Fosdalen

Fosdalen. Foto: Mattias Bodilsen

Lokalhistorikeren, realskolebestyrer og præst B. Thorlacius-Ussing, Fjerritslev, skriver i 1914 følgende maleriske ord om Fosdalen:

Fosdalen – – “Paa Vossevangen, der vil jeg bo …” nynner man uvilkaarligt, men – – Poesien til Side. Hvad siger “Trap”? “Noget fra Kirken ved den sydlige Indgang til den skønne Fossedal (“Fas”), en dyb, træ- og lyngbevokset Kløft, der skærer sig dybt ned i Terrainet, er der et Kildevæld eller en lille Vandsamling, der i sin Tid har været en hellig Kilde, “Vor Frue Kilde”, som søgtes paa Vor Frue Dag (8. september, red.), og hvorved der tillige holdtes Kildemarked, “Lerup Marked” langt op i Tiden, indtil det forlagdes til Skræm Sogn.” Saa vidt Trap, og det endte jo prosaisk nok. Men har du vandret Dalen igennem, kigget ind i Sidekløfterne under Egene, plukket Klitroser med Ferskenblomstens Farvespil i sine Kronblade, fulgt det sladrende Væld, der snor sig gennem Dalbunden, nikket til Birkene og Enen og Bregnerne deroppe paa Skraaningerne, standset betaget paa det Sted i Dalen, hvor 5 Kløfter munder ud, og 5 lyngklædte Forbjerge trodsigt skyder Bringen frem mod Modstanderen ligeoverfor; og har du pludseligt set et Udsnit af det aldrighvilende, evigtilende blaa Hav liger der langt ude for Enden af Dalen som det store Slutningstegn i denne forunderlige Aabenbaringsbog, Fosdalen er – – og har du en Sjæl endnu, da giv Dig over, uden Naade, uden Betingelse, og læg Dig hulkende ind mod Fosdalens Moderbryst, i Graad over, at Naturen er saa mægtig, saa ren, saa gribende stor, og du saa lille, saa jammerlig forpjusket og fattig paa Sjæl. – – –

Vandretur gennem Fosdalen

Fra parkeringspladsen ved Lerup Kirke eller på skråningen foran Fosdalen er der en vandresti ned gennem dalen. Til tider former stien sig som en bro over og langs bækken. Øverst i dalen ses markeringen af den gamle helligkilde i form af en sten med indskriften Vor Frue Kilde”.

For enden af stien går man et lille stykke på vejen mod havet, hvorefter der fører en trappe til højre op ad skråningen. Heroppe er der en formidabel udsigt over Fosdalgaard, klitheden og havet.

Ad snoede stier, der fører uden om de mange kløfter, når man tilbage til udgangspunktet ved Lerup Kirke.

Naturcenter Fosdalen
Fosdalvej 69
9460 Brovst
Telefon 98 23 50 44
Naturskole, lejrskole og udstilling

Læs mere på naturcenterets hjemmeside