Oldtidens spor i Aalegaard Skov

Sporet i Aalegaard Skov ligger 5 km øst for Fjerritslev tæt ved hovedvej A11. Ved Statoil køres mod syd ad Skræmvej, og ca. 500 m fremme drejes til højre ad skovvejen til p-plads nr. 1.

Den afmærkede rute er ca. 1,5 km lang. God tur!

Oldtidens spor i Aalegaard Skov

1 Den gamle kongevej

Kongevejen var hovedfærdselsåren mellem Aalborg og Thisted og var en del af Ole Rømers landsdækkende vejsystem med milesten af den type, som ses ved Aarupbro nær Hingelbjergvejen 3 km mod vest. Sten med et, to og tre huller markerede henholdsvis ¼, ½ og ¾ mil. Her nordligst i Aalegaard Skov er et stykke af kongevejen skovet fri for træer, og vejbredden markeres af grøfter til begge sider.

2 Stavgården (sol-årskalender)

På grænsen mellem skoven og den åbne mark mod vest findes en runddysse, som i jernalderen omkring vor tidsregnings begyndelse blev til et kultsted i form af en sol-årskalender (sol-vi). I centrum af stenkredsen er der en roset af sten med stolpehul i midten. Herfra er der sigtelinjer til solens op- og nedgang på henholdsvis solhverv og jævndøgn, markeret ved tilsvarende stenrosetter med stolpehuller. Det er en storslået oplevelse at stå en midsommeraften med ryggen mod sydøst, sigte over midterstolpen mod den afsatte stenroset og se solen gå ned i nordvest.

3 Hesteskoen (solur)

I jernalderen inddeltes dagen i stunder à 45 minutter. Det hesteskoformede stenanlæg består af 13 små rosetter, hver med et midterhul til en skyggestang. I løbet af dagen kastede disse stænger på skift deres skygge mod en central stang i hesteskoen. Denne konstruktion er den ældst kendte form for solure herhjemme. Også her er der mulighed for at iagttage sigtelinjerne for solens op- og nedgang. I sigtelinjen mod nordøst findes spor af to trækulsdynger, hvilket tyder på, at jernalderstammen på Aalegaard har fejret sommersolhverv ved at iagttage solens opgang mellem to ildsøjler.

4 Oldtidsvejen

På kørevejen mellem de to p-pladser passeres en mutation af en gran, en såkaldt troldegran. Ad skovsporet mod vest fra p-plads nr. 2 når man frem til landets ældste stensatte oldtidsvej, bestående af nævestore sten og med fodboldstore randsten i begge sider. Vejen udgår fra en kraftig, firkantet stensætning mellem Aalegaards stuehus og sidelænge. Det bemærkelsesværdige er, at vejen nøjagtigt følger sommer-solhvervslinjen 41 grader og ender ved Hesteskoen (pkt. 3). Den kan derfor betragtes som en processionsvej mod solopgangen.

Ved opslagstavlen ved punkt 4 ses rækkegrave/askegrave fra vor tidsregnings begyndelse. Besøg plancheudstillingen om astronomi i Danmarks oldtid på Fjerritslev Egnsmuseum Bryggergaarden i midten af Fjerritslev by.

5 Årskalender

I oldtidsvejen er der indbygget en årskalender med sigtelinjer til årets to solhverv og jævndøgnene midt imellem.

6 Vadestedet

I en bue nordvest for oldtidsvejen og årskalenderen ses et vadested med 30 store trædesten, idet vejen her passerer et lille vandløb.

7 Skovrejsning

Et skovrejsningsprojekt, godkendt af Skov- og Naturstyrelsen, er undervejs på 10 ha afhøstede juletræsarealer med henblik på en kommende løvskov, bestående af birk, ask, ahorn og med mindre indslag af eg, bøg og nåletræ.

Aalegaard

Aalegaard ejes af familien til nu afdøde Einar Laumann Jørgensen, der i mere end 40 år beskæftigede sig med at fremdrage oldtidens spor i såvel Aalegaard Skov som Tingskoven med dens tingsted og store stenkredse.

Geologisk set ligger den nedlagte hovedgård på en stærkt udvasket moræne, der i 15-1600-tallet blev dækket af en halv meter flyvesand, hvorved rigtig god landbrugsjord blev ødelagt. Floraen i park og skov er særpræget med sit bunddække af vedbend, der er et yndet sted for vinbjergsnegle. Desuden findes lægeplanten dansk ingefær (aronstav). Af sjældne fugle ses grønspætte, ravn og fiskehejre, der sammen med rå- og kronvildt hører til skovens faste beboere.

Sporet i Aalegaard Skov
Indkørsel fra Skræmvej, ca. 500 meter fra Statoil-servicestationen på Aalborgvej
9690 Fjerritslev

Nærmere info på Fjerritslev Bryggeri- og Egnsmuseum