Han Herred Bogen 1997. Omslag: Stemning ved Limfjorden. Foto: Jeppe DamsgaardHan Herred Bogen 1997

Forord
Styrelsen for Lokalhistorisk Samvirke for Han Herred

Introduktion
Redaktionen

Fra Han Herreds ting
P. Rønn Christensen

Nyt og gammelt om Oxholm
N.H. Gadegaard

Barn på Hannæs
Ingvard Jakobsen

Brovst Afholdsforening
E. Fibæk Laursen

Fjerritslev-Frederikshavn Jernbane 1897-1969

Sand Kjeldsen og de muntre musikanter
Bent Rolighed

Lægepraksis i Fjerritslev i 1950’erne
Torben Ebbe

Kirsten Kjærs Museum
Harald Fuglsang

Han Herred Sangen
Bent Nygaard

Det Gamle Album
Redaktionen

Årets gang i Han Herred
Fjerritslev Avis