Februar 2013

The Bay Denmark er den nye internationale profil, som skal løfte markedsføringen af Jammerbugt som attraktiv turistdestination. Foto: Mattias Bodilsen

The Bay Denmark er den nye internationale profil, som skal løfte markedsføringen af Jammerbugt som attraktiv turistdestination. Foto: Mattias Bodilsen

1. Et arkitektfirma søger Jammerbugt Kommune om dispensation til at bygge et nyt supermarked i Fjerritslev ved at inddrage fem grunde i området Østergade-Algade, Mellemvejen og Rolighedsvej. Ingen vil dog sætte navn på, hvilken butikskæde, der står bag.

2. 47-årige Thomas Wessel Fyhn, der er opvokset i Lerup Gl. Præstegård og kommer fra en stilling som skovfoged og naturvejleder på Rømø, afløser pr. 1. april Thorbjørn Nørgaard, der efter 14 år forlader skovfogedboligen i Vester Thorup.

4. Arne Kragh Pedersen har efter 34 år med Aalegaard Auto på Aalborgvej 223 overdraget sit autoværksted til sønnen René Kragh Pedersen pr. 1. februar.

Magnus Pedersen og Jesper Pedersen på henholdsvis 16 og 17 år etablerer et fælles firma, »Pedersen Fester«, og holder deres første arrangement på de nyindviede Frøstrup Kro med omkring 150 unge festdeltagere.

5. Brovst: Et par hundrede mennesker står i kø, da Helle Bak Andreasen, formand for KFL-udvalget i Jammerbugt, klipper den røde snor ved indvielsen af den nye udgave af SuperBrugsen i Jernbanegade 2-4. De første 1.000 kunder bliver trakteret med kaffe, rundstykker, kagemand og en lille én.

Efter 41 år som advokat på adressen Vestergade 24 i Brovst har 66-årige Knud Dalsgaard Hansen valgt at lukke sin virksomhed med udgangen af 2012. Dalsgaard Hansen begyndte som fuldmægtig i 1971 og blev i 1976 eneejer af virksomheden, som en lang årrække også havde advokat Viggo Bækgaard og en filial i Vestergade 20, Fjerritslev, tilknyttet.

7. Som noget helt nyt er årets teaterforestilling på Fjerritslev Gymnasium et samarbejde med folkeskolen, idet gymnasiets musikhold har indstuderet og opsat stykket »Over Broen« sammen med Fjerritslev Skoles 9.k.

9. En ny særudstilling på Museet for Thy og Vester Hanherred viser strandinger på strækningen fra Thyborøn til Slettestrand gennem 800 år. Den ældste af de viste, strandede skibe er Kollerupkoggen, der blev fundet i 1978 nord for Fjerritslev og vurderes at være strandet i 1200-tallet. På udstillingen vises en model, mens selv koggen befinder sig på Nationalmuseet.

Socialdirektør Jane Hvas fratræder sin stilling som leder af Jammerbugt Kommunes social-, sundheds- og beskæftigelsesforvaltning i Brovst.

11. Henning Sørensen og Bent Jensen, der er tidligere brugsuddelere i henholdsvis Vesløs og Frøstrup, er medredaktører, når brugsforeningsbevægelsens historie i Thy og på Hannæs udgives i bogform til efteråret med museumspædagog Svend Sørensen, Thisted Museum, som hovedforfatter.

12. Som resultat af et internationalt samarbejdsprojekt er Han Herred Havbåde klar med en udstilling om skudehandlen, som foregik mellem Danmark og Norge frem til slutningen af 1800-tallet.

Halvrimmen gør klar til jubilæumsfejring, idet det 15. februar er 25 år siden, ØAH Hallen blev taget i brug. Jubilæet indledes med boksestævne.

21-årige Morten Thomsen, der netop er færdiguddannet fysiurgisk massør i Aalborg, er ikke bange for udfordringer. Han etablerer nu selvstændig virksomhed på Hovedgaden 49 i Skovsgaard.

15. Hjortdaldrengene Kåre Jensen og Mads Bjørk Jensen står bag et nystiftet firma, North Adventure, hvor de tilbyder teambuilding, events og indslag til polterabend i form af klatring, mountainbike, bueskydning, øksekast, båltænding mv. – alt sammen i naturen omkring Svinkløv og Slettestrand.

17. Den verserende skandale i flere europæiske lande om hestekød i fødevarer, der er mærket som oksekød, giver flere lyst til at smage hest, hvilket Brøndum Nørgård Natur-Ox nord for Fjerritslev nyder godt af. Her sælges nemlig kød af småheste, som Ulf Nielsen bruger til naturpleje af fredede heder og enge i Nordjylland.

40-årige Carsten Ørskov Hougaard har pr. 1. januar afløst Hans Votborg, der siden 1970 har beklædt stillingen som adm. direktør for Ceste Træ med hovedsæde i Thisted og afdelinger i bl.a. Brovst og Fjerritslev (to tidligere afdelinger af Han Herreders Tømmerhandel). I øvrigt er Votborg barnefødt 1952 i Telling vest for Tingskoven.

19. Kettrup-Gøttrup sogne vil forsøge sig med etablering af gudstjenestegrupper, hvor præst, kirkepersonale og et antal frivillige mødes forud for søndagens gudstjeneste for at gennemgå tekster og bønner og fordele opgaver som tekstlæsning, kirkekaffe, musikalske indslag m.v.

21. The Bay Denmark er den nye internationale profil, som skal løfte markedsføringen af Jammerbugt som attraktiv turistdestination.

24. Filip Siig og Ole Jensen, der i forvejen driver cateringfirmaet Kokken og Slagteren i Nørager, bliver nye forpagtere af restauranten på Klim Strand Camping.

26. Tandlæge Eva Strøm La Pointe lukker sin klinik efter 10 år som Erik Holmer Jensens efterfølger i Søndergade 11, Fjerritslev.

Der skal nu gøres et nyt forsøg på at udnytte fangst af søstjerner i Limfjorden til fremstilling af dyrefoder, sådan som det fandt sted på Amtoft-fabrikken, der producerede fiskemel fra 1959 til slutningen af 1970’erne.