Janum Kjøt

Janum Kjøt. Foto: Mattias Bodilsen

Janum Kjøt var en af de største vandreblokke i Jylland og et værdifuldt minde om de enorme kræfter, som istidens gletschere havde.

I 1930’erne var stenen lige ved at blive sprængt i stykker, dynamitten var købt, men inden den kom i brug, blev stenen fredet, og endte således ikke som vejbelægning.

Janum Kjøt var tidligere dækket af jord og flyvesand, men ved en frivillig indsats blev den i 1960’erne gravet fri.

Sydvest for Janum Kjøt ligger i en fordybning en mindre sten, den har fået navnet Janum Bikjøt og er muligvis oprindelig en del af den store sten.

Få hundrede meter mod syd ligger det fredede område, Egebjerg, der er et lyngklædt bakkedrag med tre velbevarede oldtidshøje, hvorfra der er en fantastisk udsigt.

Området omkring Janum Kjøt er fredet for dels at sikre stenen Janum Kjøt, dels for at sikre udsynet fra højgruppen Lundhøje, der ligger som monumenter fra oldtiden.

Janum Kjøt
Janumvej
9460 Brovst