Tingskoven

Stenkredsen ved Andebjerg. Foto: Mattias Bodilsen

Tingskoven er en privat skov, ejet af Nørlund Fonden, men der er offentlig adgang på alle stier og veje.

Tingskoven oser af historie, og den er et oplagt mål for søndagsturen!

Skoven er opkaldt efter Han Herreds oprindelige tingsted, som ligger ved Søhøje i den vestlige del af skoven. Tingstedet er omkranset af store sten og fungerede indtil 1634. De følgende århundreder havde Han Herreds ting hjemsted i Brøndum, Kettrup og Fjerritslev, indtil retskredsen blev nedlagt pr. 1. januar 2007.

En anden stenkreds er Andebjerg, som ligger længere mod syd. 13 storsten ligger i et velordnet system og kan meget vel være et af oldtidens kalendersystemer. I skoven findes også flere oldtidsbrønde.

Måske har der tidligere været egeskov på stedet, men i århundreder lå området hen som hede.

Inspireret af Enrico Dalgas, der efter 1864 talte varmt for at opdyrke de danske heder, blev der indledt en skovplantning i 1872. På Fjerritslev Bryggeri- og Egnsmuseum findes den plov, som pionérerne brugte til opfuring før plantning af træer.

Tingskoven var i et par generationer ejet af familien Laumann Jørgensen på Aalegaard.

Siden 1980’erne har skovdriften været begrænset, men Nørlund Fonden varetager naturligvis vedligeholdelse og nyplantning som følge af fredskovspligten.

Oldtidens spor i landskabet
Læs mere under Aalegaard