Januar 2013

Peter Lund Hyldager søger kommunen om tilladelse til at udvide med 600 kvm lager i to etager i tilknytning til BOP Kontormøbler ApS i Fjerritslev. Foto: Mattias Bodilsen

Peter Lund Hyldager søger kommunen om tilladelse til at udvide med 600 kvm lager i to etager i tilknytning til BOP Kontormøbler ApS i Fjerritslev. Foto: Mattias Bodilsen

2. Arkæologer fra Nordjyllands Historiske Museum har gennemgået samtlige 474 fortidsminder i Jammerbugt Kommune og vurderet deres tilstand. Hovedparten heraf ligger på Fjerritslev-bakkeøen, som i stenalderen var en ø i havet, og især fremhæves en gruppe på otte anselige, men ret ubemærkede gravhøje på Aagaards Mark sydøst for Fjerritslev.

Som en konsekvens af Aalborg Kommunes beskæring af tilskuddet til Sundby Samlingerne i Nørresundby har cand.mag. Ketty Johansson, der er født og opvokset i Han Herred, valgt at forlade sin stilling efter 28 år som museumsleder.

Dorte Vestergaard Andersen, Rugmarken 11, Fjerritslev, hædres med Den Kongelige Belønningsmedalje, idet hun pr. 31. december er stoppet efter 42 års ansættelse som revisorassistent hos Landbo Nord i Fjerritslev.

3. Ved Retten i Hjørring indledes i dag en række straffesager om kursmanipulation i kølvandet på krakket i ebh bank. I samme forbindelse får DR Nyheder problemer med troværdigheden, da der i dagens nyhedsudsendelser vises billeder af en »demonstration« med utilfredse hanherredborgere, instrueret og iscenesat af produktionsselskabet Larm Film, der er i gang med at producere et dokumentarprogram om ebh bank.

5. De gamle færgekroer langs Limfjorden er temaet for en ny bog, som udsendes af Limfjordsmuseet i Løgstør i samarbejde med Limfjordsmuseernes Samvirke. Bogens titel er »Limfjordens kroer – en rejse i fortid og nutid«.

Brovst Tæpper og Gardiner v/Kent Hjørringgaard på Merkurvej i Brovst har fra årsskiftet ændret sit kædesamarbejde fra Botex til Garant.

6. Efter succes med faste ugentlige motionshold i Øsløs, Klim og Fjerritslev – og en landsdækkende event i 2012 til fordel for kræftramte børn – er Charlotte Bolivard Møller fra Klim nu også klar til at tilbyde zumba i Øland Medborgerhus.

7. Mens der stadig granskes i løsningsmuligheder for at aflaste trafikken gennem Arentsminde, Halvrimmen og Brovst ved hjælp af en omfartsvej nord eller syd om de tre byer, sætter Vejdirektoratet gang i en sikring af lyskrydset Østergade-Kirkegade-Vestergade-Jernbanegade i Brovst, som er en sort plet på rute A11 mellem Aabybro og Fjerritslev.

8. Klim får landets største vindmøllepark, når energiselskabet Vattenfall Vindkraft går i gang med nedtagningen af de 35 eksisterende vindmøller på Klim Fjordholme for at erstatte dem med 22 nye og større vindmøller, som fra 2015 årligt skal kunne forsyne 58.000 husstande med strøm.

Da det ikke ved efterårets menighedsrådsvalg lykkedes at sammensætte et nyt menighedsråd for Lild Sogn, holdes nu et nyt, offentligt orienteringsmøde i konfirmandstuen. Ligeledes holdes udfyldningsvalg til Klim-Vester Thorup-Vust Menighedsråd, hvor der mangler et medlem fra Klim Sogn.

Smedemester og entreprenør Karsten Jespersen, Klim Bjerg, har pr. 1. januar overdraget Gøttrup Smedie på Gøttrup Rimmevej 27 til Kasper Thorning.

10. Som led i bestræbelserne på at gøre Frøstrup til en grøn og attraktiv by for tilflyttere og turister har foreningen Hannik besluttet at opsætte ladestandere til elbiler ved den nu næsten færdigombyggede Frøstrup Gl. Kro.

11. Mod alle forventninger er det nu lykkedes at få en ny speciallæge i hjertesygdomme til Sundhedshuset i Brovst, efter at Ebbe Steinmetz, der fungerede på posten i 10 år, lod sig pensionere i april sidste år. Det er mangeårig overlæge ved Aalborg Sygehus Geert Espersen, der nu har valgt at prøve kræfter med jobbet som kardiolog på hjerteklinikken i Brovst.

12. Omkring 500 familiemedlemmer, venner og kolleger samles til mindehøjtidelighed på Thorup Strand, hvor de overværer, at asken af 43-årige Henrik C. Nielsen, der druknede med sin kystbåd »Spirillen« under fiskeri af nytårstorsk 28. december, spredes i havet fra dækket af HM93. Efterfølgende serveres pølser og øl de til de fremmødte i redningshuset.

14. Efter et vellykket forsøg med direkte transmission af kommunalbestyrelsens budgetforhandlinger i efteråret får borgerne fra 31. januar permanent adgang til live-tv i forbindelse med kommunalbestyrelsesmøderne i Jammerbugt.

Brugte kontormøbler hitter i en krisetid, så Peter Lund Hyldager søger kommunen om tilladelse til at udvide med 600 kvm lager i to etager i tilknytning til BOP Kontormøbler ApS, der har til huse et tidligere supermarkedslokale, Østergade 44 i Fjerritslev.

15. Som led i 10. klasses science-linje på Han Herreders Ungdomsskole er eleverne involveret i et projektsamarbejde med stålvirksomheden Scaniro i Fjerritslev, hvor de prøver kræfter med både produktudvikling og procesoptimering.

16. Ko nr. 1402 hos Petra og Matthijs Westra på Tranum Enge har i sin knap 12-årige levetid leveret 100.000 kg mælk – i øvrigt besætningens tredje ko med samme høje ydelse.

17. Plejehjemmet Stenhøj i Vesløs går endnu en gang fri af lukning. Politikerne i Thisted Kommunes social- og sundhedsudvalg er enige om at finde en krævet ekstrabesparelse på 7,6 mio. kr. på dette års budget på andre måder.

18. Med en bevilling på 200.000 fra den lokale elfond er Fjerritslev Borgerforening i gang med en omfattende renovering af elmøllen fra 1943 med byens vartegn, hanen, på toppen.

Jammerbugt Kommune øger antallet af demenspladser fra 58 til 77 i forbindelse med en ny struktur, hvor demente gradvis samles på plejecentrene Solgaarden i Fjerritslev, Solbakken i Brovst samt i Kaas og Biersted. Solgaarden ændrer otte plejeboliger til formålet.

20. Butikscentret City West – der omfatter Kent Røge Køkkencenter, Hanbo Design og DCM Cykler & Maskiner – flytter i løbet af foråret fra Håndværkervej 6 til nye og større lokaler i den tidligere Stratego-bygning ved Industrivej.

21. Usædvanlig karriere: 17-årige Anders Bager har siden august 2011 været i lære som jockey hos sin mor, Lone Bager, der er professionel galoptræner. Træningen foregår på Tingskovvej 24 ved Øster Svenstrup, hvor familien har omkring 20 heste gående. I 2012 blev det til 20 sejre og en indtjening på 750.000 kr. på væddeløbsbanen, som er Anders’ foretrukne element. En særlig udfordring er at holde sig nede på den vægt, der kræves af en jockey – Anders er 182 cm høj og vejer kun 58 kg.

22. I en periode på foreløbig et år skal et team bestående af ægteparrene Ruth Højlund og Torben Persson samt Mina og Zoran Luka Fred indgå i den daglige ledelse af Kirsten Kjærs Museum for at aflaste lederne Harald Fuglsang, der fylder 80 år 29. januar, og John Anderson.

Bofællesskabet Krabben for udviklingshæmmede på Slettestrandvej 6 holder festlig indvielse af det nye Samværs- og Aktivitetscenter i den nedlagte Hjortdal Skole til afløsning for Krabbens Dagbeskæftigelse på Mågevej 13 i Fjerritslev.

23. SuperBest – Fjerritslev Storkøb – i Søgade 10 bliver pr. 1. april en del af Spar Danmark under navnet Eurospar.

Klim Strand Camping er sammen med Jambo Feriepark ved Blokhus blandt de kun seks danske campingpladser, som hædres med prisen BestCamping (tidligere SuperPlatz) af ADAC og ANWB, som er FDM’s tyske og hollandske søsterorganisationer. Prisen svarer til restauranternes Michelin-stjerner.

24. Michelle Kronborg og Signe Pedersen, begge fra Brovst og aktive dansere i Power House i Aabybro, vinder guld i disco og sølv i hiphop ved det jyske discomesterskab, der afvikles i Ry.

26. Øland: Der er foreløbig 10 medlemmer i en nystiftet hundeklub, der i sommeren 2012 er oprettet som en lokalafdeling af DcH på initiativ af bl.a. hundetræner Sanne Bager.

27. Helle Gjerløv Møller – 32 år, bosat i Aalborg og tidligere leder af Dronninglund Friskole – er pr. 1. januar tiltrådt stillingen som skoleleder på Ørebroskolen, hvor hun afløser René Henriksen, der nu står i spidsen for Skovsgaard-Tranum Skole.

29. Kæmpemæssige isflager skaber natten til i dag trafikale problemer på hovedvej A11 over Vejlerne. En bilist har mistet herredømmet over sin bil og er væltet om efter at være kørt ind i en isflage, og hovedvejen er delvis lukket i næsten to timer.

26-årige Elian Abdel-Ahad fortsætter med at drive Attrup Havnecafé, selv om han nu også er forpagter af Teatercaféen i Aalborg.

Arne Kragh Pedersen overdrager pr. 1. februar sit autoværksted, Aalegaard Auto på Aalborgvej 223, til sønnen René Kragh Pedersen.

30. Brovst: I forbindelse med SuperBrugsens flytning til de tidligere Weiss-lokaler i Jernbanegade 2-4 får også postbutikken til huse på samme adresse pr. 31. januar.