Januar 2012

Fjerritslevbanen i ny udgave: Nu kommer der gang i et længe ønsket cykelstiprojekt, der skal genoplive den gamle jernbanelinje fra 1897 mellem Nørresundby og Thisted. Foto: Ejgil Bodilsen

Fjerritslevbanen i ny udgave: Nu kommer der gang i et længe ønsket cykelstiprojekt, der skal genoplive den gamle jernbanelinje fra 1897 mellem Nørresundby og Thisted. Foto: Ejgil Bodilsen

2. Tømmerby og Lild menigheder inviterer søndag 8. januar til afskedsgudstjeneste i Tømmerby Kirke for Poul Farsinsen, der har været sognepræst siden 1976 og provst for henholdsvis Hanherred og Jammerbugt Provsti siden 1993.

3. Harald Fuglsang, der sammen med John Anderson er leder af Kirsten Kjærs Museum i Langvad, barsler med sin fjerde bog – Til Eftertanke – som ifølge forfatteren er »en gammel mands tanker om velfærdsstaten og verdenssituationen i dag« og forventes at udkomme i slutningen af 2012. Grethe & Jørgen P. Bornerups Fond støtter udgivelsen med 25.000 kr., hvormed fonden samtidig viser en påskønnelse af de to museumsfolks store indsats for at udbrede kendskabet til Thy og Hannæs.

8. Fjerde generation står klar, når det bliver aktuelt, men Peder Klit har ingen planer om at stoppe, når han 1. april fejrer 40-års jubilæum som strandfoged. Han begyndte i 1972 med Svinkløv og fik med tiden halvdelen af Klim Strand, hele Kollerup Strand og nu også halvdelen af Slettestrand, som han skal dele med Bjarne Godske Andersen, Tranum.

11. En legende på Brovst Sygehus går på pension: 71-årige hjertespecialist Ebbe Steinmetz stopper pr. 1. april efter 33 år som overlæge i det nordjyske sundhedsvæsen. Samtidig lukker Region Nordjylland det kardiologiske ambulatorium, der blev indrettet i 2007 som en afdeling af Aalborg Sygehus i de tidligere sygehusbygninger i Brovst. Borgmester Mogens Gade (V) erkender, at det vil være en svær opgave at få en ny hjertespecialist til Jammerbugt Sundhedshus, som er oprettet af kommune og region i fællesskab.

13. Keramiker og smykkekunstner Birthe Sahl, Aalborgvej 18, Halvrimmen, har fået til opgave at udføre Jammerbugt Kommunes gave – et halssmykke i porcelæn og sølv – til Dronning Margrethe, der fejrer 40-års regeringsjubilæum i dagene omkring 14.-15. januar.

15. – Jeg var skeptisk og kunne ikke rigtig se idéen. Men det var en rigtig beslutning, fastslår borgmester Mogens Gade (V) i dag i en status over de første fem år med Jammerbugt Kommune.

16. Bente Nielsen og Mogens Bislev erkender, at det ikke er muligt at drive helårsforretning i Hjortdal og drejer nøglen om efter knap to år som indehavere af byens købmandshandel på Hjortdalvej 142.

På initiativ af Eva Sellin Mortensen etablerer Frivillighuset Jammerbugt to demenscaféer, en i Hune og en i Fjerritslev, for at skabe et frirum for mennesker med demenssymptomer og deres pårørende. Første cafédag er 25. januar i Fjerritslev Kirkecenter.

17. Asbjørn Jespersen er tilbage i en nyindrettet Café Asbjørn, Vestergade 11, Fjerritslev, efter at caféen har været lukket, og den tilhørende kiosk har været bortforpagtet i godt et års tid.

Hanstholm/Frøstrup: Vognmandsfirmaet P. Bjarne Andersen, der kort før jul fyrede sine 20 chauffører som følge af en mistet storkunde til en østeuropæisk konkurrent, erklæres konkurs af skifteretten i Thisted.

18. Freelancefotograf Jørgen Nøhr, Attrup, har gennem 16 år skildret den dansk-amerikanske venskabsfest i Rebild Bakker med sit kamera. Knap 350 af de bedste skud udstilles nu i Chicago som led i 100-års jubilæet for Rebild National Park Society i slutningen af april. Herefter skal de mange 4. juli-billeder indlemmes i samlingerne på det danske immigrantmuseum i Iowa.

19. Efter godt 30 år i embedet takker Ejler Winkel af som sognepræst i Fjerritslev, Kollerup og Hjortdal med udgangen af februar. Det sker i forbindelse med 65-års fødselsdagen tidligere i samme måned. Der holdes afskedsgudstjenester i alle tre kirker søndag 5. februar, hvorefter præsten og hustruen, Mette, flytter fra embedsboligen på Hjortevej 1 i Hjortdal til familiens sommerhus i Svinkløv.

20. Jammerbugt Kommune overtager en tom byggegrund på Skovgårdene i Fjerritslev fra ebh-fonden for at sikre sig mulighed for, at der kan bygges flere ungdomsboliger i tilknytning til Fjerritslev Gymnasium ud over de otte, som Fjerritslev Boligforening opførte i 2006.

21. Brian Larsen (43), der er nytiltrådt leder af den kommunale ungdomsskole i Jammerbugt, rydder op i organisationen, bryder mure ned og skrotter de gamle kulturer fra de fire tidligere ungdomsskoler. Ungdomsskolen har sekretariat på Kirkegade 2 i Brovst.

15-årige Karoline Stokholm Jepsen fra Øland har i godt et år øvet sig på hanherred-dialekterne for at indspille en cd med 10 sange, der udgives af foreningen Han Herred Mål.

23. Fjerritslevbanen i ny udgave: Nu kommer der gang i et længe ønsket cykelstiprojekt, der skal genoplive den gamle jernbanelinje fra 1897 mellem Nørresundby og Thisted. Jammerbugt Kommune samarbejder med nabokommunerne herom og afsætter de første 600.000 kr., som skal bruges til anlægsarbejde og til at kortlægge, om der skal eksproprieres jord på strækningen.

25. 44-årige Lene Burchardt Jensen, Gug, forlader 15. februar stillingen som leder af Brovst Skole, som hun har stået i spidsen for siden 2005, idet hun pr. 1. marts er udpeget som inspektør for en ny byskole, der samler elever og personale fra Munkebakkeskolen, Hånbækskolen og Ørnevejens Skole i Frederikshavn.

29. Bibliotekschef Susanne Hjorth Hansen, der også er leder af lokalarkivet i Brovst og medlem af Han Herred Bogens redaktionsudvalg, fejrer 25-års jubilæum, idet hun som nyuddannet bibliotekar i 1987 begyndte med blyant og stempel på Brovst Bibliotek.

30. Det gamle Brovst Stadion skal sælges som byggegrunde og pengene lægges i en fond, oplyser kasserer Jørn Simonsen på generalforsamlingen i Brovst Idrætsforening, som ejer arealet og det tilhørende klubhus.

31. Ved et møde i Aktivitetscenteret på Parkvej i Fjerritslev 8. februar skal der søges oprettet en lokalafdeling af organisationen Ældre Hjælper Ældre som supplement til de offentlige tilbud.

Vesløs: Et hold lokale sypiger i den voksne alder står bag vægtæppet »Øsløs Vesløs Arup«, som er tegnet af Knud Lynge og viser landskabet og de mange erhvervsdrivende, som engang var i de tre sogne.

Lokalhistorisk Forening for Sydhannæs er flyttet fra bankbygningen (det tidligere posthus) på Vesløs Stationsvej 27 til nye lokaler på Ældrecenter Stenhøj, Tømmerbyvej 162. En tidligere bestyrerbolig med indgang fra gården er nu indrettet til arkiv og mødelokale.