August 2012

Agesen VVS, Industrivej 39 i Fjerritslev, har pr. 1. august overtaget Brovst VVS Service på Dalvej 1. Foto: Ejgil Bodilsen

Agesen VVS, Industrivej 39 i Fjerritslev, har pr. 1. august overtaget Brovst VVS Service på Dalvej 1. Foto: Ejgil Bodilsen

2. Steen Poulsen, der afløser Helge Nielsen som leder af Egnssamlingen i Saltum, bliver ny koordinator for Lokalhistorisk Samråd for Jammerbugt Kommune, der også omfatter lokalhistoriske foreninger og sognegrupper i Han Herred.

Fjortende udgave af VesterhavsRock på dyrskuepladsen i Fjerritslev lørdag 4. august bliver større end nogen sinde, idet der i år satses en million kroner på musik, lys, lyd, ekstra scene til lokalbands og forbedrede publikumsforhold. Hovednavnet er legendariske Smokie, som kun giver denne ene koncert i Nordjylland på deres danmarksturné. Festivalen kombineres med byfest i byens gader fredag aften og lørdag formiddag.

4. Fjerritslev Skole etablerer fra 1. september en ny afdeling til 35-40 børn af vidt forskellige nationaliteter fra Brovst Asylcenter ved Tranum. Der sker i henhold til en aftale med asylcentret og Udlændingeservice. Undervisningen, der omfatter 0.-9. klasse, skal foregå efter Fjerritslev Skoles nye teamstyring i lejede lokaler på det tidligere landbocenter mellem skolen og Han Herred Fritidscenter.

5. Folmer Toftdahl-Olesen, der er 56 år og sognepræst i Torslev-Øster Svenstrup, er pr. 1. september udnævnt til provst for Jammerbugt Provsti, hvor han afløser Poul Farsinsen, der gik på pension først på året. Den nye provst, der fortsætter i sit sognepræsteembede, men nedlægger et bierhverv som flyverpræst, får kontor ved sognegården på Kirkegade 75 i Brovst.

Kend din egn-udflugten, der arrangeres for 16. gang af Lokalhistorisk Samvirke for Han Herred, er berammet til 9. august og går i år til Tømmerby Kirke, Frøstrup Minilandsbys værksted i det nedlagte uldspinderi på Kirkevej 13 og Kirsten Kjærs Museum i Langvad.

7. Booker og programlægger Karsten Højen takker af efter en bemærkelsesværdig indsats for Brovst Musikforsyning siden 1982. Et udvalg bestående af Elsebeth Jensen, Ejvind Røge og Anders Rask skal i samarbejde med bookingbureauet In-Ear planlægge kommende koncerter og arrangementer, oplyser formand Flemming Kristiansen.

Lotte Sandø Heftye, der er 46 år og har gjort tjeneste for den danske menighed i Lyksborg siden 2000, tiltræder pr. 1. september et embede som sognepræst for Kollerup-Hjortdal-Fjerritslev, hvor hun afløser Ejler Winkel og flytter ind i embedsboligen på Hjortevej 1 i Hjortdal. Til stillingen hører 50 pct. bistandsforpligtelse i provstiet, herunder at bistå provst Folmer Toftdahl-Olesen med gudstjenester og kirkelige handlinger i Torslev-Øster Svenstrup.

8. Han Herred Turistforening med guldsmed Ulla Flintholm i spidsen vil arbejde for særligt indrettede overnatningsplader til autocampere i Fjerritslev-området, og skovfoged Thorbjørn Nørgaard fra Naturstyrelsen Thy er åben over for et samarbejde.

9. Brovst: 36-årige Muhamed Mohamadi, der har boet 16 år i Danmark, åbner herrefrisørsalon på Jernbanegade 3.

10. Jammerbugt Kommune overtager Klim Kro på tvangsauktion og begynder nedrivning af de stærkt medtagne bygninger på Thistedvej 327. Rækken af kroværter omfatter Ann Kristine Watnam, Bente Nielsen og Mogens Bislev, Kai Jørgensen, Christian Schmith og Kirsten og Lars Kok, som i 1968 købte bygningerne af Frank Nielsen, der drev købmandsforretning, barbersalon og senest cafeteria i huset.

13. Agesen VVS, Industrivej 39 i Fjerritslev, har pr. 1. august overtaget Brovst VVS Service på Dalvej 1. Hidtidig indehaver Jørn Hedegaard, der blev ansat i 1968 og overtog virksomheden i 1980 efter Egon Mikkelsen, fortsætter som ansat året ud, mens vvs-svend Thomas Rugholm vil forestå den daglige ledelse af afdelingen.

14. Skovsgaard: Kvindenetværket for Han Herred, der har ligget i dvale den seneste tid, genopstår som »Samværd på tværs« for målgruppen 45+, og der er nu også adgang for mænd. Kirsten Steffensen, Merete Winther, Inge Pedersen og Karin Duedal står bag relanceringen.

17. Kystfiskerne i Thorup Strand tager skarpt afstand fra Energistyrelsens forslag om at etablere store områder med henholdsvis kyst- og havvindmøller ude i Jammerbugten, hvilket efter fiskernes opfattelse vil fjerne eksistensgrundlaget for landets sidste store kystlandingsplads. Jammerbugt Kommune bakker i sit høringssvar fiskerne op og henviser desuden til en negativ påvirkning af turismen, herunder det nyetablerede havbådeværft, og områdets herlighedsværdier.

18. Efter en tilfredsstillende licitation er Jammerbugt Kommune klar til at gå i gang med etableringen af den nye genbrugsplads ved Industrivej i Fjerritslev. Pladsen afløser Affaldscenter Gøttrup og ventes klar i forsommeren 2013.

19. Fjerritslev Skole kan efter endt renovering af udskolingsafdelingen nu tilbyde så gode trivselsforhold med bl.a. kantine og gode pauserum, at de ældste elever nu ikke længere må færdes på egen hånd i byen i frikvarterer og mellemtimer.

Med henblik på at etablere et fælles menighedsråd for Kollerup og Fjerritslev i forbindelse med efterårets menighedsrådsvalg bliver det på to menighedsmøder i Kirkecentret samme aften besluttet at sammenlægge de to sogne. Fjerritslev Sogn har kun eksisteret siden 1. oktober 2010, hvor landets hidtidige kirkedistrikter blev omdannet til selvstændige sogne.

Arkæologer fra Aalborg Historiske Museum graver i disse uger ved Sløjen vest for Gøttrup for at finde spor af vikingetidens mulige vandvej mellem Limfjorden og Jammerbugten – blandt andet tilskyndet af de islandske sagaers beretning om, hvordan den norske kong Harald Hårderåde i 1061 flygtede fra Svend Estridsen ind i Limfjorden og i ly af natten trak sine både over land til åbent hav.

20. Fjerritslev: Han Herred Turistforening er ikke tilfreds med kommunens oplæg til, at der kun skal være bemandet turistinformation på Bryggergaarden i tre sommermåneder, mens der resten af året skal være ubemandet information på biblioteket, når turistbureauet i Vestergade 16 lukker pr. 1. september.

Bofællesskabet Krabben i Hjortdal udvider i september en ny fløj med otte boliger, hvoraf de fire er udlejet på forhånd. Senere på efteråret flytter Krabbens Dagbeskæftigelse fra Mågevej 13 i Fjerritslev til nyrenoverede lokaler på Hjortdal Skole, som i aftentimerne bruges af beboerforening mfl.

Efter et borgermøde på den nu lukkede Vester Thorup Efterskole arbejdes videre med mange forskellige idéer til ny anvendelse af faciliteterne på Thorup Strandvej 14. Hidtidig forstander Bolette Elvstrøm håber, at bygningerne igen vil summe af liv til næste sommer.

21. Statsautoriseret fodterapeut Majken Kristensen Nørmølle åbner egen klinik på Toftholmvej 58 i Vester Thorup.

En arbejdsgruppe med sognepræst Lone Olsen, Vesløs, i spidsen viderefører en tradition fra Thy, Højskoledagen, på Kirsten Kjærs Museum i Langvad, hvor der lørdag 25. august vil være fortælling, foredrag og musik dagen igennem.

Vesterhavsfruerne, der er en del af Lions Club i Fjerritslev, lancerer Fjerritslev-vinen – med den lokale kunstner Anna Nielsens akvarel fra Grønnestrand på etiketten – for at skaffe penge til velgørende, humanitære formål.

22. 73-årige Venstre-politiker, fhv. gartner Arne Andersen, Fjerritslev, indtager endnu en gang en plads i regionsrådet som stedfortræder. Denne gang afløser han Tina Hviid, der ønsker at udtræde af personlige grunde.

23. De 79 forbrugere i Skræm Vandværk er så glade for deres drikkevand, at de bygger et helt nyt vandværk tæt ved det gamle, som er utidssvarende og nedslidt.

24. KFUM Spejderne i Tranum lancerer et nyt tilbud – familiespejder – så børn op til seks år kan gå til spejder sammen med forældre og større søskende.

69-årige Peter Roed, der også i fremtiden er hovedaktionær i svejsemaskinefabrikken Migatronic A/S i Fjerritslev, udtræder af direktionen pr. 1. oktober og overlader posten til hidtidig udviklingsdirektør Anders H. Jørgensen, der er 32 år. Direktionen består i øvrigt af økonomidirektør Niels Jørn Jakobsen og kommunikationsdirektør Martha Holme. De tre til sammen får 10 pct. af aktiekapitalen. Peter Roed fortsætter som bestyrelsesformand efter Jens Viskinge Jensen, der bliver menigt bestyrelsesmedlem.

25. Det er sidste åbningsdag for turistbureauerne i Fjerritslev og Brovst, der lukker som led i ny struktur på turist- og erhvervsområdet i Jammerbugt Kommune.

26. Tove Olesen, der er indehaver af Jammerbugt Bedemand med hovedsæde i Fjerritslev, udarbejder sammen med fem kvindelige kolleger hæftet »Det er guld værd at tale med en voksen« som hjælp til børnefamilier om at tale konkret og naturligt om døden.

En initiativgruppe på otte kvinder og mænd sætter sig for at genoplive Skovsgaard og Omegns Aftenskole med kurser inden for bl.a. musik, engelsk, lokalhistorie, it og sms, oplyser Rasmus Højen fra bestyrelsen.

28. Kennet Nielsen, 38 år, etablerer forretningen Patong Tatoo i Jernbanegade 43, Brovst, hvor han tilbyder tatoveringer og piercinger.

29. Gøttrup Missionshus omdannes til »Huset«, hvor der i fremtiden bliver plads til samvær og kreative udfoldelser på tværs af generationerne. Initiativet bakkes op af menighedsrådet og Indre Mission, der ejer den hvidkalkede bygning på Gøttrupvej 282.

30. Udvikling Han Herred er navnet på et nyt initiativ, hvormed Han Herred Rotary Klub ønsker at være katalysator for en styrkelse af levevilkårene for såvel befolkning som erhvervsliv samt mangfoldighed i turist- og kulturtilbud i hele området fra Vesløs i vest til Øland i øst. Mindst 75 kompetente ildsjæle er inviteret til et idéseminar på Fjerritslev Gymnasium 29. september, hvor der også skal dannes en forening til at være tovholder for udviklingsarbejdet, der bliver formuleret i en masterplan.

31. Knud Jensen fejrer 50 år med træsko i Fjerritslev, idet han begyndte som træskomager i Dalgasgade i 1962 og to år senere etablerede sin nuværende forretning, Knud Sko, i Vestergade 23, hvor der i 1976 blev udvidet med beklædning samt alt i jagtvåben og -udstyr. Fra 1. oktober nedlægges våbenafdelingen på grund af manglende sikkerhedsgodkendelse, mens han og hustruen, Karin Sønderstrup Jensen, fortsætter uændret med det øvrige salg.