Aggersborg – vikingeborg, herregård og kirke

Aggersborg. Foto: Mattias Bodilsen

Aggersborg er landets største vikingeborg. Aggersborg var aktiv som fæstning i perioden fra 980 til ca. 1000.

Vikingeborgen var strategisk placeret på en skråning ved det smalleste sted af Limfjorden. Herfra kunne man overvåge færdslen over fjorden mellem Himmerland og Han Herred. Samtidig havde vikingerne let adgang til Norge via Sløjkanalen, som dengang forbandt Limfjorden og Vesterhavet gennem Gøttrup-Klim-området.

I mange år var Aggersborg totalt udslettet. Kun et svagt omrids kunne anes i kornmarken. Men i 1992 opførte Skov- og Naturstyrelsen en rekonstruktion af det imponerende voldanlæg.

Samtidig blev der indrettet et minimuseum over vikingetiden i kirkens velfærdsbygning. Udstillingen er udformet i tegneseriestil og er åbent for publikum i dagtimerne.

Aggersborg Kirke er en typisk landsbykirke fra middelalderen. Fra kirkegården er der en storslået udsigt over vikingeborgen, Limfjorden, Aggersund og Løgstør.

Tidligere delte Aggersborg pastorat med Bejstrup. Den gamle kirkesti mellem de to sogne kan stadig følges fra Thorupvej.

Ned mod fjorden ligger den gamle herregård Aggersborggaard. En af de kendteste slægter fra Aggersborggaard er Nørgaard-familien, som blandt andet tog initiativ til Fjerritslev Avis. Forfatteren Hans Kirk tilhørte også familien, og romanen »Skyggespil« stammer herfra.

Fra Aggersborggaard kan man under lavvande vade over til øen Borreholm, der bruges til græsning.

I den nedlagte Aggersborg Præstegård lidt øst for Aggersborggaard opvoksede forfatteren Jakob Knudsen. Han skrev senere den kendte salme »Se, nu stiger solen af havets skød«.

Vikingeborgen Aggersborg
Thorupvej, Aggersborg
9670 Løgstør