Han Herred Sangbogen

125 sange om livet, fællesskabet, årstiden, vort dejlige land og vore nordiske naboer

Han Herred Sangbogen

Han Herred Sangbogen er tænkt til flittigt brug i hjem, i skole, i forening, på arbejdspladsen, til fest – ja, hvor der overhovedet er anledning til at synge en sang om livet, fællesskabet, årstiden eller vort dejlige land. Og ikke mindst Han Herred – landet mellem hav og fjord.

Det har været udgivernes hensigt at finde det bedste frem fra vores egn: Nye såvel som kendte og elskede sange om Øster og Vester Han Herred – og samtidig lade Han Herreds blomstrende sang- og musikliv komme frem i lyset i form af de ikke specielt egnsprægede ting, som forfattere og komponister fra egnen bliver inspireret til i disse år. Valget har været svært – men vi håber, man overalt i Han Herred vil tage sangbogen til hjerte i forvisning om, at der er noget, der vedkommer folk i alle 24 sogne.

Hertil kommer et udvalg af de mange andre danske og nordiske sange, som man nødigt vil undvære, når man samles i folkelige sammenhænge. Som en hyldest til de nordiske venskabskontakter er samtlige nordiske landes nationalsange medtaget.

Fakta

Han Herred Sangbogen er udgivet af Lokalhistorisk Samvirke for Han Herred 1999 i samarbejde med Fjerritslev Avis og Egnsbank Han Herred.

Indeholder 125 sange med énstemmig nodelinje og vignetter af Bent Rolighed. Omslagstegning af Finn Ringtved.

Pris pr. stk. kr. 65 (rabat ved 10 stk. og 25 stk.)

Fås bl.a. hos boghandlerne og Fjerritslev Tryk, Østergade 35, 9690 Fjerritslev, telefon 98 21 22 00, info@fjerritslev-tryk.dk