Han Herred Bogen

Lokalhistorisk årbog for Øster og Vester Han Herred

Han Herred Bogen

Han Herred Bogen er siden førsteudgaven 1996 blevet fælleseje for alle, der holder af Han Herred.

Bogen udkommer hvert år i november (navngivet med det følgende årstal) og indeholder gode historier fra alle hjørner af Han Herred – fra Vesløs i vest til Øland i øst.

Hovedvægten ligger på erindringer – skrevet af mennesker med vidt forskellig baggrund – der tegner et tidsbillede og beskriver hjem, familie, hverdag, skolegang, arbejde, natur, forenings- og samfundsliv set med forfatterens egne øjne.

Hertil kommer studier i historisk kildemateriale, som giver overblik og perspektiv på egnens spændende historie.

Der er endvidere skabt en tradition for at udvælge og beskrive henholdsvis »Årets kirke« og »Årets kunstner«.

Hver årgang indeholder desuden »Årets gang i Han Herred« med klip fra de lokale medier, billedkavalkaden »Det Gamle Album« samt årsberetninger fra Lokalhistorisk Samvirke for Han Herred og de tilknyttede foreninger.

Han Herred Bogens hjemmeside får du overblik over indholdet af de enkelte årgange og har mulighed for at søge på forfatter og titel.

Fakta

Han Herred Bogen udgives af Lokalhistorisk Samvirke for Han Herred og fås bl.a. hos boghandlerne, Sparekassen Vendsyssels lokalafdelinger og Fjerritslev Tryk, Østergade 35, 9690 Fjerritslev, telefon 98 21 22 00, info@fjerritslev-tryk.dk

Der er ca. 20 pct. at spare ved bestilling af fast abonnement gennem Fjerritslev Tryk.

Redaktion: Bente Kristensen, Ingvard Jakobsen og Ejgil Bodilsen, redaktion@sognegrupper.dk

Besøg Han Herred Bogens hjemmeside