Februar 2012

Genbrugsbanken – en genbrugsbutik, som er indrettet i den tidligere ebh-bygning på Aalborgvej 15 i Halvrimmen – danner ramme om et spændende integrationsprojekt. Foto: Ejgil Bodilsen

Genbrugsbanken – en genbrugsbutik, som er indrettet i den tidligere ebh-bygning på Aalborgvej 15 i Halvrimmen – danner ramme om et spændende integrationsprojekt. Foto: Ejgil Bodilsen

1. Blandt fem nominerede kandidater har en enig dommerkomité udpeget andelsselskabet Skovsgaard Hotel til at modtage FDB’s Socialøkonomiske Årspris 2011 på 100.000 kr. – I skaber meningsfyldte arbejdspladser til mennesker, som vi ofte har svært ved at se som en aktiv og synlig del af arbejdsmarkedet, lyder det i motiveringen ved overrækkelsen i København.

3. – Værsgo’, her har I nøglen – og held og lykke! Det er meldingen fra direktøren for Sparekassen Himmerland, Poul Damgaard, da han lægger nøglen til sparekassens nu lukkede afdeling på hjørnet af Fjerritslevvej og Ullerupvej i Aggersund i hænderne på formanden for Aggersund Borgerforening, Mads Krarup. Købmand Jens Chr. Olsen fra Kwik Spar på Ullerupvej 51 er interesseret i at leje sig ind.

Entreprenør Marthinus Christensen åbner til april en privat genbrugsplads for især byggematerialer ved ejendommen Strandvig på Gøttrup Strandvej 34 vest for Gøttrup. Han mener, der vil mangle en sådan plads i området, når den kommunale genbrugsplads i Gøttrup Have flytter til Fjerritslev senere på året.

4. Halvrimmen: Genbrugsbanken – en genbrugsbutik, som er indrettet i den tidligere ebh-bygning på Aalborgvej 15 – danner ramme om et spændende integrationsprojekt, idet mange tilflyttede flygtninge gerne vil deltage i det sociale liv og frivillige arbejdsfællesskab omkring butikken, fortæller tovholder Marianne Hollner.

5. Peter Holland, Kaj Brander, Jens Erik Stausholm og Thomas Holm arbejder med planer om en fodboldgolf- og krolfbane på en privat mark nær Tranum Kirke og bakkes op af kommunens teknik- og miljøudvalg.

6. Lokalhistorisk Samvirke for Han Herred får tilsagn om 50.000 kr. som støtte fra Jammerbugt Kommunes landdistriktspulje til igangsætning af Projekt Besættelsestidens Han Herred samt indkøb af luftbilleder, der viser de tyske anlægsarbejder i 1940-45.

7. Fredagscaféen er et nyt tilbud til eleverne på Fjerritslev Skole om at komme og hygge sig på tværs af klasserne.

Tømmerby-Lild Gymnastikforening og Øsløs Ungdomsforening fusionerer under navnet Hannæs Gymnastikforening.

8. En ægte øbo, Petrine Nielsen, tidl. Hammershøj 7, Øland, fejrer sin 100-års fødselsdag på Plejehjemmet Møllegaarden i Brovst, hvor hun netop er flyttet ind, og får besøg af sit hollandske plejebarn, Melani Koenen.

9. Inger Marie og Jens Jensen sælger Lerup Præstegård fra 1678 og holder ophørsudsalg i kunstgalleriet, som har været en integreret del af parrets liv gennem de 14 år, de har ejet kommunens ældste hus.

13. Bo Danielsen, medejer af Planteskolen Bakken i Aggersund siden 1989 som fjerde generation af familievirksomheden, etablerer sig som selvstændig anlægsgartner på Bejstrupvej 378, men samarbejder forsat med broderen Jan om levering af planter.

16. Thorup-Klim Boldklub har i det forløbne år investeret over 100.000 kr. – heraf 40.000 kr. fra støtteforeningen – i en ny petanquebane, nye redskaber til motionscenteret i Thorup-Klim Hallen og i forbedringer og nyt udstyr i cafeteriet, fremgår det af Allan Holm Kristensens formandsberetning på generalforsamlingen.

18. Efter indstilling fra børne- og familieudvalget beslutter kommunalbestyrelsen at placere det vestlige 10. klassecenter (for Brovst og Fjerritslev) som en særskilt afdeling af Fjerritslev Gymnasium.

22. I forhold til faren for oversvømmelser i forbindelse med stormflod er limfjordsegnene den mest udsatte del af de indre danske farvande, fastslår professor og ekspert i kystsikring Torben Larsen fra Aalborg Universitet. Han har skriftligt påpeget problemet over for miljøminister Ida Auken (SF) sammen med en protest fra de nordjyske borgmestre over, at ingen af byerne ved Limfjorden er med i den plan, som staten har lavet i forhold til faren for ekstreme oversvømmelser. Efter Torben Larsens opfattelse er løsningen at lukke Thyborøn Kanal med en dæmning og en sluse.

23. Himmerland Forsikring, der i forvejen har kontorer i Aars og Aalborg, åbner en filial på førstesalen i Sparekassen Himmerlands Fjerritslev-afdeling i Østergade 11 som det eneste forsikringsselskab med adresse i Jammerbugt Kommune.

24. To entusiaster – møbelsnedker Hans Jørgen Hansen og smed Freddy Nielsen – bruger fritiden til at renovere »Bette Knud«, en historisk Lønstrup-båd fra 1946, på Hans Jørgen Hansens ejendom, Koldborgvej 10 ved Gøttrup.

En modernisering af butikken står øverst på listen over gøremål hos 41-årige Peter Christensen, Vester Hassing, der har overtaget forpagtningen af tankstationen OK Plus, Østergade 65 i Brovst.

Ellen Bjerg og Børge Nielsen, Lejrmarksvej 66, Fjerritslev, hædres af LandboNord kreds 3 med prisen for godt landmandskab i form af en minature af bronzeskulpturen »Spiren« for deres virksomme arbejde på Holmegaard nær Vejlerne fra 1975 til 2011, foruden adskilligt organisationsarbejde. Gården drives nu videre af Louise og John Klit.

25. KJ Fashion: I en alder af kun 23 år er Kasper Jensen klar til at åbne egen modebutik for modebevidste drenge og herrer i alle aldre i de tidligere SportMaster-lokaler i Søndergade 1, Fjerritslev. I øvrigt går det rigtig godt for byens butiksliv. – Der er ingen tomme butikker, og vi har turister hele året, konstaterer Brian Thisted fra handelsstandsforeningen.

26. Aksel C. Nielsen, Vodskov, der blev født i Torslev ved Brovst under den tyske besættelse og har 30 år bag sig som eskadrillechef i Flyvehjemmeværnet, har gennem halvandet år bistået filmproducent Regner Grasten med research om våbennedkastninger, herunder fly og faldskærme, til filmen om Hvidstengruppen, som har biografpremiere i København i dag.

Flemming Andreasen, Øland, udgiver bogen »Greenkeeperens AB-Z – bæredygtig greenkeeping«, hvor han giver anvisning på, hvordan golfbaner kan vedligeholdes næsten uden brug af pesticider og med nedsat forbrug af vand og gødning.

26. Johan Svaneborg, Barkær ved Vust, borgmester i Fjerritslev Kommune 1994-98, fylder 80 år.

29. Øland Lokalhistoriske Sognegruppe markerer flytning af arkivet fra den nedlagte sparekasse til et klasselokale i Øland Medborgerhus, hvor der vil være åbent for besøgende hver onsdag kl. 16-18. Ved åbent hus-arrangementet i de tidligere skolebygninger kan man også stifte bekendtskab med seniorklubben, fotoklubben, bogcaféen, børnepasningsplanerne og børnerådets lokale.