Hvordan kommer jeg i gang?

Hvem kan være med?

Alle med interesse for Besættelsestidens Han Herred – unge som ældre – kan deltage i projektet.

Det kan ske som enkeltperson, men vi opfordrer alle til at være med i en større eller mindre arbejdsgruppe.

I hvert af Han Herreds 24 sogne er der en lokalhistorisk sognegruppe, som du kan være med i.

Men du kan også være med til at danne en ny gruppe med et specielt fokusområde.

Endelig er det tanken, at der kan dannes herredsgrupper om fælles temaer, der gælder hele Han Herred.

Med jævne mellemrum indkalder styregruppen for Projekt Besættelsestiden Han Herred til inspirationsmøder, hvortil alle grupper og enkeltpersoner inviteres.

Bliv projektdeltager

Vi opfordrer til, at alle, der ønsker at være deltager i Projekt Besættelsestidens Han Herred, tilmelder sig projektforum, hvor det er muligt at udveksle oplysninger, spørgsmål, tip, erfaringer, billeder og dokumenter med andre projektdeltagere.

Projektforum er projektets interne hjemmeside (intranet), hvortil der kræves brugernavn og adgangskode.

Tilmeld dig projektforum her

Projektforum indeholder bl.a. en liste over tilmeldte projektdeltagere. Hvis du ikke benytter projektforum, men alligevel ønsker at stå på listen, kan du sende en mail til redaktion@sognegrupper.dk

Du må også gerne oplyse, hvad du ønsker at arbejde med, og om vi skal skabe kontakt til en relevant sognegruppe/arbejdsgruppe.

Hvad skal vi arbejde med?

Hvis du ikke allerede har et emne, du er optaget af, kan du kigge i projektbeskrivelsen for at få idéer.

Ellers kontakt nærmeste lokalarkiv eller sognegruppe for at blive inspireret.

Hvordan skal vi arbejde?

Måske vælger du at knytte til ved en sognegruppe/arbejdsgruppe, som allerede er i gang med at udforske et eller flere emner.

Hvis du gerne vil sætte gang i et nyt emne sammen med andre, kan du ganske enkelt invitere nogle naboer, venner eller bekendte på en kop kaffe, hvor I taler sammen om alt det, I véd eller gerne vil udforske om emnet. Sørg for, at det hele bliver noteret ned og derefter renskrevet og rundsendt til deltagerne. Så kan de enkelte deltagere fortsætte derhjemme med at skrive ned, og næste gang I mødes, har I endnu mere at drøfte. Efterhånden kan alle notaterne skrives sammen til en sammenhængende beretning, som afleveres til lokalarkivet.

Det er ikke noget problem, at flere enkeltpersoner/grupper arbejder med det samme emne. Tværtimod kan det være med til at få endnu flere facetter af samme historie frem i lyset! Det er også vigtigt at understrege, at ingen projektdeltagere har patent på bestemte emner …

Hvem kan vi kontakte?

Hvis der dukker spørgsmål op undervejs, kan I altid kontakte nærmeste lokalarkiv eller sognegruppe.

Hvor skal materialet afleveres?

Når I er kommet så langt, at I gerne vil aflevere materiale, skal I kontakte nærmeste lokalarkiv.

Det kan være en god idé at aflevere løbende, så materialet kan blive registreret, og andre i projektet kan få glæde af jeres resultater.