April 2013

Lokalhistorisk Samvirke for Han Herred oplever en overvældende tilslutning, da der inviteres til stormøde i Projekt Besættelsestidens Han Herred på Hotel Sanden Bjerggaard, hvor direktør Søren Grøn fremviser to bunkere fra »Stützpunkt Slettestrand« og fortæller om den jødiske Elsass-familie, der byggede hotellet som privat sommervilla i 1918. Foto: Ejgil Bodilsen

Lokalhistorisk Samvirke for Han Herred oplever en overvældende tilslutning, da der inviteres til stormøde i Projekt Besættelsestidens Han Herred på Hotel Sanden Bjerggaard, hvor direktør Søren Grøn fremviser to bunkere fra »Stützpunkt Slettestrand« og fortæller om den jødiske Elsass-familie, der byggede hotellet som privat sommervilla i 1918. Foto: Ejgil Bodilsen

2. Danmarkshistoriens største lockout, som omfatter ca. 69.000 lærere og 875.000 skoleelever og kursister, er i dag en realitet. Kun tjenestemandsansatte lærere og medlemmer af alternative fagforeninger har lov at gå på arbejde i konflikten mellem KL og Danmarks Lærerforening. Torsdag 4. april sender Midtvendsyssels Lærerkreds en »skolebus« rundt i Brønderslev og Jammerbugt kommuner og besøger bl.a. Brovst og Fjerritslev for at tilbyde undervisning og lektiehjælp.

Et stykke kulturhistorie i fantastiske omgivelser, ejendommen Slettestrandvej 54 i Hjortdal, sættes til salg. Huset er med mange flotte detaljer og i sin tid opført til oberstinde Falkenberg.

Ceste Træ slår dørene op til et nyindrettet og stærkt udvidet XL-byggecenter på Håndværkervej 5 i Fjerritslev.

Tre sognepræster, 110 børn fra områdets 4.-5. klasser samt en håndfuld lærere og et par musikere deltog kort før påske i et skole-kirke-projekt i Klim Kirke, som til lejligheden blev udsmykket med påskepynt samt glasmaling og plancher med påskemotiver. Samtidig med fremvisningen af elevernes værker sang børn og voksne en række påskesalmer.

FIF Håndbold i Fjerritslev bliver ved generalforsamlingen i Jydsk Håndboldforbunds Kreds 2 kåret som årets håndboldforening 2013 blandt 65 foreninger i Han Herred, Thy, Mors, Salling og Vesthimmerland. På tre år er det lykkedes FIF Håndbold at genrejse klubben med et fordoblet medlemstal, så der i dag spilles i alle rækker, ligesom der er skaffet gode lederkræfter, der tilbydes uddannelse og udvikling.

Borgmester Mogens Gade, Skovsgaard, genvælges som Venstres borgmesterkandidat til efterårets kommunalvalg, mens Socialdemokratiet stiller med Jens Chr. Golding, Moseby, som ny borgmesterkandidat. Ole Stavad, Brovst, som var Socialdemokratiets bud på borgmesterposten ved valget i 2009, fortsætter som en af de øverste på opstillingslisten.

7. Klim Sparekasses repræsentantskab beslutter ved en vedtægtsændring at ændre antallet af bestyrelsesmedlemmer fra 10 til otte.

9. 33-årige Sandie Marie Thorsen, der bl.a. har arbejdet hos frisør Jens Urth i Fjerritslev, etablerer sig som selvstændig mobilfrisør i Brovst- og Fjerritslev-området under navnet Frisør S.

Jørgen Bang Nielsen, 50, åbner Vejlernes Køreskole på hjemadressen Højbjergvej 6 i Vesløs, hvor gildesalen er blevet ændret til teorilokale.

Dansk Bilglas åbner afdeling i Fjerritslev i tilknytning til Danske Stenhuggerier på Industrivej 33.

11. 16 lokale turistaktører er med til at stifte en ny forening under navnet Destination Slettestrand/Svinkløv med henblik at udvikle og koordinere turistindsatsen i området, der er udpeget som et af de centrale fyrtårne i Jammerbugt Kommune. Den nye forening afløser turistudviklingsprojektet Nomini.

Brovst og omegn – såsom Slettestrand – indtager i marts en tredjeplads på listen over største stigninger i søgte rejsedestinationer på Hotels.com med en stigning på 301 procent i forhold til 2012.

Tømrer og entreprenør Kristian Hvolgaard, Tranum Engevej 166, overtager og viderefører aalborgvirksomheden PB Service, der især beskæftiger sig med mekanisk gravning på kirkegårde.

13. Alle aftaler er nu i hus, så den socialøkonomiske virksomhed Hjortdal Købmand a.m.b.a. kan åbne 5. juni med 42-årige Martin Rantzau som købmand og 46-årige Peder Ditlev som socialfaglig leder. Der ansættes desuden en socialfaglig og en pædagogisk medarbejder i fuldtidsstillinger. Projektet skal efter planen være arbejdsplads for to-tre voksne i skånejob og 12-20 psykisk sårbare unge.

14. Jammerbugt Kommune bevilger 1,125 mio. kr. til udskiftning af det 35 år gamle gulv i Centerhallen, Han Herred Fritidscenter i Fjerritslev.

Mads Muus – og dermed det nyrenoverede Hotel Klitrosen i Slettestrand – hædres med Turismens Pris 2013 for at bidrage til at skabe liv i området sammen med de øvrige aktører. Det sker ved generalforsamlingen i Han Herred Turistforening på Hotel Klim Bjerg.

15. Lokalhistorisk Samvirke for Han Herred oplever en overvældende tilslutning, da der inviteres til stormøde i Projekt Besættelsestidens Han Herred på Hotel Sanden Bjerggaard, hvor direktør Søren Grøn fremviser to bunkere fra »Stützpunkt Slettestrand« og fortæller om den jødiske Elsass-familie, der byggede hotellet som privat sommervilla i 1918.

16. Efter blot tre måneders drift med ny færge er trafikken på Feggesund øget markant, idet lastbiltrafikken er steget med 244 pct. og antallet af personbiler med 24 pct.

Veteranklubben Han Herred Traktorlaug skyder foråret i gang i weekenden 20.-21. april med møg- og pløjedage hos Jens Karl Ingvardsen, Røgildvej 55, Arentsminde.

17. Udgifterne til den nye genbrugsplads ved Industrivej i Fjerritslev løber løbsk og kan ende i 32 mio. mod de forventede 18 mio. kr. Det skyldes bl.a. jordbundens dårlige kvalitet og grundvandets høje niveau, og kommunen overvejer nu at gøre retskrav gældende mod rådgivningsfirmaerne.

18. 21-årige kunstner Helene Sokol fra Aalborg har som led i projekt »Stedets ånd« skabt en video, der er bygget over den dramatiske beretning om Slaget ved Sankt Jørgens Bjerg i 1441, og håber at rykke lidt ved folks opfattelse, når hun lader modsætninger mødes i sin kunst. »Stedets ånd« er et kunstprojekt i samarbejde mellem NORDJYSKE og Region Nordjylland og tager udgangspunkt i 11 »særligt beåndede« steder i landsdelen.

Som led i en rundtur under den igangværende lærerkonflikt besøger en veloplagt formand for Danmarks Lærerforening, Anders Bondo Christensen, Han Herred Fritidscenter i Fjerritslev, hvor han taler til 600 lockoutede lærere fra 27 skoler i Jammerbugt og Brønderslev kommuner.

Tidligere Fjerritslev-borgmester Otto Kjær Larsen forlader efter 20 år i kommunalpolitik sin plads i Jammerbugt Kommunalbestyrelse og stiller i stedet op til efterårets regionsrådsvalg.

19. Med 210.000 kr. i støtte fra Fjerritslev Elforsyning – Fonden gennemfører Fjerritslev Borgerforening en omfattende restaurering af byens vartegn – det gamle elmølletårn med Han Herreds hane øverst. Vinduer og døre samt træstiger og -repos er udskiftet, og projektørlyset på hanen er ændret til energibesparende LED-belysning.

20. Øland Golfklub bliver hædret af Handikaprådet i Jammerbugt Kommune med Årets Handikappris for sit mangeårige arbejde med at få handikappede til at spille golf. I øjeblikket er der 20 medlemmer i Team Udvikling, som gruppen af udviklingshæmmede kalder sig. Desuden har klubben ansat en hørehæmmet greenkeeperelev, 21-årige Lasse Emil Nielsen.

Efter mere end 10 års pause er FIF Håndbold igen vært ved DHF Håndboldskole i sommerferien med Han Herred Fritidscenter i Fjerritslev som base.

22. Herregården Bratskov i Brovst danner for første gang ramme om en operaforestilling, idet Bratskov Turist- og Kulturforening har engageret Øresundsoperaen til en opførelse af Rossinis »Askepot«, instrueret af skuespilleren Lars Knutzon. Det sker som led i Aalborg Operafestival 2013 efter Øresundsoperaens specielle koncept »Opera on location«.

23. 50-årige sognepræst Marianne Christiansen, Løgumkloster, der er gift med organisten ved Klim, Vester Thorup og Vust kirker, Henrik Svane, vinder i anden valgrunde bispevalget i Haderslev Stift over valgmenighedspræst Peter Hedegaard, Holstebro. Bispevielsen finder sted søndag 12. maj.

Mathias Christensen, slagtermester hos SuperBrugsen Brovst, kåres som Danmarks slagtermester nr. 1 blandt de hen ved 230 butikker i Coop Danmark-kæden.

Skovsgaard: Ejendommen Hollens Vej 1, der er opført 1903 og i årene 1926-31 dannede ramme om lærerinde Helene Thorhauges privatskole – i folkemunde kaldet »(For)kælleskolen« – sættes til salg, efter at 100-årige Sofie Kjelgaard (datter af skolens initiativtager, Chr. Vestergaard) døde i januar 2012.

Efter 42 år afhænder Else og Benny Hegelund herretøjsforretningen Klærmann Din Tøjmand, Vestergade 10 i Fjerritslev.

25. Regeringen fremsætter lovforslag om et indgreb, der skal sætte en stopper for lærerlockouten, så alle lærere og elever igen kan mødes på landets skoler mandag 29. april efter fire ugers konflikt mellem KL og Danmarks Lærerforening.

Psykolog Mette Winther Jørgensen etablerer klinik i Brovst Sundhedshus og får aftale om henvisning af patienter fra de praktiserende læger.

26. Inger Thunbo, Brovst, og Bente Kristensen, Øland, bidrager med historiske kjoler til en udstilling om 1950’erne i Egnssamlingen i Saltum.

27. Tranum Landsbyråd holder Åben Landsby for bl.a. at vise attraktive bosætnings-, fritids- og kulturelle muligheder i området. Desuden indvier Tranum Gymnastikforening et nyrenoveret og udvidet klubhus ved stadion. Borgmester Mogens Gade holder fællesarrangementets åbningstale på udstykningen Ejstruphøj vest for byen.

28. 50-årige Hanne Madsen afløser pr. 1. juni Jane Hvas som direktør for social-, sundheds- og beskæftigelsesforvaltningen i Jammerbugt Kommune med domicil på det tidligere rådhus i Brovst.

Ole Færch, der står bag en række bøger med slægts- og lokalhistorisk indhold, udgiver en ny bog med titlen »Aalborghus Lens Jordebog 1652«, den første af sin art i Danmark gennem mere end 50 år. Lenet omfattede 10 herreder nord og syd for Limfjorden, herunder Han Herred.

30. Jane Blom går på efterløn efter mere end 40 års ansættelse i Dagli’Brugsen Skovsgaard.

Jammerbugt Kommune afsætter godt 400.000 kr. til dræning af boldbanerne i Brovst og Skovsgaard fra årets pulje til forbedring af haller og idrætsanlæg.