Bratbjerg Søerne

Huset ved Bratbjerg Søerne. Foto: Mattias Bodilsen

Arealet omkring huset ved Bratbjerg Søerne er på 7 hektar, som oprindelig hørte til en mindre landejendom.

I 1994 overtog Tranum Aktieplantage grunden med henblik på at etablere et rekreativt område til glæde for mennesker og dyr.

Overskudsjord blev lagt op og danner de volde, som i dag omgiver de to søer, der opstod som følge af gravningen og under ét har fået navnet Bratbjerg Søerne.

Søernes bredder blev planeret, og de kampesten, der dukkede op, blev anbragt i kanten. De helt store vandreblokke fik lov at stå som monumenter over en fjern istid.

Sluttelig blev området omkring søerne tilplantet, og i dag er der varieret vegetation med løv- og nåletræer samt frugttræer og -buske, som publikum er velkommen til at forsyne sig af.

Kør helt ned til søerne – stil bilen og gå en tur!

Hvis man ikke stiller bilen ved huset ved parkens østlige indgang, er der mulighed for at køre ned gennem parken og parkere ved mindestenen for Bratbjergmanden. Herfra kan man nyde udsigten over området – måske den medbragte kaffekurv – og ellers gå en tur på voldene rundt om parken.

Samtidig er det muligt at benytte den gamle kirkesti mellem Bratbjerg og Tranum ved at følge stien i parkens nordvestre hjørne. Denne strækning følger i øvrigt et forløb af Nordsøstien.

Huset ved Bratbjerg Søerne er åbent for publikum i sommerhalvåret fra 1. april til 31. oktober – fra solopgang til solnedgang.

Der er mulighed for at tænde op i pejsen – både indvendig og udvendig fra – og grille medbragt mad.
Indvendig er der borde og bænke med plads til ca. 80 personer.

Aftale om benyttelse af huset til private sammenkomster eller foreningsmøder kan ske ved at skrive sig på opslagstavlen, der er ophængt i huset.

Huset ved Bratbjerg Søerne
Bratbjerg
9460 Brovst