August 2015

Han Herreders Ungdomsskole i Skerping skifter ved starten af det nye skoleår navn til Han Herred Efterskole (HHE), da begrebet ungdomsskole ikke længere svarer til indholdet, men kan forveksles med kommunale ungdomsskoletilbud. Foto: Mattias Bodilsen

Han Herreders Ungdomsskole i Skerping skifter ved starten af det nye skoleår navn til Han Herred Efterskole (HHE), da begrebet ungdomsskole ikke længere svarer til indholdet, men kan forveksles med kommunale ungdomsskoletilbud. Foto: Mattias Bodilsen

4. 25 veteran-campingvogne indtager Camping Skovly i Tranum, da Graziella Klubben kommer på besøg med deltagere fra hele landet. Veteranklubben har eksisteret i 18 år, og hver sommer holdes et hyggeligt træf, skiftevis vest og øst for Storebælt.

Lokalhistorisk Samvirke for Han Herred holder for 19. gang Kend din egn-udflugt – denne gang går turen til Øland med besøg i Oxholm Mølle og Øland Medborgerhus, hvor lokale ildsjæle står klar til at fortælle og vise rundt.

Han Herreds landmænd bygger stadig nye stalde. Lige nu er DM Entreprenør fra Gislum i gang med en udvidelse med et nyt malkecenter hos Trine og Flemming Pedersen på Gøttrup Engevej 50 og en ny stald til 670 kreaturer hos Lone og Poul Sørensen på Gøttrupvej 432 på hver sin side af Gøttrup by.

SDM-ko nr. 1332 hos gårdejer Aksel Helleberg, Engvej 105, Klim, har på otte år fået seks kalve og præsteret en ydelse på 100.000 kg mælk.

6. Idrætshallen ved Skovsgaard Multihus hærges slemt af en voldsom brand, som er opstået i forbindelse med lægning af tagpap. Renoveringen har stået på i halvanden måned og skulle være tilendebragt inden for ganske få uger.

7. På Bratskov i Brovst er der i dag urpremiere på teaterstykket »De tapre jomfruer«, inspireret af folkevisen fra 1591 »De røvere hvile for norden skov«, som skulle knytte sig til netop den gamle herregård, hvis nuværende bygninger er fra 1550. 11 unge skuespillere, der har deltaget i årets sommerkunstskole på Bratskov, opfører stykket, der er instrueret af Lars Olsen Aasen fra Aasen Teater i Jerslev.

8. 37-årige webshopmanager Morten Bo, der er født og opvokset i Gøttrup og nu bor i København, stiller op med »Mød mig i København« i sangdysten Dansktop Talent 2016, som arrangeres af tv-stationen DK4 i samarbejde med Familie Journalen.

9. Hundredvis af harmonikaentusiaster fra ind- og udland sætter hinanden stævne på Hotel Højgaarden i Hjortdal, hvor der nu for 10. gang afvikles Jammerbugt Harmonikatræf.

10. Jordemoder og forfatter Grit Niklasson fra Klim udgiver en revideret udgave af børnebogen »Emilia og ponyerne«, som oprindelig udkom for 21 år siden som »Rikke og ponyerne«. Desuden er der lagt op til en efterfølger, afslører Grit, der nu har skrevet eller redigeret 14 skønlitterære og faglige bøger.

11. Brovst Handelsforening og fjerkræslagteriet i Skovsgaard uddeler 1.000 portioner gratis kylling, da der efter et års pause igen inviteres til Chicken by Night i Jernbanegade, hvor også den nye borgerforening og en kommende petanqueforening præsenterer sig.

Lone Olsen, der har bosat sig i Frøstrup, går på pension fra embedet som sognepræst i Øsløs-Vesløs-Arup, og i den anledning inviterer menighedsrådet til reception på Vesløs Kro søndag 30. august. Som en af sine sidste embedshandlinger holder hun 14 dage forinden friluftsgudstjeneste i Øsløs Skov. Embedet passes indtil videre af vikarpræst Lisa Bremer, Gøttrup, og sognepræst Asger Hørving, Hunstrup. Tyskfødte Lisa Bremer har i forvejen passet Tømmerby-Lild Pastorat siden 1. juli, efter at sognepræst Anna-Marie Sloth, Frøstrup, flyttede til Salling.

Selv om Bonderup kun har én butik – Torvekøbmanden – er det ikke til hinder for, at der kan holdes Open by Night med hele 200 deltagere i en stor fællesspisning med økologisk buffet fra samarbejdspartneren Råd & Dåd i Attrup. Bonderup har 123 husstande og 224 indbyggere.

12. Jammerbugt Pigekor er navnet på et nyt initiativ, som iværksættes af dirigenterne Morten Ahti Lyng og Kristian Melchior Echwald. Der holdes de nærmeste dage audition på Fjerritslev Gymnasium samt i Biersted Kirke og Brovst Sognegård.

Energinet.dk havde i går taget sprængstof i brug for at forskønne Aggersund. Efter at højspændingskablerne de seneste år er blevet lagt i jorden og under Limfjorden på den såkaldte Skagerrak 4-forbindelse mellem Norge og Danmark, er arbejdet nu så fremskredet, at de gamle højspændingsmaster skulle fjernes.

14. De lokalhistoriske sognegrupper i Lerup-Tranum-Koldmose markerer 75-års dagen for den tyske nedskydning af to engelske fly over Tranum Klit 13. august 1940. Ni familiemedlemmer til de faldne samt repræsentanter for det engelske forsvar deltager.

16. Den nyetablerede gruppe Aggersborg Vikingerne holder i dag sit første vikingemarked på borgområdet mellem Aggersborggaard og kirken. Det sker i samarbejde med Aggersund og Omegns Borgerforening, og det alsidige program byder bl.a. på historiske rundvisninger og fortællinger, gospelsang, kampscener, værksteder med vikingehåndværk og naturligvis spisning af bålmad.

Jammerbugt Asylafdeling Brovst holder åbent hus på Sygehusvej 31 og markerer samtidig, at TrygFonden har givet afdelingen en større donation til projektet »Asylcentre som lokal ressource«, som løber frem til februar 2016.

Han Herreders Ungdomsskole i Skerping skifter ved starten af det nye skoleår navn til Han Herred Efterskole (HHE), da begrebet ungdomsskole ikke længere svarer til indholdet, men kan forveksles med kommunale ungdomsskoletilbud.

Idrætscenter Jammerbugt og Fjerritslev Motionscenter melder klar til åbning af et helt nyt og moderne motionscenter, som er indrettet på førstesalen i Centerhallen ved at inddrage tre hidtidige mødelokaler. Centrets mødefaciliteter flytter derefter til det gamle motionscenter ved scenen i Han Herred Hallen. Kommunalbestyrelsesmedlem Ulla Flintholm forestår den officielle indvielse lørdag 5. september.

18. Trappeproducenten Dolle Nordic i Frøstrup indgår aftale med Bio AB, som betyder en ny afsætningskanal på 230 svenske byggemarkeder. Især forventes efterspørgsel på den varmebesparende loftstrappe ClickFIX.

Forfatteren Niels Frederik Westberg (født 1947 i København), der siden 1992 har beboet den oprindelige friskole og senere smedje i Brødløs ved Vust, skriver ny spændingsroman, »Hjertets mørke«, som foregår i området omkring Bulbjerg og Thorup Strand.

Tranum Gymnastikforening er nu klar til indvielse af byens nye multibane, som er etableret ved Tranum Stadion med støtte fra Nordea-fonden og DBU’s multibanepulje, Jammerbugt Kommune samt Lokale- & Anlægsfonden. Indvielsen finder sted lørdag 22. august.

20. Frøstrup: 29-årige Silas Berntsen, der kalder sig et barn af Thylejren, debuterer med fremtidsromanen »Strømsvigt«. De 200 eksemplarer er delt ud til venner og bekendte, som er bedt om at komme med reaktioner på bogen, for at Silas kan afklare, hvorvidt han skal satse på forfattervejen.

25. Bodil Lildholdt Rytz fejrer 25-års jubilæum med Guldlok Dukketeater, og i den anledning genåbner teatret sin stationære scene på Udmarksvej 23 i Holmsø, hvortil indehaveren flyttede for tre år siden. Bodil Lildholdt Rytz åbnede sin første scene på Trøjborg i Aarhus i 1990.

Støtteforeningen Hannæs, hvis første formand bliver den erfarne ildsjæl Frank Koldsgaard, Frøstrup, er for nylig stiftet af områdets seks beboerforeninger fra Lild Strand til Amtoft og skal via nyskabende og kreative måder skaffe penge til lokale projekter inden for kultur- og foreningsliv.

Vester Thorup: I/S Nørmølles sortbrogede »førerko« har på 9,6 år rundet 100.000 kg mælk og kælvet 10 gange. Højeste ydelse med 13.400 kg mælk på et enkelt år var sidste år, efter at der i 2009 blev bygget ny stald med malkerobotter, der gradvis har fået ydelsen til at stige, fortæller indehaverne Søren og Nikolaj Nørmølle, Thorup Strandvej 55.

27. Navne som »Café Gjæstgivergaarden« og »Munksgaard Stuen« skal være med til at fortælle den gode historie om Fjerritslev Kro, som er klar til delvis genåbning fredag 28. august. Munksgaard-familien skabte gennem to generationer stor respekt om stedet fra 1904 til 1967. I det nye ejerskab bliver Henrik Beith daglig leder, mens kokken Max Vitaljevich skal forestå køkkenet.

29. Jammerbugt Kommune udliciterer driften af Plejecenter Solgaarden i Fjerritslev og Saltum Plejecenter til det private firma Aleris Omsorg a/s pr. 1. november 2015. Det sker som led i budgetaftalen for 2015 med kun Enhedslistens ene stemme imod, da beslutningen træffes i kommunalbestyrelsen.

15 elever fra årgang 1965 mødes på Ørebroskolen til 50-års jubilæum for deres første skoledag i 1. klasse.

30. 41-årige Tammam Shehadeh, der netop har fået opholdstilladelse i Danmark efter et halvt år i Brovst Asylcenter Tranum, fortæller i NORDJYSKE Indsigt om sin dramatiske flugt fra det krigshærgede Syrien, hvor han kort før jul måtte efterlade kone, fire børn og et nybygget hus.