86-årige Verner Bruhn fra Aggersund er klar ved kniplebrættet som nogle af de ældste blandt de 70 frivillige, der er med til at sikre årets levendegørelse af den gamle herregård Bratskov i Brovst i løbet af seks sommertorsdage.

6. I dag udkommer bogen »Det var så det« med præst, forfatter og visesanger Bent Lumholts sidste fortælling, formidlet af datteren Karen Lumholt. Bent Lumholt (1930-2009) var fri- og valgmenighedspræst i Klim 1964-70 og skrev visen »Hanherredvalsen« til udgivelsen af Han Herred Sangbogen i 1999.

Rideruten Thy: En ny, ca. 100 km lang ridesti gennem klitheder og plantager – og langs søer og strande – fra Lodbjerg i Thy til Bulbjerg i Han Herred er klar til officiel indvielse 16. august.

7. Husstandsmøller vinder frem i Han Herred. Således hos ægteparret Pia og Kurt Christensen, der har et nedlagt landbrug ved Gøttrup, hvor en investering på 500.000 kr. plus moms har resulteret i opstilling af en 25 meter høj 25W mølle i baghaven for at sikre billig strøm til familiens forbrug de næste 20 år.

Junior VM: Kasper Christensen, som hele sidste sommer lavede mad til gæsterne på Svinkløv Badehotel, vinder i Stavanger, Norge, verdensmesterskaberne for kokke under 25 år.

Komitéen til Udsmykning af Centerområdet i Fjerritslev er nu klar med en ny vandkunst, som er sat på sokkel foran SuperBrugsen i Østergade, en halv snes dage før den afsløres officielt af kulturudvalgsformand Helle Bak Andreasen ved Sommer by Night 11. juli. Skulpturen er en fri gengivelse af klippen Skarreklit, der væltede i en efterårsstorm natten til 19. september 1978 ud for Bulbjerg, og er udhugget af en 18 tons stor granitblok fra Halmstad i Sverige af stenhuggermester Carsten Nørmark Christensen, Nørre Snede. Idémand er den tyske arkitekt Stefan Weidehoff, som er en flittig gæst i Han Herred.

På Frøstrup Stadion får spillerboksene nye stole takket være den lokale autostoleproducent Be-Ge Jany A/S, og på Fjerritslev Stadion opsættes tilsvarende nye spillerbænke med Sparekassen Vendsyssels Fond, Brovst, som sponsor.

Jens Hostrup fejrer 25 år som indehaver af Rakugalleriet i Telling med åbningen af en nordisk udstiling, hvor kunstnerne kommer fra såvel Danmark som Grønland, Sverige og Finland.

9. Klim Landsbyforening vil sikre sig, at området ved byens forsamlingshus ikke går i forfald og erhverver derfor afdøde Peter Styrbæks rødstenshus, som er et tidligere karetmagerværksted med beboelse fra 1923, på Gammel Landevej 7. Med 70.000 kr. i støtte fra Jammerbugt Kommunes udviklingsafdeling er en række frivillige håndværkere nu gået i gang med at totalrenovere huset med henblik på udlejning.

VisitJammerbugten tager et nyt initiativ til glæde for alle videbegærlige og naturelskende sommergæster, idet man har engageret naturvejleder Karsten »Kortbuks« Hansen, som er kendt fra TV2/Nord, til at stå for guidede vandreture i Slettestrand og Blokhus hver mandag i skolernes sommerferie. Til efteråret skal han stå for uddannelse af et nyetableret guidekorps i Jammerbugt.

10. Bendt Vinge Rasmussen, der udfylder rollen som bagermester i »Dyrene i Hakkebakkeskoven«, som er denne sommers skovspil i Jægerum Søpark, modtager umiddelbart efter sidste forestilling hæderen som »Årets Skovtrold«.

13. Golfspilleren Thomas Nielsen fra Fjerritslev er som sales manager med i inderkredsen, der står for planlægningen forud for »Made in Denmark« European Tour 2014, som afvikles 14.-17. august på Himmerland Golf & Spa Resort i Gatten. Arrangementet lægger op til en rød-hvid folkefest med omkring 70.000 besøgende, hvoraf mange forventes at overnatte i Han Herred. Derfor er de lokale turist- og handelsstandsforeninger i Fjerritslev og Brovst klar med både indkøbs- og oplevelsesmuligheder som supplement til at følge den internationale golfturnering. Kronprins Frederik kaster glans over begivenheden ved at stille op til en pro-am runde med »dynekongen« Lars Larsen, »motorkongen« Tom Kristensen og »golfkongen« Thomas Bjørn 13. august.

14. Efter ni års renovering kan de frivillige i foreningen Limfjordsbanen igen glæde sig over at komme ud at køre på strækningen Aalborg-Lindholm med damplokomotivet FFJ34, der er fra 1916 og i sin storhedstid kørte på Fjerritslevbanen.

15. 100-året for den store amts- og herredsudstilling på dyrskuepladsen i Fjerritslev 4.-12. juli 1914 samt fotograf Chr. Pedersens efterladte glaspladearkiv danner basis for en omfattende foto- og maleriudstilling i Vestergade 2 i forbindelse med Fjerritslev Handelsstandsforenings Sommer by Night 11. juli, hvor der blandt mange andre aktiviteter også sættes fokus på haner i alle afskygninger. Åbningen bliver festliggjort med musikalsk underholdning ved Johan Svaneborg, Niels Kraghede og mangeårig koncertmester Eyvind Sand Kjeldsen, hvis far spillede med sit orkester ved den opsigtsvækkende begivenhed i 1914. Den lokalhistoriske udstilling har endvidere åbent ved sommerens øvrige aktiviteter i handelsbyen.

18. Unge i alderen 17-21 år fra op mod 25 nationer mødes fra 19. juli til 2. august til Youth Camp & Exchange-lejr på Han Herreders Ungdomsskole i Skerping. Arrangør er Lions Clubben Vesterhavsfruerne i Fjerritslev, og målet er gennem lejrens mange forskellige aktiviteter at bidrage til gensidig forståelse mellem verdens folk.

22. Hvad er historien bag Attrup-Øland-dæmningen? Det er blot et af de mange spørgsmål, som besvares via en ny »Limfjords-app«, som Limfjordsmuseet i Løgstør i samarbejde med DR og DR’s Kulturarvsprojekt samt it-virksomheden Redia har lanceret som en samlet indgang til de mange smukke og spændende maritime kulturmiljøer, Limfjorden har at byde på.

25-årige Jeppe Møller Nielsen, der er opvokset på Øland og i dag er bosat på Skrænten 12 i Brovst, etablerer sig som selvstændig, autoriseret elinstallatør med firmaet EL-Nord ApS, der får hjemsted i Vadum og afdeling i Brovst.

En norsk investorgruppe har købt de tomme bygninger efter det konkursramte Yellow Hotel – tidligere Øland-kroen – på Hammershøj 29-31 med henblik på etablering af et nyt hotel- og golfresort. De tilhørende lejligheder skal gøres klar til udlejning eller salg på ejerlejlighedsbasis.

Tranum: I forbindelse med årets veterantræf foretager kulturudvalgsformand Helle Bak Andreasen den officielle indvielse af den nyrenoverede lade på husmandsstedet Tranhøj 6, som er hjemsted for Øster Han Herreds Egnssamling. Blandt meget andet er der anledning til at se en flytbar smedje og et fuldt fungerede tærskeværk i bordhøjde.

25. Med støtte fra Jammerbugt Kommunes landdistriktsmidler og delvis egenfinansiering – samt mange frivillige arbejdstimer – er Attrup Borgerforening klar til indvielse af en ny badebro ved byens lystbådehavn, hvor der er Blå Flag, fin, blød sandbund og rent, klart badevand på 60 cm’s dybde ud for broen.

26. Sangeren Lucy Mardou optræder på hjemmebane ved årets festival i Frøstruplejren (alias Thylejren), hvor de mere end 40 år gamle hippieidealer som »love, peace and understanding« stadig lever, om end deltagerne i dag optræder langt mere påklædte end i 1970’erne.

27. En gruppe frivillige, der er organiseret i Lild Strand Bådelag, arbejder i disse dage på at lokalisere blokken, der befinder sig på sandbunden ud for det tidligere fiskerleje som en del af ophalingsspillet på landingspladsen. Efter udskiftning af blokken og renovering af spillet skal kystbåden »Skarreklit« model 1962 hentes hjem fra Slettestrand, hvor den er blevet totalfornyet som en del af projekt Han Herred Havbåde og har ligget klar siden søsætningen 25. maj sidste år.

Der høstes mange steder i Han Herred – to-tre uger før normal høst – i den udsædvanligt flotte sommer, der har budt på tørt vejr dag efter dag og den næstvarmeste juli måned i over 100 år.

30. Kim Pedersen, skoleleder på Trekronerskolen, skal indtil videre også varetage ledelsen af Skovsgaard-Tranum Skole, da det i første ansøgningsrunde ikke er lykkedes at finde en afløser for René Henriksen, der har skiftet job pr. 1. august.