Juli 2012

Verdens største vindmøllevinge – den første af tre på hver 75 meters længde, produceret af Siemens i Aalborg og malet i Esbjerg – passerer Han Herred på vej til Østerild, hvor den skal være en del af det kommende testcenter for vindmøller. Foto: Ejgil Bodilsen

Verdens største vindmøllevinge – den første af tre på hver 75 meters længde, produceret af Siemens i Aalborg og malet i Esbjerg – passerer Han Herred på vej til Østerild, hvor den skal være en del af det kommende testcenter for vindmøller. Foto: Ejgil Bodilsen

1. Brødrene Nicklas Edgar Andersen, 13, og Ebbe Leonardo Breinholt Bjerre, 17, får deres livs oplevelse, da finder hinanden via Facebook. De blev begge med års mellemrum bortadopteret fra Colombia til Danmark, hvor de uden nogen form for viden om hinanden voksede op med blot 10 kilometers afstand mellem deres respektive hjem i Fjerritslev og Aggersund.

2. Sigaard Jensen er skolelærer, Søren Simonsen er smed, og Kurt Gregersen er fast spillemand, når der seks torsdage fra 5. juli blændes op for sommerens levendegørelse af herregården Bratskov i Brovst.

3. Modtagelse i skolegården, fællesfoto, sang, dans, taler og servering er blandt ingredienserne, da elever og personale på Skovsgaardskolen tager afsked med lederparret Mogens Johansen og Karin Duedahl. Mogens Johansen kom til skolen som viceinspektør i 1985 og har siden 1993 været skolens leder.

Tidligere sygehusgartner Ove Klitgaard Kristensen tager initiativ til, at en hengemt mindesten for N.C. Vestergaard, der var sygehuslæge i Brovst 1909-32, kommer til ære og værdighed foran det nuværende sundhedshus.

230 spejdere fra Jammerbugt Kommune – heriblandt borgmester Mogens Gade fra KFUM Spejderne i Skovsgaard – deltager i Spejdernes Lejr 2012, som er fælles for alle fem spejderkorps og åbner ved Holstebro 21. juli med over 35.000 deltagere, heraf 4.500 udlændinge fra 40 forskellige lande. Den største danske spejderlejr nogen sinde.

14 guldkonfirmander fra Tømmerby og 15 fra Lild samles i de respektive kirker for at fejre 50-året for den store begivenhed i 1962.

I forbindelse med naturfagsundervisningen deltager Ørebroskolens 6. klasse i et mindre naturgenopretningsprojekt for at skabe bedre liv for fisk og insekter i Ørebro Kanal. Det sker i samarbejde med Jammerbugt Kommunes Vand- og Naturafdeling.

4. 1.800 kbm beton går til støbning af fundamentet til den første, omkring 200 meter høje vindmølle i det nye testcenter i Østerild Plantage. Allerede nu kan to store lysmaster ses langt ind i Han Herred.

Øland: Ildsjælen Hardy Lauridsen modtager Revy-prisen med tilhørende pokal, som uddeles for 10. gang i forlængelse af premieren på årets revy, der tiltrækker 120 gæster i teltet ved medborgerhuset.

5. Arbejdsgruppen, som siden 2009 har arbejdet med planer for et motorikcenter i tilknytning til Ørebroskolen, må erkende, at det som følge af finanskrisen er svært at få finansieret et millionbyggeri lige nu, hvorfor projektet deles i to, således at den udendørs aktivitetsbane anlægges i år, mens det store byggeprojekt sættes på stand by indtil videre.

6. Først bestod hun 9. og 10. klasses prøverne, og nu har 24-årige afghanske asylansøger Freshta Zahedi, der kom til Danmark i 2005 og i dag bor på Sygehusvej i Brovst, gennemført en hf-eksamen på VUC i Aabybro på de normerede to år.

Hotel Klitrosen i Slettestrand, der begyndte som badepension i 1917, og som efter en del omskiftelser har haft et par stillestående år, genåbner med direktør Rikke Eisenhardt og chefkok Thomas Larsen i spidsen. Der er lagt et niveau »lidt under Svinkløv Badehotel«, som indehaver Mads Muus siger.

7. Efter 80 år har slægten Jensen-Lynglund, der stammer fra Sindal- og Mosebyområderne, valgt at afslutte en årlig tradition med familietræf i Fosdalen. Slægtsfaderen Peder Chr. Jensen var husmand og tækkemand i Tranum Klit, og hvert år siden hans død i 1932 har de 11 børn og deres efterkommere fra nær og fjern (herunder USA) mødtes på Kristi himmelfartsdag. Nu er tilslutningen faldet, og gravstedet på Lerup Kirkegård sløjfes.

10. Thorup Strand Fiskeriforening, Thorupstrand Kystfiskerlaug og Han Herred Havbåde står bag planerne for et nyt fiskepakhus på Thorup Strand til 23 mio. kr. Huset skal være med til at sikre lokale job og egnens specielle kystkultur og ventes at stå færdigt i 2013.

14. En lokal tænketank skal indsamle idéer til en fremtidig anvendelse af Vester Thorup Efterskoles bygninger, der nu bliver ledige, idet bestyrelsen på et møde 24. juni besluttede at indstille til en ekstraordinær generalforsamling 12. juli at lukke skolen på grund af for få elever til det kommende skoleår. I mellemtiden er der indgivet to konkursbegæringer.

18. Thy Mors Energi er på vej med en »fibernetmotorvej« gennem Frøstrup og op over Bjerget mod Fjerritslev og forsøger i videst muligt omfang at udnytte de tomme rør fra det hedengangne Midt Vest Bredbånd, så unødigt gravearbejde undgås.

Specialblokvogn på 130 tons manøvreres ind i Vester Thorup Klitplantage, da 1.400 meter kabel, der i sig selv vejer 55 tons, trækkes af som første stræk i jævnstrømskablet Skagerrak 4 mellem Tjele ved Viborg og Kristiansand i Norge. Jordkablet, der er i alt 94 km, lægges ned i en halvanden meter dyb rende. 12.000 køreplader til entreprenørmateriellet er lagt ud for at skåne terrænet mest muligt.

24. Brovst Bilsyn – med filial i Fjerritslev – er nu godkendt som motorkontor og kan levere næsten alle typer nummerplader. Det sker som følge af, at SKAT fra 1. februar 2013 kun vil opretholde fire ud af de hidtil 30 nummerpladeekspeditioner i landet.

25. Lokalhistorisk Arkiv på Fjerritslev Bibliotek fylder 25 år, og jubilæet markeres med åbent hus i bibliotekets åbningstid i hele ugen fra 6. til 10. august.

28. Tre sammenbyggede, permanente pavilloner bag gymnasiet og en stor udvidelse af fællesarealet mod vest skal sikre gode rammer for det »nye« Fjerritslev Gymnasium, hvor 500 elever og 70 ansatte fordelt på 10. klasse, stx, hf og hhx får deres daglige gang fra det nye skoleårs begyndelse fredag 10. august.

30. Verdens største vindmøllevinge – den første af tre på hver 75 meters længde, produceret af Siemens i Aalborg og malet i Esbjerg – passerer Han Herred på vej til Østerild, hvor den skal være en del af det kommende testcenter for vindmøller.