April 2012

Påskeudstillingen Kunst i Klim Kalkovn, som i dagene 5.-9. april afvikles for sjette gang med temaet »Kalk«, er i år udvidet med satellitudstillingen »Hav« i Havbådehuset, Slettestrand. Foto: Ejgil Bodilsen

Påskeudstillingen Kunst i Klim Kalkovn, som i dagene 5.-9. april afvikles for sjette gang med temaet »Kalk«, er i år udvidet med satellitudstillingen »Hav« i Havbådehuset, Slettestrand. Foto: Ejgil Bodilsen

1. Fiskeri LAG Nord bakker op om Thorupstrand Kystfiskerlaug, der gennem lang tid har arbejdet med idéen om at sælge dagfrisk jammerbugtfisk fra kutteren »Hanherred« i Københavns Havn, og støtter projektet med 500.000 kr.

2. Ved Jysk Håndbold Forbund Kreds 2’s generalforsamling i Roslev bliver Claus Hermansen, Aggersundvej 27, Fjerritslev, hædret med JHF’s fortjenstnål i sølv for mere end 21 års lederarbejde i Fjerritslev Idrætsforenings håndboldafdeling.

Påskeudstillingen Kunst i Klim Kalkovn, som i dagene 5.-9. april afvikles for sjette gang med temaet »Kalk«, er i år udvidet med satellitudstillingen »Hav« i Havbådehuset, Slettestrand.

Jammerbugtens Havecenter i Skerping åbner eget kunstgalleri med Lis Dirkov, der har baggrund i København, Fyn og Aarhus-egnen, som første udstiller.

Herregården Bratskov i Brovst danner for 30. gang en smuk ramme om en bredtfavnende påskeudstilling inden for en række kunstgenrer.

10. Else og Benny Hegelund, der selv har haft butikken i 41 år, fejrer 50-års jubilæum med herretøjsforretningen Klærmann, Vestergade 10 i Fjerritslev. 1. juli 1962 begyndte Benny Hegelund som lærling hos Torben og Bent Pedersen, der 1. april samme år havde overtaget lokalerne efter manufakturhandler Evald Christensen.

Jysk på Bakken 1 ved Aggersund bygger om, bl.a. for at give bedre udstillingsplads til havemøbler. Butikken har til huse i det tidligere Aggersund Mejeri og er den eneste forretningsbygning, som den internationalt kendte dynekonge Lars Larsen selv ejer. Resten er i lejede lokaler.

Ældrecenter Stenhøj i Vesløs er blandt fire-fem andre plejehjem i Thisted Kommune truet af lukning. Nu gør de tre beboerforeninger på Sydhannæs sammen med aktivkomitéen på Stenhøj en indsats for at skabe størst mulig lokal opbakning ved at danne klubben Stenhøjs Venner. Inspirationen er hentet i Bedsted Thy, hvor en lignende venneforening er i færd med at danne et friplejehjem.

Fjerritslev Fjernvarme lægger sidste hånd på en stor udvidelse af nettet til oplandsbyerne, hvilket betyder, at omkring 900 husstande i Kollerup, Klim, Vester Thorup, Skerping, Korsholm, Ørebro, Gøttrup, Husby, Aalegaards Mark, Skræm, Bonderup, Trekroner, Kirkedal og Haverslev nu også kan glæde sig over billig, stabil og miljøvenlig forsyning af varme og varmt vand året rundt.

Menighedsrådene i Kollerup og Fjerritslev indkalder til menighedsmøder i Kirkecentret med henblik på at afklare interessen for en sammenlægning af de to sognes menighedsråd.

Over 150 mennesker deltager i festligheder hos fusionsklubben Frøstrup-Hannæs Idrætsforening (FHIF) i anledning af 100-året for stiftelsen af Frøstrup IF. Næste år er det 75 år siden, Hannæs IF blev oprettet. Hannæsskolens 9. klasse har stået for husstandsomdelingen af foreningens 100-års jubilæumsskrift i 1.094 eksemplarer.

12. Aggersund: Efter to års forarbejde stikkes spaden i jorden 20. april som startskud til opførelsen af »Aggersund Multiborg«, der vil bestå af en mini-udgave af Aggersborg Vikingeborg, legeredskaber, multibane, motorikfodboldbane samt en oase/pavillon tæt ved byens stadion. Banen bliver 69 meter i diameter, to meter høj og fem meter bred. Budgettet er på 1,3 mio. kr. med forventet ibrugtagen lige efter sommerferien.

13. Rådhuset i Brovst lægger lokaler til, når der 17. april holdes stiftende generalforsamling i Kamillus Jammerbugt, en besøgstjeneste, der retter sig mod uhelbredeligt syge og døende.

16. Skibsreder Arnold Mærsk Mc-Kinney Møller, der i en alder af 98 år stille er sovet ind på Dronningens 72-års fødselsdag, efterlader sig mange spor, også i Han Herred, hvor familiefonden bl.a. har støttet opførelsen af Han Herred Havbådes bådeværft og formidlingsbygning i Slettestrand.

17. Bestyrelsesformand Egon Persson og uddeler Peter Laustsen fra Dagli’Brugsen i Vesløs byder velkommen i moderniserede lokaler, hvor salgsarealet er udvidet fra 420 til 570 kvm, og hvor der nu er etableret flaskeautomat, bake-off og et lille caféhjørne.

Et helt unikt fund fra den allertidligste middelalder er dukket op på markerne ved vikingeborgen Aggersborg, en løvefremstilling i forgyldt sølv, fremdraget af amatørarkæologen Claus Tinggaard. Fundet har netop været til danefæbehandling på Nationalmuseet og kan nu for første gang præsenteres for offentligheden. Løvefiguren pryder forsiden på Tidsskriftet SKALK nr. 2, 2012.

18. Som det første i Jammerbugt Kommune er Thorup-Klim Boldklubs klubhus ved Vester Thorup Stadion blevet energiforbedret ifølge en særlig energiaftale, som betyder bedre økonomi for såvel klubberne som kommunen.

En gruppe teknikere fra Vejdirektoratet og Jammerbugt Kommune er nu gået i gang med forundersøgelsen til den længe ønskede omfartsvej omkring Brovst, Halvrimmen og Arentsminde. Staten har afsat to mio. kr. til forundersøgelsen, der bl.a. skal afklare en linjeføring nord eller syd om byerne. Men projektet kræver desuden en VVM-undersøgelse og i sidste ende en anlægslov i Folketinget, så omfartsvejen har lange udsigter endnu, konstaterer ingeniør Kristian Olsen fra teknikergruppen.

En ny jævnstrømsledning mellem Danmark og Norge, der går i land ved Ellidsbøl og nedgraves på en strækning helt til Tjele ved Viborg, skal passere under Limfjorden ved Aggersund. I samme ombæring føres de nuværende luftledninger under fjorden, og de store master fjernes. Anlægsarbejdet er en del af et mellemstatsligt projekt til 3,3 mia. kr., som bl.a. skal sikre, at øget vindkraft kan indpasses i det danske elsystem.

19. Økonomiudvalget indstiller, at der også efter juni i år skal være borgerservice i alle Jammerbugt Kommunes fire administrationsbygninger, i Fjerritslev mandag kl. 10-14 og i Brovst tirsdag kl. 10-14. Derimod forsvinder den fælles åbningstid om torsdagen kl. 13-17, hvor borgerne i stedet henvises til rådhuset i Aabybro, som ikke er omfattet af ændringerne i servicen.

20. Som led i ny struktur oprettes en ny stilling som turist- og erhvervschef i Jammerbugt Kommune, idet erhvervschef Povl Bjarne Jensen går på pension. Hidtidig turistchef Finn Hagedorn bliver souschef i den nye organisation, som får hjemsted i Mediecenteret i Aabybro. Turistbureauet i Blokhus bliver det eneste helårsåbne, mens kontorerne i Fjerritslev og Brovst reduceres til sæsonåbne fra medio juni til medio august med mulig placering henholdsvis i Bryggergaarden (evt. Slettestrand) og på Bratskov.

Klim Ældrecenter lukker og slukker 30. april, idet det i gensidig forståelse er aftalt, at fem af de syv beboere flytter til Solgaarden i Fjerritslev, mens de sidste to flytter til henholdsvis Saltum og Sjælland. Ingen ansatte mister deres job, oplyser socialudvalgsformand Steen Andersen, Gøttrup. Bygningen, der oprindelig var byens fattiggård, skal i fremtiden anvendes som botilbud for handikappede med behov for døgnbemanding.

22. Mads Muus, der for et år siden erhvervede Hotel Klitrosen i Slettestrand sammen med en partner, som siden er købt ud, realiserer nu byggeriet af de første seks af 58 hotellejligheder, der blev planlagt i 2006, og foretager en gennemgribende renovering af hotelkomplekset.

Ole Danekilde, Brovst, forlader pr. 1. maj stillingen som leder af Ungdommens Uddannelsesvejledning Øst Vest, Brønderslev, hvorunder Jammerbugt Kommune hører, for at gå på pension.

De såkaldte H-både er blevet så populære i Amtoft Lystbådelaug, at klubben med sine 11 både af slagsen nu er blandt Danmarks største inden for genren.

23. Kultur-, Fritids- og Landdistriktsudvalget i Jammerbugt Kommune tilgodeser Han Herred Fritidscenter i Fjerritslev med 160.000 kr. til udskiftning af et dørparti fra 1978, reparation af flisevægge fra 1972 i svømmehallens omklædningsrum samt en handikap-rampe.

25. Samtlige 3.715 ansøgere til det almene gymnasium og hf i Nordjylland får brev om, at de er optaget på det gymnasium, de har ønsket, herunder Fjerritslev Gymnasium, der for andet år også tilbyder hf og hhx. Ikke så meget som én ansøger bliver flyttet, hvilket i rektorkredse betegnes som rekord. Skoleåret 2012-13 er første år med det såkaldt fleksible klasseloft på 28, dvs. den gennemsnitlige klassestørrelse på hvert gymnasium må ikke overskride 28.

26. Hjortdal vil udvikling frem for afvikling, og selv om både skole og købmand er lukket, og idrætsforeningen oplever medlemsflugt blandt børn, der vil spille fodbold med deres nye kammerater, giver de lokale foreningsfolk ikke op. Som modvægt – og som en unik aktivitet, man ikke har andre steder – etableres nu mountainbiketræning for 6-15-årige, der får en speciel bane med tre børnespor af forskellig sværhedsgrad i området lige nord for Hjortdal Kirke.

Ved hjælp af et nyt videokonferencesystem kombineret med højhastighedsbredbånd kan Brovst Asylcenter ved Tranum nu kommunikere direkte med Flygtningenævnet og andre instanser, hvorved asylansøgere slipper for anstrengende og kostbare rejser til København.

30. Biskop Henning Toft Bro prædiker i Brovst Kirke ved indvielsen af de nye menighedslokaler, der er opført som tre sammenbyggede huse i tilknytning til præstegården i Kirkegade 75. Den nye sognegård rummer også kontor for den fremtidige, men endnu ikke udnævnte provst i Jammerbugt Provsti. Sognepræst Jesper Boel Nielsen overtager råderetten over den tidligere konfirmandstue.